check tag wrench cart

KESKKOND

Polar Electro juhib oma tegevust rangete eeskirjade alusel ja pöörab teravat tähelepanu oma toodete keskkonnakaitse ja -mõjuga seonduvatele aspektidele kogu nende tööea vältel, alustades arendus- ja tootmisprotsessist ning lõpetades tarnete ja kasutajapoolse hooldusega. Keskkonnaprobleemide vältimine on kogu protsessi lahutamatu osa juba varases tootearenduse ja materjalide tarnija valimise faasis. Enamik tooteid valmib Polari enda tehastes ning transpordivajaduse vähendamiseks põhitarnijad asuvad nende vahetus läheduses. Keskkonnamõjude vähendamiseks kontrollib Polar Electro kogu tarneahelat, alustades põhimaterjalidega varustajatest ja lõpetades jaemüüjatega.

Minimaalsete jääkide ja jäätmete tagamiseks tegeleb Polar Electro pidevalt materjali- ja tootearendusega. Tänu sellele valmivad meie tooted inim- ja keskkonnasõbralikest materjalidest. Materjalide ringlussevõtu eest hoolitsevad spetsiaalsed volitatud ettevõtted ja asutused. Vanad Polari tooted võite tagastada ükskõik millisesse Polari teeninduskeskusesse või jaemüüjale Euroopa Liidus.

Polar Electro tooted vastavad kõigile sihtriikides kehtivatele õigusnormidele ja eeskirjadele (nt elektri- ja elektroonikaseadmetes ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiiv, elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete direktiiv, Hiina ohtlike ainete keelustamise direktiiv ning pakendeid, patareisid, akumulaatoreid ja keskkonnakaitset puudutavad direktiivid). Rahvusvahelisele ECMA-370 standardile vastamiseks avalikustab Polar Electro vabatahtlikult oma toodete keskkonnanäitajad.

Change region

If your country/region is not listed on this page, please find your local contact details, retailers and stores and service points on our global site.