check tag wrench cart

NOTE LEGALE

Vă rugăm să citiţi cu atenţie următorii termeni înainte de utilizarea acestui site. Pentru mai multe informaţii accesaţi şi secţiunea Politica de Confidenţialitate

Polar Electro Oy ("Polar") menţine acest site web ("Site") şi toate informaţiile, comunicatele, software-ul, fotografiile, scenariile, materialele video, textul, muzica, grafica, sunetul, imaginile şi alte materiale sau serviciile de pe acest site (la modul colectiv "Conţinut"),sunt pentru uzul utilizatorilor, clienţilor şi membrilor publicului general în limita scopurilor legale descrise mai jos.

Acceptarea termenilor; legi în vigoare

Restricţii în uzul conţinutului

Introduceri

Revizii

Linkuri către terţi

Disclaimer

Limitarea răspunderii

Mărci înregistrate

POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE

Termeni și condiții standard

Acceptarea termenilor; legi care se aplică
Prin accesare, navigarea sau folosirea acestui Site, sunteţi de acord cu aceşti termeni („Termeni”) şi cu toate legile şi regulările sub incidenţa cărora intră. Acordul dumneavoastră certifică faptul că aveţi autoritatea legală pentru acceptarea acestor Termeni în nume propriu şi în numele oricărei persoane pe care o reprezentaţi. Dacă vreun articol al acestor Termeni este declarat nul de orice lege, regulă sau ordin al oricărui guvern de stat sau prin sentinţa finală a oricărui tribunal, aceasta nu va afecta aplicarea celorlalte articole a acestor Termeni.

Dacă nu sunteţi de acord cu aceşti Termeni, vă rugăm să luaţi la cunoştinţă că nu aveţi voie să folosiţi Site-ul.

Documentele individuale de pe acest Site pot cădea şi sub incidenţa altor termeni adiţionali, indicaţi de acel document.

Acest Site este controlat şi operat de către Polar din birourile sale din Finlanda. Prin accesarea acestui Site sunteţi de acord ca LEGILE FINLANDEI, fără considerarea principiului de conflict legal, se vor aplica asupra faptelor legate de folosirea acestui Site. Polar nu face nici o menţiune asupra Conţinutului acestui Site, care ar putea fi nepotrivit sau disponibil pentru uzul în alte locaţii, şi accesul acestuia din teritorii, unde conţinutul său poate fi ilegal sau interzis. Cei care accesează acest Site din alte locaţii fac acest lucru pe propriul risc şi sunt responsabili pentru respectarea legilor locale. Luaţi la cunoştinţă, că Polar poate refuza sau limita accesul dumneavoastră la Site după bunul plac, oricând.

Restricţii asupra folosirii materialelor din conţinut
Conţinutul este sub incidenţa legii drepturilor de autor şi de marcă Copyright © Polar Electro Oy 2008. TOATE DREPTURILE REZERVATE. Conţinutul este protejat de legile de copyright, de tratatele internaţionale şi toate legile internaţionale care se pot aplica. Nu puteţi reproduce, (prin link, sau orice altă metodă) transfera, distribui sau stoca părţi sau întregul Conţinut în orice formă fără acordul anterior dat în scris de către Polar în afară de modurile fixate prin termenii de mai jos. Polar este de acord cu afişarea, descărcarea sau imprimarea fragmentelor de material din diferite pagini doar pentru uzul necomercial şi personal. Nu puteţi schimba sau şterge nici un semn de proprietate de pe materialele descărcate de pe Site.

Introduceri
Orice comunicare sau material transmis către Polar prin acest Site sau prin e-mail NU va fi considerat confidenţial. Sunteţi de acord cu faptul că materialul şi comunicarea nu vor conţine elemente ilegale sau nepotrivite pentru publicare, vă veţi strădui să eliminaţi orice element contaminat sau virusat al mesajului înainte de a-l trimite, iar materialele respective sunt în proprietatea dumneavoastră şi aveţi dreptul să le transmiteţi către Polar. Polar nu poate fi obligat să renunţe la reproducerea, publicarea sau folosirea comunicatului sau a materialelor în orice fel sau scop. Polar va putea folosi conţinutul unor astfel de comunicate şi materiale, inclusiv idei, invenţii, concepte, tehnici şi cunoştinţe obţinute în acest mod, pentru orice scop, inclusiv dezvoltarea, producţia şi/sau promovarea de bunuri şi servicii, fără compensare celui care a oferit materialele. Sunteţi de acord să renunţaţi la orice pretenţie faţă de Polar în legătură cu materialele pe care le trimiteţi. Polar nu poate revizui conţinuturile postate de către utilizatori pe acest Site. Polar nu este responsabil pentru conţinut şi informaţiile care apar aici, inclusiv verosimilitudinea şi exactitatea. Polar poate îndepărta orice conţinut postat de către utilizatorii săi, oricând şi după bunul plac.

