check tag wrench cart

Polarin liikuntakasvatusratkaisut

Ota pikaharppaus liikuntakasvatuksessa tekniikkamme avulla

Polar auttaa jokaista oppilasta löytämään todellisen potentiaalinsa. Motivoi opiskelijoita Polarin liikuntakasvatusratkaisuilla, jotka parantavat turvallisuutta, motivaatiota ja yksilön vastuuta itsestään.

Polarin liikuntakasvatusratkaisut

Polar GoFit

Lue lisää

Lisätarvikkeet

Oleelliset liikuntakasvatuksen apuvälineet

Kaikki, mitä tarvitset Polarin liikuntakasvatusratkaisujen toimintaan ja ylläpitoon.

Asiakkaat

Terveemmät oppilaat, tyytyväisemmät koulut

Polarin liikuntakasvatusratkaisuja käytetään Suomessa sadoissa kouluissa ja Yhdysvalloissa yli tuhannessa koulussa.

Palvelu

Opettajan työkalut

Opettajan työkaluihin kuuluu ladattavia asiakirjoja, joita voit käyttää ilmaiseksi.

Espoo: Juvanpuiston koulu, yhtenäinen peruskoulu

Espoo

Ari-Matti Rautomäki, liikunnan lehtori ja Anu Immonen, liikunnan ja terveystiedon lehtori

Kuinka Polar-tuotteita on käytetty

Käytössämme on H7-sykesensoreita yhdessä iPadien kanssa, kolmisenkymmentä Active-aktiivisuusmittaria ja Polar Gofit -verkkopalvelu. H7-mittarit ovat käytössä normaalissa liikunnanopetuksessa ja aktiivisuusmittarit jaksoina aina perusopetusryhmä kerrallaan. Polar Gofit -sovelluksen avulla sykkeitä seurataan salien seinältä tuntien aikana. Aktiivisuusmittareita saa käyttöön verkossa olevan varauskalenterin kautta ja niiden käyttöön on käytännössä aina jonoa. Aktiivisuusmittareita käytetään myös case-tapauksina liikunnallisesti syrjäytymisvaarassa olevien yksittäisten oppilaiden kanssa. Lisäksi H7-mittarit ja aktiivisuusmittarit ovat olleet käytössä terveystiedon tunneilla teoriaopetuksen tukena.

Tuloksia

"Jo on liikunnanopetus mennyt hienoksi!" oli alakoulunopettajan kommentti laitteet nähdessään. Lasten suusta sama. "Ne on mahtavia, koska ne innostaa kaikkia lapsia liikkumaan enemmän, ja aikuisia. Se on ihan totta!" Eri laitteista puhuttiin mutta sisältöä ja innostusta molemmat sekä H7-lähetin että aktiivisuusmittari tuovat opetukseen ja arkeen, sekä opettajille että oppilaille.

Käytännön kokemuksia ja huippuhetkiä

Olemme kokeilleet eri laitteita erilaisille oppilaille ja jo yksittäisen pienen erityisoppilaan kommentti kesken välitunnin "Oon liikkunut jo 2,5 tuntia ja viel saan liikkua liikuntatunnilla", tekee kokeilut arvokkaiksi. Toisena esimerkkinä aktiivisuusmittareiden käytöstä mainittakoon kun annoimme kahdelle ysiluokkalaiselle pojalle aktiivisuusmittarit kuukauden jaksoksi, koska olimme huolissaan heidän liikkumattomuudestaan ja sen aiheuttamista, jo näkyvistä, terveyshaitoista. Jakson aikana pojat raportoivat aktiivisuudestaan opettajille päivittäin. Jakson lopussa, jonka aikana aktiivisuus ylitti 60 minuuttia jokaisena päivänä, molemmat pojat halusivat jatkaa aktiivisuusmittareiden käyttöä. Seuraavan kuukauden jakson lopun lähestyessä pojat vaativat mahdollisuutta ostaa aktiivisuusmittarit itselleen.

