check tag wrench cart

Okolje

Podjetje Polar Electro skrbno nadzoruje svoje postopke in se posveča okoljskemu vidiku in vplivu svojih izdelkov na okolje skozi celotno življenjsko dobo izdelka, od razvoja in izdelave do dostave in pomoči strankam. Pri postopku razvoja novega izdelka se vpliv na okolje upošteva že v zgodnji fazi razvoja in izbora dobavitelja materialov. Večina izdelkov je proizvedenih v lastnih tovarnah podjetja Polar, njegovi glavni dobavitelji pa so v bližini tovarn, da je dolžina transporta čim krajša. Polar Electro skrbno upravlja dobavno verigo, od ključnih dobaviteljev materialov vse do trgovcev na drobno, da tako zagotovi upoštevanje okoljskih vidikov.

Polar Electro stalno razvija svoje materiale in proizvodne postopke, da bi zmanjšal količino ostankov in odpadkov. Tako tudi zagotovi, da so izdelki proizvedeni iz materialov, ki so varni za ljudi in okolje. Recikliranje materialov opravljajo pooblaščena podjetja za recikliranje in skupnosti. Potrošniki lahko svoje stare izdelke Polar vrnejo katerikoli servisni delavnici Polar Electro ali prodajalcu na drobno v EU.

Polar Electro izpolnjuje vse veljavne pravne in predpisane zahteve v državah, s katerimi posluje (npr. direktivo WEEE, direktivo ES in kitajsko direktivo o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (RoHS), direktive o embalaži, baterijah in akumulatorjih in REACH). Polar Electro prostovoljno v skladu z mednarodnim standardom ECMA-370 navaja okoljske lastnosti, povezane z izdelkom.

Change region

If your country/region is not listed on this page, please find your local contact details, retailers and stores and service points on our global site.