Kondiční program STAR

Na základě aktuálního stavu Vaší kondice (viz Test kondice) vytvoří sporttester Polar kondiční program STAR, podle nějž můžete řídit svá zatížení. Program navrhne intenzitu i frekvenci cvičení potřebnou k dosažení stanovených cílů. Poté stanoví týdenní „tréninkové plány“, které každý týden kontroluje a doporučuje opatření pro další úspěšný chod programu.

Další tréninkové programy

  • Tréninkové programy

    Tréninkové programy

    Tréninkové vytrvalostní programy Vás inspirují a mohou vylepšit Vaši celkovou výkonnost.

    Více...