check tag wrench cart

Środowisko

Polar Electro sprawuje ścisłą kontrolę nad własnymi działaniami. Firma zwraca uwagę na wpływ, jaki jej produkty wywierają na środowisko naturalne w ciągu całego cyklu życia, począwszy od opracowywania wyrobów, poprzez produkcję, a kończąc na dystrybucji i obsłudze klienta. Ochrona środowiska jest wpisana w proces produkcyjny już na etapie projektowania nowego produktu i wyboru dostawców. Większość wyrobów produkowana jest we własnych fabrykach firmy Polar, a najważniejsze materiały są pozyskiwane lokalnie, co pozwala na ograniczenie transportu. Aby zagwarantować należytą troskę o środowisko, Polar Electro staranne zarządza całym łańcuchem dostaw – od dostawców kluczowych materiałów po dystrybutorów.

Polar Electro ciągle udoskonala materiały i proces produkcyjny, aby zmniejszyć ilość wytwarzanego złomu i odpadów. Działania te gwarantują także wykorzystanie w produkcji materiałów bezpiecznych dla ludzi i środowiska. Utylizacją materiałów zajmują się autoryzowane firmy i organizacje. Klienci mogą zwrócić zużyte produkty Polar do któregokolwiek centrum serwisowego lub dystrybutora Polar Electro na terenie Unii Europejskiej.

Firma Polar Electro spełnia wszelkie wymogi prawne i regulacyjne obowiązujące w krajach, w których prowadzi działalność (np. na mocy dyrektyw środowiskowych RoHS, WEEE, chińskiej dyrektywy RoHS, a także dyrektyw w sprawie opakowań, baterii i akumulatorów oraz REACH). Zgodnie z międzynarodową normą ECMA-370 Polar Electro podaje do wiadomości właściwości swoich produktów związane z ochroną środowiska.

Change region

If your country/region is not listed on this page, please find your local contact details, retailers and stores and service points on our global site.