facebook instagram pinterest search twitter youtube whatsapp linkedin thumbup
Nightly Recharge vs Recovery Pro

Polar Expert aan het woord: Nightly Recharge Versus Recovery Pro

Kocht je net onze nieuwste premium multisporthorloge, de Polar Vantage V2, dan vraag je je misschien af wat het verschil is tussen Nightly Recharge en Recovery Pro. Wist je dat je je rust en herstel op verschillende manieren kan meten? Nou, wij wel.  

Polars eigen herstelspecialist, senior onderzoeker dr. Daniela Schäfer Olstad, licht de verschillen en overeenkomsten tussen deze twee functies toe. Zo kan jij inschatten welke van beide het meest geschikt is voor jou.

WAAROM BIEDT DE POLAR VANTAGE V2 TWEE MOGELIJKHEDEN OM HERSTEL TE METEN?

Gebruikers hebben verschillende behoeftes en voorkeuren als het gaat om het meten van hun herstel. Polar biedt een oplossing voor iedereen. De herstelmetingsopties Nightly Recharge™ en Recovery Pro™ zijn beide gebaseerd op geavanceerde wetenschappelijke studies en gebruiken algemeen erkende tools om je training, stress en herstel te monitoren. 

KAN IK BEIDE HERSTELMETINGSFUNCTIES DAGELIJKS GEBRUIKEN? OF MOET IK ÉÉN OPTIE KIEZEN?

In je instellingen moet je een keuze maken tussen Nightly Recharge of Recovery Pro. Toch van gedachte veranderd? Je kan op elk moment opnieuw overschakelen naar de andere optie. Als je gekozen hebt voor Nightly Recharge™, kan je wel nog steeds Orthostatische Tests uitvoeren om je cardioherstelniveau te bepalen. Op basis van dat niveau geeft Recovery Pro™ herstelfeedback op korte termijn.

WAT ZIJN DE BELANGRIJKSTE VERSCHILLEN TUSSEN NIGHTLY RECHARGE EN RECOVERY PRO?

Recovery Pro™

Met Recovery Pro™ wordt de autonome werking van het hart nagegaan aan de hand van een Orthostatische Test. Via een hartslagsensor rondom je borst meet deze test je rusthartslagvariatie (RMSSD rust) en hartslagvariatie in staande houding (RMSSD staand). Deze waarden worden vervolgens vergeleken met je persoonlijke gemiddelde van de afgelopen 28 dagen. 

Om zeker te zijn dat je resultaten betrouwbaar zijn, raden we aan om de Orthostatische Test telkens ’s ochtends in vergelijkbare omstandigheden uit te voeren. Indien de hartslagvariaties zich binnen je normale bereik bevinden, is je cardiovasculair systeem hersteld. Is een van de hartslagvariatiewaarden hoger of lager dan je gebruikelijke bereik, ben je nog niet volledig hersteld.

Zo wordt je cardioherstelniveau bepaald. Dat niveau vormt de basis voor je herstelfeedback op korte termijn. Verder geeft Recovery Pro™ ook aan of je te veel, te weinig of precies genoeg hebt getraind. Dit wordt berekend door je trainingsgeschiedenis te koppelen aan je cardioherstelniveau op lange termijn en je subjectieve herstel (gegevens die worden verkregen via vragen over spierpijn, moeheid en slaap).

Nightly Recharge™

Voor je Nightly Recharge™ status zijn twee factoren van belang: je ASZ-herstel en je slaapherstel. Je ASZ-herstel vertelt je hoe goed je autonome zenuwstelsel (AZS) tot rust kwam tijdens de eerste uren van je slaap, in vergelijking met je gebruikelijke niveau. Je gemiddelde van de afgelopen 28 dagen wordt daarbij gebruikt als referentiepunt. Op basis van je hartslag, hartslagvariabiliteit (RMSSD) en ademfrequentie wordt je ASZ-herstelniveau bepaald. Deze gegevens worden automatisch gemeten via een optische sensor aan je pols tijdens de eerste vier uren van je slaap.

Je hartslag beïnvloedt het meest je ASZ-herstel, je ademfrequentie het minst. Hoe hoger je ASZ-herstelniveau is, des te beter is je cardiovasculair systeem hersteld. Een verhoogde hartslag en een lagere hartslagvariabiliteit duiden op een slecht herstel, terwijl een lagere hartslag en een hogere hartslagvariabiliteit wijzen op een goed herstel.

