Contactgegevens

Onze internationale verkoopsassistentie is bereikbaar via e-mail globalcustomerservice@shoppolar.fi of telefonisch op het nummer +44 1 926 336 515, van maandag tot vrijdag, van 1u00 tot 22u00 GMT. Deze service is Engelstalig.

Antwoorden op product gerelateerde vragen vind je op Polar site product support.