check tag wrench cart

Miljö- och samhällsansvar

Miljö

Polar Electro har strikt kontroll över sin verksamhet och tar hänsyn till sina produkters miljöaspekter och miljöpåverkan genom produktens livscykel, från utveckling och tillverkning till leverans och kundservice. Miljöfrågorna ingår i processen redan i de tidiga skedena av ny produktutveckling och valet av materialleverantör. Majoriteten av produkterna tillverkas i Polars egna fabriker och huvudleverantörerna är belägna inom ett nära avstånd för att minimera transporter. Leveranskedjan från viktiga materialleverantörer till återförsäljare kontrolleras noggrant av Polar Electro för att säkerställa att hänsyn tas till miljöaspekterna.

Polar Electro utvecklar kontinuerligt sina material och produktionsprocesser för att minska skrot och avfall. Detta säkerställer också att produkterna tillverkas av material som är säkra för människor och miljö. Återvinning av materialet hanteras av godkända återvinningsföretag och samhällen. Konsumenterna kan returnera sina gamla Polar-produkter till Polar Electro reparationscenter eller återförsäljare inom EU.

Polar Electro uppfyller alla lagar och bestämmelser som gäller i sina verksamhetsländer (t.ex. RoHS- och WEEE-direktivet, Kinas RoHS-direktiv, direktiven om förpackningar, batterier och ackumulatorer samt REACH miljöförordning). Polar Electro förklarar på frivillig basis de miljörelaterade produktegenskaperna i enlighet med den internationella standarden ECMA-370.

Policy för socialt ansvar hos Polar Electro

Polar Electro kräver höga etiska arbetsplatsstandarder på alla platser där vi bedriver verksamhet. Polar Electro är ett globalt företag och därför granskas principerna om socialt ansvar regelbundet för att regler och avtal ska kunna tillämpas enligt varje lands anvisningar.

Principer för socialt ansvarstagande hos Polar

Vi förbjuder barnarbete och tvångsarbete, vi tillämpar alla lagligt föreskrivna förmåner för arbetstagare, vi säkerställer säkra arbetsvillkor, vi diskriminerar inte vid rekrytering och arbetsutförande, vi stöder lika möjligheter till anställning, vi har åtagit oss att tillhandahålla en arbetsmiljö där alla individer behandlas med respekt och värdighet, och vi säkerställer efterlevnaden av arbetstids- och ersättningslagen..

Polar Electro kräver att dess materialleverantörer i första ledet följer samma krav. Vi kräver dessutom att första ledets leverantörer begär det samma av sina respektive leverantörer.

Change region

If your country/region is not listed on this page, please find your local contact details, retailers and stores and service points on our global site.

Hallå där, registrera dig och få 10% rabatt

Se till att få din inbjudan till Polar-familjen. Registrera dig nu för vårat nyhetsbrev och håll dig uppdaterad med alla våra fantastiska nyheter och erbjudanden! Du får 10% rabatt* på ett köp i vår webbshop om du registrerar dig nu.

Genom att klicka på Prenumerera, samtycker du till att motta e-postmeddelanden från Polar och bekräftar att du har läst vårt integritetsmeddelande