Revizii
Polar poate revizui sau retrage Conţinutul, în parte sau în întregime fără avertizare. Polar poate revizui aceşti Termeni din când în când prin actualizare sau postare. Prin folosirea acestui Site sunteţi de acord cu aceste revizii şi sunteţi de acord să vizitaţi periodic această pagină pentru a determina Termenii actuali de care depinde vizitarea paginii.

Linkuri către terţi
Într-o încercare de a oferi valoare crescută vizitatorilor noştri, Polar poate alege alte pagini web, care aparţin de terţi la care se va face referire de pe acest Site. Prin conectarea la aceste site-uri terţe veţi citi şi veţi fi de acord cu Termenii acelor pagini înainte de folosirea lor. sunteţi de acord cu faptul că deşi terţul este un afiliat al Polar, Polar nu are control asupra acestor pagini, şi nu îşi asumă nici o răspundere pentru materialul creat sau publicate de acestea. Orice linkuri către alte pagini sunt oferite doar pentru facilitatea navigării utilizatorilor acestui Site.

Disclaimer
Polar oferă acest site şi conţinutul ei pe bază de disponibilitate şi nu face reprezentări sau garanţii de orice fel, exprese sau implicite, cu respect pentru disponibilitate, exactitate sau conţinut al site-ului sau a altor pagini legate prin link la aceasta. Până la extrema permisă de legile care se aplică, Polar neagă toate reprezentările şi garanţiile de acest fel, exprese sau implicite, incluse dar nelimitate, garanţii de titlu sau subînţelese la comercializare sau fitness pentru un anumit scop. Adiţional, Polar nu reprezintă sau garantează că site-ul va fi neîntrerupt sau fără greşeli, că defectele vor fi corectate sau că site-ul sau serverul prin care se vizualizează paginile este fără viruşi sau alţi componenţi dăunători. Legile în vigoare s-ar putea să nu permită excluderea anumitor garanţii, deci excluderea de mai sus s-ar putea să nu vi se aplice.

Vă rugăm să ţineţi cont că informaţiile, programele de antrenament şi ghidajul în polarpersonaltrainer.com nu pot înlocui serviciile profesioniştilor în sănătate sau a medicilor. Polar recomandă uzul următoarelor programe pentru navigarea paginii: Internet Explorer 11.0 sau mai nou, Mozilla Firefox 43 sau mai nou, Safari 8 sau mai nou şi Google Chrome 47 sau mai nou. Recomandarea de navigaţie pentruwww.polarpersonaltrainer.com Internet Explorer 8.0 sau mai nou şi Mozilla Firefox 3.5 sau mai nou.

Limitarea răspunderii
Polar nu va fi răspunzător pentru nici o pagubă directă, indirectă, incidentală, specială sau consecventă, profit pierdut sau întreruperea unei afaceri care rezultă din accesarea, uzul, sau imposibilitatea de a folosi acest site, sau orice erori sau omisiuni ale conţinutului, chiar dacă Polar a fost avertizat în legătură cu posibile daune de acest fel. Legea acare se aplică poate să nu permită limitarea sau excluderea anumitor limitări ale răspunderii, deci regula de mai sus s-ar putea să nu fie valabilă pentru dumneavoastră.

Mărci
Logoul Polar este o marcă înregistrată a Polar. Toate denumirile de produse sunt mărci înregistrate sau mărci ale Polar. Alte denumiri comerciale sau mărci pot fi proprietatea unor terţi. Nu aveţi permisiunea, prin implicare sau în alt mod, licenţa sau dreptul de a folosi orice marcă care apare pe acest Site.

Copyright © Polar Electro Oy 2009. TOATE DREPTURILE REZERVATE.

POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE
Această politică de confidenţialitate se poate aplica pentru aceasta şi alte informaţii generale Polar de pe site-uri mobile/web informaţionale dar pentru unele se aplică termeni şi condiţii speciale, după cum s-a precizat.
Confidenţialitatea se referă la informaţii pe care noi, la Polar Electro Oy ("Polar") le adunăm despre dumneavoastră şi despre cum le folosim în companie. Dacă nu sunteţi de acord cu această politică de confidenţialitate, vă rugăm să nu folosiţi pagina.

