Notificare privind confidențialitatea

Polar vă respectă confidențialitatea și depune eforturi pentru a oferi clienţilor săi o experienţă sigură. Cu ajutorul acestei Notificări privind confidențialitatea dorim să vă informăm cu privire la datele pe care le colectăm atunci când utilizați produsele și serviciile noastre și modul în care utilizăm și manipulăm aceste date. De asemenea�, vă vom comunica unde puteți afla mai multe informații privind modul în care sunt manipulate datele dvs. cu caracter personal și drepturile dvs. aferente acestor informații.

"Polar" se referă la Polar Electro Oy și filialele sale. Prin urmare, atunci când utilizați serviciile sau produsele Polar�, informațiile dvs. pot fi utilizate și manipulate de către una sau mai multe companii Polar�.

Cuprins:

Cum procesăm informațiile dvs. cu caracter personal

Securitatea

Cum procesăm informațiile dvs. personale cu caracter sensibil

Procesarea informațiilor personale și transferul acestora în afara UE

Stocarea și acurateţea datelor

Drepturile dvs.

Module Cookie

Jurnale privind erorile

Utilizatori cu vârsta sub 13 ani

Modificări aduse Notificării privind confidențialitatea

Polar Flow și aplicația Flow

Polar Flow pentru Antrenori

Polar Beat

Asistență/Relații cu clienții

Polar.com

Magazin online

Polarpersonaltrainer.com

Polar Club

Soluții Polar Team

Polar GoFit

Polar API / Polar Open AccessLink

Politica Modulelor Cookie

Cum procesăm informațiile dvs. cu caracter personal

Atunci când creați un cont de utilizator pentru servicii Polar, vă solicităm o serie de informații personale (de exemplu, numele, adresa de e-mail, sexul și vârsta dvs.). Avem nevoie de aceste informații pentru a vă pune la dispoziție o experiență personalizată cu serviciile noastre. De exemplu, utilizăm informațiile despre vârsta dvs. pentru a vă oferi un calcul mai precis al caloriilor arse. Avem încredere că toate informațiile pe care ni le oferiți sunt exacte.

Este posibil să colectăm o serie de informații despre persoana dvs. atunci când cumpărați produse din magazinele noastre online, utilizați serviciile Polar� sau contact departamentului nostru de Relații cu clienții. Dacă vă abonați doar la buletinul de știri Polar�, singurele informații pe care vi le solicităm sunt adresa dvs. de e-mail. Noi procesăm informațiile dvs. personale numai în scopurile prezentate în cadrul acestei Notificări privind confidențialitatea și în scopurile specifice serviciului despre care puteți găsi mai multe informații făcând clic pe linkurile furnizate. De asemenea, puteți contacta departamentul nostru de Relații cu clienții pentru mai multe informaţii privind procesarea informațiilor personale în ceea ce privește fiecare serviciu.

Atunci când achiziționați produse sau servicii Polar, Polar colectează informațiile despre dvs. și le poate combina cu alte informații pe care Polar le-a colectat despre dvs. în același scop. Dacă am colectat informații despre dvs. în alte scopuri, nu le vom combina cu acestea. În plus, este posibil să utilizăm informațiile dvs. personale pentru ane asigura de funcționarea adecvată și siguranța produselor Polar�, pentru a vă verifica identitatea și pentru a investiga fraudele și alte utilizări greșite ale produselor. De asemenea, este posibil să vă procesăm informațiile în cadrul activităților noastre de cercetare și dezvoltare a produselor � noi�dezvoltăm în permanență noi funcții și le îmbunătățim pe cele existente. Pentru aceste activități, informațiile dvs. sunt întotdeauna anonimizate și acestea nu pot fi conectate la persoana dvs.

Dacă utilizați oricare dintre serviciile noastre contra cost, este posibil să salvăm informațiile cardului dvs. de plată cu permisiunea de a facilita plăți ulterioare. Aceste informații sunt salvate în format criptat într-un sistem parte terță. Noi selectăm furnizorii noștri de servicii cu atenție și ne asigurăm că aceștia satisfac cerințele privind o manipulare sigură și fiabilă a setului de informații pentru acel sector. La procesarea informațiilor de plată, ne conformăm legislației în vigoare și termenilor și condițiilor prevăzute și monitorizate de către furnizorii de servicii de plată.

