Privire de ansamblu

Măsoară viteza curentă, medie şi maximă

Urmăriţi viteza medie pentru a vă înregistra performanţa şi progresul

Uşor, totuşi durabil, şi uşor de fixat