 

Polar-tuotteet: GoFit-verkkopalvelu, Active-aktiivisuusmittarit, H7-sykesensorit

Helsinki: Haagan peruskoulu, Yhtenäinen peruskoulu, jossa liikuntapainotus luokilla 3-9

Helsinki

Liikunnan lehtorit Pekka Onnela ja Emma Tillander

Kuinka Polar-tuotteita on käytetty

Perinteisten sykemittareiden, joita olemme käyttäneet koulussa jo useamman vuoden, lisäksi koulumme käytössä ovat Active-aktiivisuusmittarit sekä H7-lähettimet. Aktiivisuusmittareita on hyödynnetty yläasteen terveystiedon opetuksessa oppilaiden päivittäisen liikunta-aktiivisuuden seurannassa. Mittareiden avulla saatua aineistoa on analysoitu tarkastelujakson lopussa. Jokainen oppilas on voinut havainnoida yleisen aktiivisuuden lisäksi myös miten esimerkiksi tarkastelujakson aikaiset harjoitus- ja kilpailutapatumat (yksittäiset kilpailut/ottelut ja turnaukset) ovat vaikuttaneet päivittäiseen aktiivisuuskertymään.

Tuloksia

Live-seurantaa (H7 + PolarGoFit -sovellus + iPad) olemme käyttäneet koulumme aamuvalmennusryhmien harjoituksissa. Tämä on mahdollistanut kuormitustason seurannan niin ohjaajalle kuin ohjattavillekin. Tämä helpottaa harjoitusintensiteetin rytmittämistä ryhmän ja yksittäisen ohjattavan kannalta optimaaliseksi.

Käytännön kokemuksia ja huippuhetkiä

Monille jo varsin tavoitteellisestikin harjoitteleville oppilaille sykkeen seuranta on ollut uusi asia. Koulussa laitteisiin tutustuminen onkin herättänyt innostusta ja mielenkiintoa aihetta kohtaan ja samalla vahvistanut motivaatiota kehittää itseään urheilijana.

 

Polar-tuotteet: GoFit-verkkopalvelu, Active-aktiivisuusmittarit, H7-sykesensorit ja sykemittareita

Polar Education - Yksilöllistä opetusta


Kempele: Kirkonkylän yhtenäiskoulu/Ylikylän yhtenäiskoulu

Kempele

Sami Paavola Kirkonkylä/ Ari Roppola Ylikylä

Kuinka Polar-tuotteita on käytetty

Hyödynnämme Polarin GoFit -verkkopalvelua liikunnanopetuksen tukena sekä informatiivisena kanavana oppilaiden suorituksia analysoitaessa ja kehitystä seurattaessa. Vuosiluokkien 1-6 kanssa käytämme säännöllisesti Polar Active -aktiivisuusmittareita ja Activarium-palvelua. Pyrimme aktiivisuusmittareiden avulla kartoittamaan yksilöllisesti lasten liikkumisen ja levon suhdetta päivän aikana. Samalla pyrimme kasvattamaan lapsia aktiiviseen elämäntapaan sekä tuomaan esille liikunnan hyötyjä. Aktiivisuusmittareiden lisäksi käytämme Polar GoFit -sovelluksen syketoimintoa H7-sykesensoreiden ja iPadin avulla. Tämä mahdollistaa opettajille reaaliaikaisen sykeseurannan liikuntatunnin aikana.

Tuloksia

Olemme kokeneet tämän syketoiminnon avaavan uusia pedagogisia ja yksilöllisiä mahdollisuuksia vaikuttaa oppilaan yksittäiseen liikuntatuntiin ja liikkumisen tasoon ylipäänsä. Sykevyöt ovat lisänneet selvästi motivaatiota liikkumista kohtaan oppituntien aikana. Myös vähän liikkuvat oppilaat ovat saaneet tavoitteellisuutta tunneille omaan tekemiseen ja suorittamiseen. Syketoimintojen avulla on helppoa motivoida oppilaita ylittämään se seuraava taso liikkumisessa. Opettajalle sykkeiden seuraaminen reaaliaikaisena antaa mahdollisuuden arvioida sekä yksittäisten oppilaiden liikkumista että myös omien oppituntien kuormittavuutta ja toiminnallisuutta. Opettajan puheenvuorot ovat lyhentyneet ja tekeminen liikunnan oppituntien aikana on lisääntynyt.

Käytännön kokemuksia ja huippuhetkiä

Polargofit-sovellus on tuonut uutta sisältöä koko koulun liikuntakulttuuriin. Alakoulun oppilaiden fyysinen aktiivisuus on lisääntynyt aktiivisuusmittareiden myötä. Kodin ja koulun yhteistyö oppilaan hyvinvoinnin parantamiseksi on saanut uutta sisältöä. Tabletti-sykemittaus havainnollistaa erinomaisesti liikunnan kuormittuvuuden sillä hetkellä, ja se on lisännyt oppituntien kokonaisliikettä. Positiivinen palautejärjestelmä kannustaa oppilasta yrittämään entistä enemmän oppitunnilla.

