check tag wrench cart

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Firma Polar Electro přísně kontroluje své výrobní postupy a dbá na environmentální aspekty a dopady svých produktů v průběhu celého cyklu životnosti výrobku z vývoje a výroby až po prodej a následnou péči o zákazníky. Otázky životního prostředí zohledňujeme také při výběru našich dodavatelů. Polar Electro vyrábí všechny výrobky ve vlastních továrnách a naši hlavní dodavatelé sídlí v těsné blízkosti, čímž minimalizujeme dopravní náklady. Při distribuci našich výrobků až k zákazníkovi se snažíme snižovat její dopad na životní prostředí.

Polar Electro neustále zdokonaluje materiály a své výrobní procesy za účelem snížení odpadu a šrotu. Naše výrobky jsou vyrobeny z materiálů, které jsou bezpečné pro lidi a životní prostředí. Dohlížíme samozřejmě také na recyklaci použitých materiálů (spotřebitelé mohou vrátit svůj starý výrobek Polar v každé servisní opravně Polar Electro v rámci EU).

Polar Electro splňuje všechny právní a regulační požadavky platné v zemích, kam své rpodukty dodává (např. RoHS, WEEE, čínské RoHS, Směrnice o dopadu balení, baterií & akumulátorů na životní prostředí REACH). K plnění všech norem se firma Polar Electro dobrovolně závazala ve svém Ekologickém prohlášení (v souladu s mezinárodním standardem ECMA-370).

Change region

If your country/region is not listed on this page, please find your local contact details, retailers and stores and service points on our global site.