Privire de ansamblu

Susţine afişajul R-R online şi înregistrarea pulsului

Lucrează cu un update special al software-ului Pro-Trainer 5™

Transferă pulsul R-R şi datele RLX direct de pe un transmiţător Polar WearLink®+ W.I.N.D. pe un P.C.

Raza de transmisie este de 20 de metrii