 

Polar-tuotteet: GoFit-verkkopalvelu, Active-aktiivisuusmittarit, Activarium-palvelu, H7-sykesensorit

Iisalmi: Juhani Ahon koulu (yläkoulu)

Iisalmi

Tommi Lehto, LitM

Kuinka Polar-tuotteita on käytetty

Tällä hetkellä käytössämme H7 -sykesensoreita yhdessä iPadin kanssa sekä aktiivisuusmittareita ja Polar GoFit- verkkopalvelu. H7-mittarit ovat lähes päivittäisessä käytössä normaalissa liikunnanopetuksessa. Oppilaille mittareiden laitto alkaa olla jo yhtä helppoa kuin peliliivin pukeminenkin.
Polar GoFit- sovelluksen avulla sykkeitä seurataan salin seinältä tuntien aikana. Se syventää opetusta ja lisää motivaatiota oppitunneilla. Oppilailla on tunnukset palveluun ja he käyvät katsomassa palautteen ennen seuraavaa tuntia. Polar Active -aktiivisuusmittareita käytämme teknologialiikuntakerhoissa, jotka ovat suunnattu vähemmän liikkuville. Liikuntasalissa olen käyttänyt mittareita ja ohjelmaa toistaiseksi vain pallopelien ja lihaskuntoharjoittelun yhteydessä. Sykkeet olen laittanut livenä seinälle langattomasti Polar GoFit -sovelluksen, Apple tv:n ja tykin avulla. Salissa kaikki on toiminut ongelmitta. Oppilaat ovat olleet varsin tohkeissaan ja seuranneet oman sykkeensä käyttäytymistä. Tauoilla olen selittänyt heille periaatteita sykkeestä ja harjoittelusta.

Tuloksia

”Vihdoinkin!” oli ensimmäinen ajatukseni saatuani uudet laitteet käyttööni. Sykevyöt vain oppilaille nimenhuudon yhteydessä, iPad auki ja homma käyntiin. Kerrankin joku homma on tehty liikunnanopettajaa ajatellen.  Olen käyttänyt laitteita nyt lukuvuoden 2013-2014  ja kokemukset ovat positiivisia. Sykesensoreita käytössäni on 25 kappaletta, joten niitä riittää kaikille oppilaille. Vaikka laitteita ei varsinaisesti ulkokäyttöön suositellakaan, niin ne toimivat Cooperin testiä yleisurheilukentällä juoksuttaessanikin varsin  hyvin.  Pystyin ohjaamaan ja tsemppaamaan oppilaita hyvään tulokseen pääsemiseksi juoksun aikana. Lisäksi testin jälkeen oli hyödyllistä seurata, että oppilaat palautuivat normaalisti.

Käytännön kokemuksia ja huippuhetkiä

Yllättävää on ollut huomata, että edes ns. urheilijoilla on aika vähän tietoa oikeista harjoittelutehoista. Harva oppilas on ylipäänsä päässyt kokeilemaan sykemittaria. ”Kissamerkkejä” saa oltuaan tietyllä tehoalueella riittävän kauan.  Mukavaa on ollut huomata myös, että erityisesti oppilaat, jotka eivät ihan huippukuntoisia olekaan, ovat saaneet ”kissamerkkejä” enemmän kuin oppilaat, jotka jotakin liikuntaa aktiivisesti harrastavat. Tämä on kannustanut mukavasti näitä ns. heikompia oppilaita. Hyödyllinen on myös palaute, jonka oppilas saa Polar gofit –ohjelman kautta tunnin jälkeen. Mielelläni liikutan oppilaita tunnilla aina mahdollisimman paljon ja pitkään. Silloin yksilöllisen palautteen antamiseen ei tahdo jäädä riittävästi aikaa. Oppilas pääsee omilla tunnuksillaan verkkopalveluun, jossa kirjallisen palautteen lisäksi hän voi vertailla omia tietojaan esim. tunnin keskiarvoihin. Oppilaan tunnukset voi antaa myös huoltajalle, jolloin hänkin tietää, miten tehokkaasti tunnilla on liikuttu. Teoriassa on syytä opetella oppilaiden kanssa sykkeen käyttäytyminen ja harjoittelun periaatteet, niin että palautteesta saa mahdollisimman paljon irti, ja tässähän voi tehdä yhteistyötä myös muiden oppiaineiden kanssa.
Yhteenvetona sanoisin, että laitteiden käyttö on helppoa ja nopeaa, kun periaatteet ja ohjelman käyttö on opeteltu. Sykkeitä voidaan seurata tunnin aikana tai sen jälkeen, ja tämä ei vie juurikaan aikaa varsinaiselta opetukselta tai kahvitauoilta. Oppilaat pitävät menetelmää motivoivana ja ovat aidosti kiinnostuneita sykkeistään ja kalorinkulutuksestaan. Opettaja saa myös siihen pakolliseen arviointiin apuja ilman erillisiä testejä sekä oppilaan yrittämisestä että fyysisestä kunnosta.