Dacă doriți, puteți partaja informații despre serviciile Polar� sistemelor sau serviciilor oferite de către o parte terță, cum ar fi Facebook sau Strava. Polar nu este responsabilă pentru nicio informație transferată în orice altă parte sau precizia informațiilor din afara sistemului Polar�. Practicile de securitate și confidențialitate a informațiilor ale fiecărui prestator de servicii� se aplică unor astfel de informații.

Securitatea

Există întotdeauna riscuri asociate cu furnizarea de date cu caracter personal, indiferent dacă procesul se realizează personal, telefonic sau pe internet sau alte tehnologii și niciun sistem sau tehnologie nu este complet sigură sau protejată împotriva „alterării”/„piratăriii”. Polar adoptă precauțiile adecvate pentru a preveni accesul neautorizat la și utilizarea indecvată a datelor dvs. cu caracter personal. De exemplu, Polar folosește tehnologia de criptare și firewall la colectarea datelor dvs. cu caracter personal. Dacă site-urile Polar acceptă tranzacțiile online, acestea vor folosi măsurile de securitate standard din domeniu pentru a proteja confidențialitatea și securitatea acestor tranzacții. Noi folosim măsurile de securitate standard din domeniu, cum ar fi autentificarea SSL, pentru a ne asigura că informațiile despre cardul dvs. de credit, precum și alte date cu caracter personal transmise în cadrul procesului de achiziție, sunt în siguranță față de interceptarea părților terțe.

Cum procesăm informațiile dvs. personale cu caracter sensibil

Majoritatea serviciilor Polar� se bazează pe datele colectate privind produsele noastre. O parte dintre datele colectate (cum ar fi datele privind ritmul cardiac) au o astfel de natură, încât trebuie să vă solicităm permisiunea de a le colecta sau procesa. Această permisiune este solicitată separat pentru fiecare serviciu care procesează date care au nevoie de permisiunea specifică.

Procesarea informațiilor personale și transferul acestora în afara UE

Serviciile și produsele Polar� pot fi furnizate utilizând resursele și serverele situate în țări diverse (cum ar fi Finlanda și SUA). Prin urmare, informațiile dvs. pot fi procesate în afara țării în care utilizați serviciul, inclusiv țările din afara Spațiului Economic European (SEE) în care standardul de protecție a confidențialității nu întrunește cerințele prevăzute de Comisia Europeană (cum ar fi SUA). Atunci când vă înregistrați pentru un serviciu (de exemplu, Polar Flow) care necesită transferarea informațiilor într-o altă țară în vederea procesării, solicităm permisiunea dvs. pentru efectuarea transferului. La transferarea informațiilor, ne supunem întregii legislații în vigoare pentru a garanta o protecție suficientă a confidențialității dvs. În general, la transferarea datelor dvs. cu caracter personal dintr-o țară în alta aplicăm termenii Scutului de confidențialitate UE-SUA și ai acordurilor Scutului de confidențialitate Elveția-SUA sau cele ale acordurilor bazate pe clauzele contractuale standard ale Comisiei Europene�. Puteți găsi mai multe informații privind transferul informațiilor și măsurile de securitate aferente în cadrul secțiunii noastre Întrebări frecvente. De asemenea, ne puteți contacta utilizând informațiile de contact furnizate mai jos.

În conformitate cu principiile menționate mai sus, informațiile dvs. pot fi transferate sau se poate acorda accesul la acestea subcontractanților Polar� (cum ar fi sistemul de Relații cu clienții) care realizează sarcinile aferente paginii web, produselor și serviciilor Polar. Subcontractanții noștri nu sunt autorizați în vederea utilizării informațiilor personale în niciun alt scop, iar serviciile subcontractanților Polar�� sunt întotdeauna acoperite de o clauză de confidențialitate.

Polar nu divulgă niciodată nicio informație personală fără o permisiunea explicită din partea dvs., numai dacă este necesar în vederea gestionării comenzii dvs., finalizării solicitării dvs. sau gestionării programelor noastre interactive. Cu toate acestea, informațiile pot fi divulgate dacă este cazul în temeiul legii, unei hotărâri judecătorești sau al unui regulament sau cereri emise de autorități.