Informaţii nepersonale
Polar poate aduna informaţii care nu pot fi identificate personal despre vizitatori prin mai multe moduri, inclusiv urmărirea activităţilor după adresa de IP sau a URL-urilor cel mai recent vizitate. Aceste informaţii sunt necesare pentru măsurarea numărului de vizite, timpului mediu petrecut pe Site, paginile vizionate, etc. Folosim aceste informaţii pentru a măsura uzul Site-ului şi pentru a-i îmbunătăţi conţinutul. Vă rugăm să ţineţi minte că putem oferi aceste informaţii unor persoane terţe, dar fără a include informaţii de identificare.

Informaţii personale
Pentru a oferi diferite servicii prin acest Site, vă putem cere anumite informaţii personale. Putem aduna informaţii şi date tehnice legate de produsul dumneavoastră personal Polar, accesoriile acestuia, software-ul aferent şi folosirea acestora. Vom putea folosi aceste informaţii pentru marketing şi scopuri promoţionale. Informaţiile pot fi folosite şi pentru oferirea actualizării la software, asistenţei pentru produse şi pentru alte servicii posibile în legătură cu produsele Polar. Informaţiile pot fi folosite pentru cercetare şi dezvoltare. Dacă sunteţi împotriva acestui tip de uz al datelor dumneavoastră, puteţi să ne informaţi oricând printr-o cerere scrisă. Cererea ar trebui trimisă la webmaster@polar.fi. Fără permisiunea dumneavoastră nu vom furniza aceste informaţii unor terţi în afară de distribuitorul Polar din ţara dumneavoastră, exceptând cazurile necesare pentru a vă îndeplini cerinţele.

Siguranţă
Polar a luat măsurile potrivite pentru a împiedica accesul neautorizat, uzul nepotrivit şi inexactitatea datelor dumneavoastră personale

Exactitatea informaţiilor adunate
Polar va corecta şi şterge informaţii personale incomplete, inexacte sau prea vechi pentru a deservi scopul care s-au colectat, după bunul plac. Aveţi întotdeauna dreptul de a accesa şi corecta informaţiile pe care le-aţi introdus, şi sunteţi încurajaţi să verificaţi ca acestea să fie mereu actualizate şi complete, prin vizitarea paginii de cont Polar.


Cookies
La accesarea acestui site, serverul nostru va ataşa fişiere de text pe hard-disk-ul dumneavoastră, adică un cookie. Prin afişarea datelor de accesare (când şi cum) a site-ului, aceste informaţii ne ajută în îmbunătăţirea paginii. Este important să ştiţi că cookie-urile sunt sigure. Nu pot fi executate sub forma unui cod şi nu pot fi folosite pentru a transmite viruşi, iar datele personale nu sunt adunate sau stocate prin ele. Dacă nu doriţi să primiţi aceste fişiere, sau doriţi să fiţi avertizaţi despre ele, puteţi efectua setările necesare pe browser, dacă acesta vă permite.

Minori
În afară de reglementările legale, Polar cere ca Minorii (conform legilor domiciliului dumneavoastră) să nu efectueze acte legale (cumpărături sau altele) fără acordul unui părinte sau tutore legal.

Descrierea fişierului de date personale
Descrierea fişierului de date personale se poate găsi aici.

Termeni și condiții standard
Aceste reguli de competiție se aplică relației dintre tine și Polar Electro Oy atunci când participi la competițiile sau la campaniile noastre. Definițiile de mai jos sunt generice pentru toate competițiile și campaniile noastre online. În cazul unei anumite competiții/campanii, trebuie să urmărești link-urile de pe pagina relevantă a site-ului web pentru a afla regulile specifice competiției/campaniei respective.

Angajații Polar Electro Oy și agenții, afiliații, filialele și companiile înrudite, reprezentanții de vânzări, afiliații și partenerii de marketing, distribuitorii, agențiile de publicitate și promoționale și membrii apropiați ai familiei sau care locuiesc împreună cu aceștia nu sunt eligibili pentru premii. Promotorul va plăti taxa respectivă de loterie, dacă este cazul. Câștigătorul premiului va fi responsabil pentru plata tuturor taxelor asociate cu câștigarea premiului. Participarea nu este condiționată de nicio achiziție și de nicio taxă de admitere. Promotorul concursului este Polar Electro Oy, Professorintie 5, 90440 Kempele, Finlanda.

