check tag wrench cart

Okoliš

Polar Electro vrši strogu kontrolu svojih aktivnosti te obraća pažnju na zaštitu okoliša i utjecaj na okoliš svojih proizvoda kroz njihov životni ciklus, od razvoja i proizvodnje do dostave i brige o korisnicima. Na zaštitu okoliša, pozor se obraća već u ranoj fazi procesa razvoja novih proizvoda i odabira opskrbljivača materijalom. Većina proizvoda se proizvodi u Polarovim vlastitim tvornicama dok se glavni opskrbljivači nalaze u blizini kako bi se transport smanjio na minimum. Kako bi se osigurala zaštita okoliša, Polar Electro pažljivo upravlja opskrbnim lancem, od ključnih opskrbljivača materijalom do trgovaca.

Polar Electro konstantno razvija svoje materijale i proizvodni proces kako bi se smanjio otpad i otpadni materijal. To također osigurava i da se proizvodi proizvode korištenjem materijala sigurnih za ljude i okoliš. Za reciklažu materijala, zadužene su ovlaštene reciklažne tvrtke i društva. Potrošači mogu vratiti svoje stare Polar proizvode u bilo kojem Polar Electro servisnom centru ili kod bilo kojeg prodavača Polar Electro proizvoda u Europskoj Uniji.

Polar Electro ispunjava sve zakonske i regulatorne uvjete u zemljama u kojima djeluje (npr. RoHS, WEEE, China RoHS, direktiva o pakiranju opasnih tvari, Direktiva o baterijama i akumulatorima koje posjeduju opasne tvari, REACH direktiva). Polar Electro dobrovoljno izjavljuje da su okolišne karakteristike proizvoda u skladu s međunarodnim ECMA-370 standardom.

Change region

If your country is not listed on this page, please find your local contact details, retailers and stores and service points on our global site.