În scopuri statistice, Polar poate livra date statistice anonimizate colectate privind clienții, vânzările, tipurile de trafic, informații despre exerciții și informații similare despre pagina web către părți terțe de încredere. Aceste statistici nu conțin informații personale identificabile.

Stocarea și acurateţea datelor

Dorim să menținem baza de date actualizată și ștergem periodic informațiile personale vechi și inutile. Stocăm informațiile numai atât timp cât este necesar pentru a atinge obiectivul pentru care au fost colectate sau solicitate prin lege. Puteți afla mai multe informații despre perioadele de stocare în secțiunile specifice serviciului. De asemenea, ne puteți contacta utilizând informațiile de contact furnizate mai jos.

În cadrul unor servicii Polar�, vă puteți gestiona singur informațiile personale. Vă recomandăm să verificați ocazional precizia informațiilor dvs. și să le corectați când este cazul. Sunteți responsabil(ă) pentru acurateţea informațiilor pe care le furnizați.

Drepturile dvs.

Aveți întotdeauna dreptul de a vă accesa informațiile personale. În cadrul anumitor servicii este posibil accesul direct și, când se impune, departamentul nostru de Relații cu clienții vă poate ajuta și expedia un exemplar al informațiilor personale pe care le avem despre dvs. Aveți dreptul de a ști ce informații care vă aparțin au fost colectate, în ce scop se utilizează aceste informații și părțile, dacă este cazul, către care au fost divulgate. Pentru a verifica informațiile dvs. în vederea realizării cererii dvs., este posibil să vă solicităm informații suplimentare.

Polar are permisiunea de a vă procesa informațiile personale atunci când o atare procesare este rezultatul unor interese legitime. Noi utilizăm această bază legală în unele cazuri pentru activitățile noastre de cercetare și dezvoltare, întrucât ne dorim constant să ne dezvoltăm și să ne îmbunătățim serviciile. În acest scop, aveți întotdeauna dreptul de a vă opune procesării informațiilor dvs. personale. În cadrul operațiunilor C&D, informațiile dvs. sunt întotdeauna anonimizate și acestea nu pot fi conectate la persoana dvs.

Aveți întotdeauna dreptul de a interzice marketingul direct. Dacă doriți să nu mai primiți e-mailuri de la Polar, vă rugăm să urmați instrucțiunile de „Dezabonare” din cadrul fiecărei comunicări prin e-mail. Dacă ați creat un cont de utilizator, puteți face astfel direct prin serviciul nostru. Polar nu va furniza sau partaja nicio listă de comunicări prin e-mail în scopuri promoționale. E-mailurile aferente serviciului (de a confirma o achiziție etc.) nu oferă, în general, o opțiune de dezabonare. deoarece sunt necesare pentru a presta serviciul pe care l-ați solicitat. Astfel de e-mailuri includ notificările despre modificările aduse Notificării privind confidențialitatea și Termenii de utilizare.

Aveți dreptul de a vă corecta sau șterge informațiile fie direct, fie prin trimiterea unei solicitări către departamentul nostru de Relații cu clienții. Dacă doriți să vă ștergeți informațiile, noi vă vom șterge autentificările de utilizator și toate informațiile și datele care vă aparțin. După ce v�-am șters informațiile, puteți utiliza serviciul numai prin crearea unui nou cont de utilizator.

Conform legislației, aveți dreptul de a refuza realizarea unui profil și luarea de decizii automate. De asemenea, puteți solicita ca manipularea informațiilor dvs. să fie restricționată, chiar și atunci când ați interzis manipularea informațiilor noastre, iar evaluarea bazei legale pentru manipularea informațiilor dvs. nu a fost finalizată.

De asemenea, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul pentru a vă manipula informațiile în fiecare serviciu în cadrul căruia v-am solicitat consimțământul. Consimțământul poate fi retras în cadrul serviciului. Rețineți că pentru unele servicii, retragerea consimțământului ne împiedică să mai prestăm servicii pentru dvs.