Je slaapherstel wordt nagegaan via Polars slaapmeting, die iedere nacht automatisch de duur en de kwaliteit van je slaap meet. Deze beide parameters worden samengevoegd en uitgedrukt in een cijfer, die we de slaapscore noemen. Je slaapherstel geeft aan hoe goed je geslapen hebt door je slaapscore te vergelijken met je gebruikelijke niveau. Je gemiddelde van de afgelopen 28 dagen wordt daarbij gebruikt als referentiepunt. Op basis van je Nightly Recharge™ status , krijg je dagelijks gepersonaliseerde tips om te bewegen, te slapen en je energieniveau te reguleren.

ZIJN ZE GESCHIKT VOOR VERSCHILLENDE SOORTEN SPORTERS (IJVERIGE FITNESSER TEGENOVER PROFESSIONEEL SPORTER)?

Automatisch de autonome werking van het hart ’s nachts meten is de meest geschikte manier om iemands herstel op te volgen. De gebruiker hoeft er namelijk niets voor te doen. Als je regelmatig sport en zoekt naar een balans tussen trainen en andere verplichtingen – denk maar aan werk, familie en vrienden – is Nightly Recharge™ een goede keuze.

Ben je daarentegen vooral gericht op prestaties, is Recovery Pro™ aangewezen. Bij atleten met een hartslag in rust van minder dan 60 slagen per minuut neemt vaak het saturatie-effect van de cardiale parasympatische receptoren af. Trainingsaanpassingen opvolgen, wordt daardoor bemoeilijkt. Verder toonden sommige onderzoeken die gebruik maken van Orthostatische Tests enkel veranderingen in hartslagvariabiliteit die wijzen op overtraining in een staande positie, niet in een liggende positie. Dit suggereert dat rechtop staan na een orthostatische inspanning de beste manier is om de trainingsstatus van atleten op te volgen.

Bovendien zal je het als atleet ook minder storend vinden om een hartslagsensor rondom je borst te dragen, vier minuten te besteden aan de Orthostatische Test en een minuut aan het beantwoorden van de herstelvragen.

WELKE OVEREENKOMSTEN zijn er?

Recovery Pro™ en Nightly Recharge™ vetrekken vanuit hetzelfde uitgangspunt. Ze onderzoeken beide de functie van het autonome zenuwstelsel (AZS). De autonome werking van het hart wordt beïnvloed door de intensiteit van trainingen en mentale stress. Hartslag- en hartslagvariatiemetingen worden beschouwd als een betrouwbare manier om indirect de autonome werking van het hart in te schatten.

Beide opties gebruiken dezelfde meetwaarde om de hartslagvariabiliteit uit te drukken, namelijk RMSSD (Root Mean Square of Successive Differences, in intervallen tussen individuele hartslagen). Die waarde geeft de activiteit van je parasympatische zenuwstelsel weer.

Ondanks dat Recovery Pro™ en Nightly Recharge™ dezelfde waarde als basis nemen, kunnen ze toch andere feedback geven. Dit komt omdat ze de hartslagvariabiliteit in verschillende omstandigheden meten en deze in verband brengen met andere meetwaarden.

HOE WERKT RECOVERY PRO MET TRAINING LOAD PRO?

Op basis van je cardioherstelniveau, gemeten via een Orthostatische Test, geeft Recovery Pro™ herstelfeedback op korte termijn. Verder geeft Recovery Pro™ ook aan of je te veel, te weinig of precies genoeg hebt getraind. Dit wordt bepaald door je trainingsgeschiedenis te koppelen aan je cardioherstelniveau op lange termijn en je subjectieve herstel (gegevens die worden verkregen via vragen over spierpijn, moeheid en slaap). Je trainingsgeschiedenis wordt geëvalueerd via de status cardiobelasting van Training Load Pro

Deze status bekijkt hoe je Belasting (Belasting laat zien hoeveel je jezelf de laatste tijd hebt belast met trainen door je gemiddelde dagelijkse belasting van de afgelopen 7 dagen weer te geven) zich verhoudt tot je Tolerantie (beschrijft hoe goed je voorbereid bent op een cardiotraining door je gemiddelde dagelijkse belasting van de afgelopen 28 dagen te tonen). Op basis daarvan wordt de impact van je training op je lichaam ingeschat.

Als je dit bericht leuk vindt, vergeet het dan niet te delen, zodat anderen het ook kunnen vinden.

Hou er rekening mee dat de informatie in de Polar Blogposts het individueel advies van gezondheidswerkers niet vervangt. Raadpleeg je arts voordat je aan een nieuw fitnessprogramma begint.

Meld je aan en ontvang 10% korting op je eerste bestelling