check tag wrench cart

Utmana din potential

Träna med den ”Mest vältränade i världen”

Du jobbar hårt och gör framsteg, men ibland vet inte ens du hur mycket potential som gömmer sig inom dig – den är inlåst i ett rum som kallas ”din bekvämlighetszon”.

För att du ska kunna uppnå din fulla potential har Frederik Aegidius , tränare till den tvåfaldiga ”Mest vältränade kvinnan i världen” Annie Thorisdottir , gjort ett konditionsprogram på 4 veckor som kommer att göra dig starkare, mer uthållig och öka din funktionella rörelseförmåga – vilket i princip är samma sak som att säga:

Efter detta konditionsprogram kommer du att kunna göra mer under längre tid med bättre rörelse!

Hur kommer jag igång?

Steg 1

Gör konditionstestet för att fastställa din utgångpunkt.

Steg 2

Träna hårt med det 4 veckor långa konditionsprogrammet

Steg 3

När du har avslutat programmet gör du ett uppföljningstest.

Din potential kan nu omdefinieras!

Change region

If your country is not listed on this page, please find your local contact details, retailers and stores and service points on our global site.