Aveți dreptul de a primi informații de la sistemele Polar în format electronic, atunci când manipularea informațiilor dvs. se bazează pe consimțământul dvs. sau pe executarea unui acord. Transferul informațiilor este posibil direct prin serviciul Flow, de exemplu. Puteți solicita și transferul informațiilor dvs. către o parte terță. Polar nu este responsabilă pentru capacitatea sistemului părții terțe de a procesa informațiile în formatul utilizat pentru transfer.

Dacă suspectați utilizarea greșită a informațiilor, puteți transmite o plângere către biroul ombudsman pentru protecția datelor sau către o autoritate similară. Informațiile de contact pentru biroul ombudsman pentru protecția datelor din diverse țări sunt disponibile pe pagina noastră de ÎNTREBĂRI FRECVENTE.

Module Cookie

Pe pagina noastră web noi utilizăm module cookie. Puteți citi mai multe despre acestea în politica noastră privind modulele cookie.

Jurnale privind erorile

Pentru a oferi cele mai bune servicii posibil în eventualitatea unei probleme, noi stocăm datele dvs. pe dispozitivele noastre (�Jurnal eroare�). Atunci când vă sincronizați dispozitivul cu serviciul Polar, jurnalul de erori este copiat pe serverul nostru. Datele jurnalului de erori sunt stocate timp de aproximativ două luni pentru a ne asigura că avem date disponibile în cazul în care contactați departamentul nostru de Relații cu clienții, datorită unei erori sau probleme.

Utilizatorii cu vârste sub 13 ani

Politica noastră este de a solicita clienților cu vârste sub 13 ani să nu facă achiziții sau să se angajeze în alte acte legale pe paginile web Polar fără consimțământul unui părinte sau al unui tutor legal. De exemplu, un cont de utilizator pentru un serviciu Polar poate fi creat pentru un utilizator cu vârsta sub 13 ani numai cu permisiunea unui adult.

Modificări aduse Notificării privind confidențialitatea

Această Notificare privind confidențialitatea a fost actualizată la 15 mai 2018. Puteți vizualiza versiunile anterioare aici. Ocazional, putem opera modificări la această Notificare privind confidențialitatea și ne informăm clienții cu privire la astfel de modificări prin e-mail sau prin intermediul serviciilor noastre. Dacă aveți întrebări referitoare la serviciile sau produsele Polar, puteți contacta departamentul nostru de Relații cu clienții. De asemenea, puteți găsi informații despre confidențialitate în Întrebările frecvente privind confidențialitatea. Dacă aveți întrebări sau feedback privind practicile de confidențialitate ale Polar, ne puteți contacta la privacy@polar.com.

Informații de contact:

Controler de date:
Polar Electro Oy
Professorintie 5
90440 Kempele
FINLANDA

Agentul de protecție a datelor:
privacy@polar.com
Polar Electro Oy
Privacy
Professorintie 5
90440 Kempele
FINLANDA

Polar Flow și aplicația Flow

Polar Flow este o aplicație gratuită de fitness și antrenament în mediul cloud și servicii online care vă ajută să vă urmăriți datele de antrenament, activitate și somn, precum și să vă analizați progresul. Aceasta colaborează cu produsul dvs. Polar și acționează ca un jurnal automat de antrenament: toate datele dvs. despre antrenament, activitate și somn se sincronizează cu produsul dvs. în contul dvs. Polar Flow. Înainte de a vă înregistra pentru Polar Flow, trebuie să citiți Termenii de utilizare ai serviciului și Notificarea privind confidențialitatea. Vi se va solicita să aprobați� Termenii de utilizare a serviciului. Aprobând Termenii de utilizare, încheiați un acord cu Polar. Vă vom solicita să indicați că ați citit Notificarea privind confidențialitatea Polar�.

De asemenea, am dori să vă ținem la curent cu toate știrile, ofertele și actualizările noastre, astfel că �vă vom solicita consimțământul și pentru mesajele de marketing. Refuzul este întotdeauna setarea implicită pentru această cerere. Puteți modifica selecția dvs. în orice moment din setările contului dvs.