„Competiția” înseamnă oricare dintre competițiile noastre online; „noi”, „ale noastre” înseamnă Polar Electro Oy, Professorintie 5, 90440 Kempele, Finlanda; iar „site web” înseamnă orice site web pe care se desfășoară competiția online.

1. Prin participarea la oricare dintre competițiile noastre, cei care intră în concurs sunt de acord să respecte aceste reguli (care pot fi modificate periodic de către noi) și deciziile noastre, care sunt finale în toate problemele legate de competiție.
2. Toate premiile sunt netransferabile și nu se oferă nicio alternativă în numerar. Aranjamentele pentru aplicarea premiilor vor fi făcute de către noi. Ne rezervăm dreptul, la libera noastră alegere, de a înlocui oricare sau toate premiile cu premii de valoare comparabilă. Toate premiile fac obiectul termenilor și condițiilor producătorului sau furnizorului.
3. Pentru a fi eligibili la câștigarea premiilor, câștigătorii (și invitații, dacă este cazul) sunt de acord (1) să semneze o declarație pe propria răspundere privind eligibilitatea, dacă este necesară; (2) să ne exonereze de orice răspundere, pretenție, cerere sau cauză de acțiune în justiție pentru vătămare personală și/sau pagubă, furt sau pierdere suferite în legătură cu Competiția sau utilizarea sau acceptarea premiului sau a oricărei părți a acestuia, cu excepția cazului în care este vorba de neglijența noastră și (3) să semneze o declarație promoțională care ne dă dreptul de a utiliza numele și imaginea persoanei în scopuri de reclamă și publicitate, fără compensare suplimentară. Intrarea în Competiție constituie acordul câștigătorului (câștigătorilor) de a semna astfel de declarații. Câștigătorii (și invitații, dacă este cazul) trebuie să completeze toate documentele juridice și să ni le returneze în paisprezece (14) zile de la primirea acestora de la noi. Nerespectarea acestei cerințe va duce la descalificarea câștigătorului și la selectarea unui alt câștigător.
4. Primirea oricăreia dintre componentele premiului Competiției este condiționată de respectarea tuturor legilor, regulilor și reglementărilor aplicabile. Câștigătorul este singurul responsabil pentru asigurări, taxe aplicabile și pentru cheltuielile nespecificate în descrierea premiului.
5. Ne rezervăm dreptul de a introduce cerințe legate de vârstă, dacă este necesar. Participanții cu vârsta de până la 15 ani (în SUA până la 18 ani) trebuie să obțină consimțământul părintelui sau tutorelui înainte de a intra în competiție. La competiții nu pot participa angajații Polar Electro Oy, ai companiilor afiliate, ai filialelor și ai sponsorilor. De asemenea, este interzisă participarea membrilor familiilor angajaților respectivi. De asemenea, ne rezervăm dreptul de a impune restricții geografice pentru drepturile de participare.
6. Prin intrarea în competiție, toți cei înscriși cedează toate drepturile, titlul și interesele legate de materialele creative încărcate pe site-ul web.
7. Pentru a afla numele câștigătorilor la maximum 1 lună după terminarea competiției, trimite un SAE la Polar Electro Oy, Internet Marketing Team, Professorintie 5, 90440 Kempele, Finlanda, specificând competiția.
8. Câștigătorii sunt de acord că Polar Electro Oy, filialele, afiliații, companiile înrudite sau angajații săi și orice alți sponsori nu vor fi responsabili în legătură cu acceptarea sau utilizarea oricărui premiu acordat în baza acestor condiții. Ne rezervăm dreptul de a descalifica orice persoană înscrisă și/sau câștigător, la libera noastră alegere.
9. Informațiile personale, incluzând, fără limitare la numele, vârsta, adresa, numărul de telefon și/sau adresa e-mail ale persoanei înscrise, care sunt obținute de către noi în virtutea înscrierii persoanelor respective în competiție pot fi utilizate, cu consimțământul persoanei înscrise, de către noi sau dezvăluite unor terți pentru anumite scopuri de marketing, cercetare de piață, analiză sau scopuri asemănătoare. Pentru detalii despre utilizarea informațiilor personale și despre dreptul tău de a șterge propriile informații personale din baza noastră de date, accesează http://www.polar.fi/legal_notice.

Copyright © Polar Electro Oy 2015. TOATE DREPTURILE REZERVATE.

Change region

If your country is not listed on this page, please find your local contact details, retailers and stores and service points on our global site.