 

Polar-tuotteet: GoFit-verkkopalvelu, Active -aktiivisuusmittarit, H7-sykesensorit

Iisalmi: Kauppis-Heikin koulu (yläkoulu)

Iisalmi

Liikunnanopettaja Jari Hiltunen

Kuinka Polar-tuotteita on käytetty

Käytössämme on kuusi Active-aktiivisuusmittaria, joita yksittäiset oppilaat ovat pitäneet tietyn aikaa. Liikunnanopettaja on yhdessä huoltajien kanssa valinnut oppilaita, joiden viikoittainen liikkumismäärä on ollut vähäistä ja kyseisille oppilaille on annettu mittarit käyttöön. Lisäksi koululla on käytössä Polar Gofit -verkkopalvelu ja H7-sykesensorit (25 kpl).

Tuloksia

Polar Gofit -sykemittareiden avulla olen saanut oppilaat motivoitumaan liikunnasta erittäin hyvin. Opettajan rooli tunneilla, joilla käytetään mittareita, on ollut enemmänkin valvojana ja tuomarina olemista. Laitteet itsessään motivoivat oppilaita liikkumaan innokkaasti.

Käytännön kokemuksia ja huippuhetkiä

Etenkin kissapisteiden ”metsästäminen” on ollut oppilaista innostavaa. Koulumme liikuntasali on todella pieni ja liikuntaryhmät ovat suuria. Huippuhetki liittyi erääseen liikuntatuntiin, jolla pelasimme sisäjalkapalloa. Olin heijastanut kaikkien sykkeet videotykillä seinälle. Kaikki kentällä olevat oppilaat liikkuivat todella hyvin, mutta suurin ilon ja onnistumisen tunne liikunnanopettajana oli siinä, että vaihdossa olevat pelaajat juoksivat juhlasalin lavalla ympyrää, jotta sykkeet pysyvät ylhäällä ja he saavat kissamerkkejä!! Itse olin vain hiljaa ja hymyilin. Olen kysynyt oppilailta itseltään, että ovatko he kokeneet laitteiden lisäävän heidän liikkumisintoaan. Vastaus on ollut yksiselitteinen, KYLLÄ! Opettajana olen samaa mieltä asiasta. Teknologia on ollut hyvä kannustus- ja motivointiväline liikunnassa ja sen avulla oppilaiden liikkumisen määrä liikuntatuntien aikana on lisääntynyt. Lisäksi oppilaat tulevat tietoisemmiksi oman kehonsa toiminnasta rasituksen aikana, kun he näkevät konkreettisesti oman sykkeensä reaaliaikaisena.

 

Polar-tuotteet: GoFit-verkkopalvelu, Active-aktiivisuusmittarit, H7-sykesensorit

Enonkoski: Enonkosken koulu, luokat 0-9lk

Enonkoski

Sami Mikkonen ja Elina Heiskanen

Kuinka Polar-tuotteita on käytetty

Koululla on käytössä 32 Polar Active -aktiivisuusmittaria ja Polar GoFit -verkkopalvelu. Kaikki luokka-asteet ovat pitäneet mittareita noin kuuden viikon jaksoissa. Pidimme jaksot suhteellisen pitkinä jotta mittaustuloksien (uutuuden viehätys, ravistelu ym.) vääristely vähenisi. Activariumia käytimme kaikilla muilla paitsi ysiluokkalaisilla. Kokeilimme vanhempi-lapsi haastetta 6 viikon ajan. Neljäsluokkalaiset kysyivät kotona vanhempien halukkuutta osallistua ja lähes kaikki olivat halukkaita. Vanhemmista moni innostui seurannasta niin paljon, että hankkivat omat Loopit! Muutenkin kokeilu oli innostava ja vertailua kotona harrastettiin laajalti.

