check tag wrench cart

מהם סף אירובי וסף אנאירובי?

הסף האירובי והסף האנאירובי הם מושגים שהבנתם עוזרת לכל ספורטאי ששואף לשפר את הביצועים. הם מקושרים לשינויים שמתרחשים במטבוליזם של גופכם במהלך אימון, ולפיכך יש להם השפעה על התועלת שאתם מפיקים מהאימון. כאשר אתם מבינים את היתרונות של אימון בטווחי העצימות שנקבעו על ידי הספים, אתם יכולים להתאמן באופן אפקטיבי יותר כדי להשיג את יעדיכם.

מהו סף אירובי?

הסף האירובי הוא הסף שבו רמת הלקטט ( חומצת החלב) בדם מתחילה לעלות. רמת הכושר האירובי הייחודית של כל אדם קובעת את הדופק בפועל של הסף האירובי. לדוגמה, הסף האירובי של אנשים בעלי כושר אירובי נמוך עשוי להיות 60% מהדופק המקסימלי שלהם, בעוד שעבור ספורטאים מיומנים הסף האירובי עשוי להיות אפילו 85% מהדופק המקסימלי.

סף אירובי גבוה יותר מאפשר לכם להתאמן בעצימות גבוהה יותר בלי הצטברות של לקטט. כאשר המטרה שלכם היא לפתח את הסף האירובי, המפתח הוא לשים דגש על אימון בעצימות נמוכה. הנימים המוגדלים והמטבוליזם המוגבר של חומצת שומן משפרים את יכולת הגוף להעלות את עצימות האימון מבלי להעלות את רמת הלקטט במידה כזו , כך שלא ניתן יותר לפרק אותו. באופן מעשי המשמעות היא שאתם יכולים להמשיך בעצימות גבוהה לפרק זמן ארוך יותר.

מהו סף אנאירובי?

הסף האנאירובי הוא דרגת עצימות האימון הגבוהה ביותר שביכולתם לבצע למשך זמן ארוך בלי הצטברות משמעותית של לקטט בדם. כאשר אתם חורגים מעבר לסף האנאירובי שלכם, המטבוליזם האנאירובי שלכם עולה והלקטט בדם מתחיל להצטבר, דבר שיגרום לשרירים שלכם להתקשות.

בדומה לסף האירובי, הדרך לפתח את הסף האנאירובי היא לדחוף אותו למעלה. משמעות הדבר שיש להתאמן בעיקר ברמה מעט נמוכה מהסף ולחרוג מעבר לו מדי פעם. כאשר הסף האנאירובי שלכם יעלה, תוכלו להתאמן בעצימות גבוהה יותר בלי שהלקטט יגרום לשרירים להתקשות.

איך מוצאים את הסף האישי שלכם

קיימות מספר דרכים לגלות מה הסף האירובי ומה הסף האנאירובי שלכם. אחת הדרכים הפופולריות ביותר היא בדיקת אימון שבה רמת העצימות מוגברת צעד אחר צעד, ודגימות דם נלקחות מהאצבע כדי לנטר את השינויים בריכוז הלקטט בדם. זו הסיבה לכך שסף אירובי וסף אנאירובי לעתים קרובות נקראים ספי לקטט (LT תחתון ועליון, או LT1 ו-LT2).

כאשר רמת הלקטט בדם עולה, מתגברים ההתנשמות והייצור של CO2, כך שניתן גם לקבוע את הסף האירובי והאנאירובי מההתנשמות וגזי הנשימה. בפועל, צריך לעבור בדיקת אימון תוך כדי חבישת מסיכה שמודדת את צריכת החמצן ואת כמות ה-CO2 שאתם נושפים. ספים אלו נקראים גם ספים נשימתיים (VT1 ו-VT2).

Change region

If your country/region is not listed on this page, please find your local contact details, retailers and stores and service points on our global site.