סקירה כללית

מודד דופק בשילוב עם מהירות, קצב, מרחק ואורך צעד ממוצע

מסונכרן עם תוכנת Polar Protrainer 5 להדרכה, ניתוח והכנת אימונים אישיים

חיישן משוכלל למדידת גובה ברומטרי המציין את נתוני העליה

קובע אם תוכנית האימון וזמן ההתאוששות הינם אופטימליים בפיתוח רמת הביצוע שלך

מדידה אובייקטיבית של רמת הביצוע במהלך הריצה באמצעות תכונת אינדקס ריצה

מדיה