Tuloksia

Oppituntien aikana olemme käyttäneet aktiivisuusmittareita tavoiteasettelussa. Esim. kaksoistunnin aikana oppilaan on kerättävä vähintään 60min aktiivista aikaa. Toimii hyvin varsinkin "ei niin aktiivisten" oppilaiden kanssa. Normaalistikin aktiivisten oppilaiden liikkumiseen vaikutus oli melko vähäinen.

Käytännön kokemuksia ja huippuhetkiä

Aktiivisuusmittarit ovat olleet oppilaiden mieleen ja usein kuuleekin: "milloin meidän luokka saa mittarit?" Mittareiden määrää miettiessämme päädyimme 32:een, koska kyseisellä määrällä saamme aina mittarit kahdelle luokalle yhtäaikaa.

 

Polar-tuotteet: GoFit-verkkopalvelu, Active-aktiivisuusmittarit

Heinola: Jyrängön koulu (alakoulu)

Heinola

Luokanopettaja Anna-Reeta Oksanen

Kuinka Polar-tuotteita on käytetty

Koulullamme on ollut käytössä muutaman vuoden ajan Polar Active -aktiivisuusmittarit. Mittareiden avulla oppilaita on pyritty herättelemään omaehtoiseen liikuntaan ja terveyden kannalta tarvittavan aktiivisuuden saavuttamiseen. Mittarit ovat kiertäneet koulumme oppilailla muutaman viikon jaksoissa. Tämän ajan oppilaat ovat päivittäin opettajan kanssa seuranneet omaa aktiivisuuttaan ja liikkumisen määrää mittareiden helppokäyttöisestä päiväkirjasta. Oppilaan iästä riippuen opettaja on asettanut mittareiden liikkumistavoitteen 1-2 tuntiin. Oppilaita motivoi kapseli, jonka värjäytyminen etenee liikkumisen/aktiivisuuden myötä

Tuloksia

Mittarit ovat lisänneet liikettä merkittävästi. Mittarit ovat tuoneet uutta potkua liikkumiseen esim. välitunnilla ja liikuntatunneilla. Olemme luokissa keränneet myös aktiivisuusmittareiden aktiivisuusaikoja ns. yhteiseen pankkiin ja asettaneet eri päiville erilaisia tavoitteita, joiden toteutumiseen tarvitaan jokaisen oppilaan panosta.

Käytännön kokemuksia ja huippuhetkiä

Mukavan lisämausteen aktiivisuusmittareiden käyttöön tuo myös mittareiden jako kotiväelle, samaan aikaa oppilaan kanssa. Näin perheet voivat yhdessä seurata ja tsempata toinen toisiaan liikunnalliseen elämäntapaan. Aktiivisuusmittarit parhaimmillaan haastavat perheet, television katselun sijaan, yhdessä liikkumaan ja vaikkapa ulkoilemaan.

 

Polar-tuotteet: Active-aktiivisuusmittarit

Mikkeli: Urpolan koulu (alakoulu)

Mikkeli

Luokanopettajat Lauri Friari, Pertti Hotti, Hannu Korhonen

Kuinka Polar-tuotteita on käytetty

Käytössä on Active-aktiivisuusmittarit. Mittarit ovat olleet jokaisella koulun oppilaalla ja hänen huoltajallaan kahden viikon jakson. Vastuuopettaja määrittää mittarit oppilaille ja ohjeistaa käytön luokanopettajalle ja oppilaille. Johdantotunnilla lapset saivat kotitehtäväkseen opastaa vanhempansa määrittämään mittarin käyttöasetukset. Tunnilla keskusteltiin liikuntasuosituksista, unen määrästä ja terveellisestä ravinnosta ja niiden vaikutuksesta terveyteen ja hyvinvointiin. Lisäksi oppilaille jaettiin tunnukset Polargofit-palveluun ja yhdessä valittiin yhteinen muokattava maailma Activarium-palveluun. Mittareiden käytöstä tiedotettiin kotiin paperitiedotteella ja Wilmassa. Oppilaat tuunasivat kaloja kotona sekä koulussa. Luokan aktiivisimmat liikkujat ja äänestyksen jälkeen hienoimman kalan tuunannut palkittiin. Tuloksista tiedotettiin huoltajille koulun kevätjuhlassa. Polargofit–livesykeseurantaa on käytetty eri-ikäisillä oppilasryhmillä omassa koulussa sekä koulupolkumme yläkoulussa. Testasimme laitetta yhteistyökumppaneittemme kanssa Mikkelin jäähallissa, lenkkeillessä, jääpallokentällä ja totesimme sen soveltuvan hyvin myös ulkotilaan.

Tuloksia

Aktiivisuusmittarit innostivat lapset liikkumaan erityisesti jakson alussa. Asetimme mittareihin aluksi tunnin aikatavoiteen päivässä. Huomasimme pian, että tavoitteen täyttyminen riitti useammalle oppilaalle. Kokeilimme parin tunnin aikatavoitetta, minkä myötä lasten liikkuminen päivittäin lisääntyi. Tavoitteen saavuttaminen koettiin tärkeäksi. Vanhemmilta saamme palaute oli pääosin positiivista. Vanhemmat kokivat lasten liikkumisen lisääntymisen ja tulosten yhteisen tarkastelun myönteisenä. Tietokoneella oli muutakin kuin pelikäyttöä. Mittarit eivät luonnollisesti mitanneet kaikkea päivän aktivisuutta, ja siitä tulikin melko paljon palautetta. Keskustelimme aiheesta ja rohkaisimme liikkumaan liikkumaan monipuolisesti mittarin puutteista välittämättä. Esimerkiksi pyöräilyä ja hiihtoa mittari ei osaa mitata kovinkaan tarkasti. Luokassa havaittiin, että kalojen tuunaaminen ja yhteinen tavoite kannusti myös vähän liikkuvia lapsia liikkumaan. Liikuntatottumukset aktiivisuusjaksoilla tulivat konkreettisesti esiin Oppitunneilla sykevöiden käyttö ja paikalleen asentaminen koettiin jännittäväkisi tapahtumaksi. Oman nimen ja sykelukeman löytyminen seinältä antoi mukavan sysäyksen liikkeelle lähtöön. Tuntien alussa oppilaat omatoimisesti kokeilivat sykkeevaihtelua liikkumalla eri intensiteetillä. Sykeseuranta koettiin liikkumista lisääväkisi ja aktiivisuutta tehostavaksi välineeksi. Opettajat kokivat sykeseurannan lisänneen oppilaiden henkilökohtaisia kohtaamisia. Sykkeistä ja liikkumisen intensiteetiltään oli helppo alkaa keskustella oppilaan kanssa.

Käytännön kokemuksia ja huippuhetkiä

Eräällä oppitunnilla tyttö ihmetteli korkeita sykkeitä. Hän tuli kysymään opettajalta, mistä korkea syke johtuu. Tyttö kertoi lenkkeilevänsä mielellään reipasvauhtisesti päivittäin ja nauttivansa siitä. Ruokailutottumuksistaan tyttö kertoi syövänsä niukan aamupalan ja korvaavansa koululounaan maidolla ja näkkärillä. Opettajan kysyessä tytön vireystilaa hän kertoi voivansa hyvin. Tyttö pohti, voiko korkeaan sykkeeseen vaikuttaa huonot ruokailutottumukset, alhaisella sykkeellä tapahtuvan liikunnan puuttuminen sekä unen vähyys, jonka jälkeen asiasta saatiin hyvää keskustelua.

 

Polar-tuotteet: GoFit-verkkopalvelu, Active-aktiivisuusmittarit, Activarium-palvelu

Change region

If your country/region is not listed on this page, please find your local contact details, retailers and stores and service points on our global site.

Tilaa uutiskirje ja saat -10%

Varmista paikkasi sisäpiirissä. Tilaa nyt uutiskirjeemme, ja saat tietoa uutuuksista sekä tarjouksista ennen muita. Saat myös –10% alennuskoodin*.

Kun klikkaat Tilaa-painiketta, suostut samalla vastaanottamaan sähköpostia Polarilta ja vahvistat lukeneesi tietosuojakäytäntömme

* tätä tarjousta ei voi yhdistää muihin tarjouksiin tai kampanjoihin.