În timpul înregistrării, vă vom solicita consimțământul și în ceea ce privește o serie de aspecte aferente manipulării datelor. Solicităm aceste consimțăminte pentru a satisface cerințele de protecție a confidențialității prevăzute de diverse țări: consimțământul pentru manipularea informațiilor personale consimțământul pentru manipularea informațiilor personale cu caracter sensibil (inclusiv datele privind ritmul cardiac) și consimțământul pentru transferul datelor către o țară diferită de țara dvs. natală (Polar folosește servere furnizate de o parte terță pentru a presta serviciile Flow). Aceste servere pot fi situate fie în UE, fie în afara acesteia. Datele actuale ale utilizatorului sunt stocate pe serverele situate în UE, dar informații, precum datele de monitorizare a� sistemului sunt salvate pe serverele furnizorilor de servicii� situate în afara UE. Puteți citi mai multe despre transferul datelor și mecanismele de protecție aferente aici.

Pentru persoanele cu vârste sub 13 ani, solicităm consimțământul pentru manipularea datelor din partea unui tutore.

După înregistrare, veți primi un mesaj pentru a vă verifica adresa de e-mail și a confirma că contul a fost creat în mod voluntar. Contul trebuie verificat în decurs de 30 de zile.

Puteți alege dacă informațiile despre exerciții și cale pe care le salvați în serviciul Polar Flow vor fi afișate pentru alți utilizatori. Când creați un cont de utilizator, setările dvs. de confidențialitate sunt setate la confidențial în mod implicit, iar informațiile dvs. nu sunt afișate pentru ceilalți utilizatori. Puteți modifica aceste setări în orice moment. Dacă doriți, puteți partaja informațiile despre serviciile Polar� pe sisteme parte terță�, cum ar fi Facebook sau Strava. Polar nu este responsabilă pentru date după transferul acestora în afara sistemului Polar�, și nu mai putem influența aceste date. Sunteți responsabil(ă) pentru precizia informațiilor pe care le partajați sau transferați în afara sistemului.

Având în vedere că Polar depune eforturi pentru a-și dezvolta serviciile, datele privind exercițiile pe care le salvați în serviciul Polar Flow pot fi utilizate pentru a realiza interesele legitime ale Polar în cercetarea și dezvoltarea produsului. În acest scop, datele sunt utilizate în format anonimizat și utilizatorii individuali nu pot fi identificați. Informațiile pot fi folosite și pentru transmiterea mesajelor de marketing dacă ați acordat permisiunea pentru acest aspect, fie în legătură cu înregistrarea, fie la o dată ulterioară.

În prezent, informațiile sunt stocate în serviciul Polar Flow până când decideți să vă ștergeți contul. Dacă vă modificați perioadele de stocare a datelor, vă vom informa.

Aplicația pentru telefonul mobil Polar Flow

Pentru a utiliza aplicația Polar Flow, mai întâi trebuie să creați un cont Polar Flow. Apoi utilizați numele de utilizator Polar Flow pentru a vă conecta la aplicația Polar Flow. Toate datele privind antrenamentul dvs. sunt transferate direct către serviciul Polar Flow� și nicio informație nu este stocată în aplicația Flow. Notificarea privind confidențialitatea Polar Flow� se aplică manipulării datelor.

Puteți contacta departamentul nostru de Relații cu clienții pentru informații suplimentare privind înregistrarea Polar Flow.

Polar Flow pentru Antrenori

Polar Flow pentru Antrenori este un serviciu în mediul cloud care oferă antrenorilor și trainerilor personali acces facil la datele de antrenament ale clienților. Prin mai multe funcții, cum ar fi jurnalul de antrenament, instrumentele de planificare, rapoartele și statisticile de performanță antrenorii pot urmări progresul clienților și le pot oferi imediat orientare în timp real.

Sportivii oferă antrenorilor accesul la datele lor, iar relația sportiv-antrenor se bazează pe acordul între părți. Sportivii pot refuza accesul antrenorului la datele lor în orice moment. Toate datele privind antrenamentul dvs. sunt transferate direct către serviciul Polar Flow�. Notificarea privind confidențialitatea Polar Flow� se aplică manipulării datelor. Mai multe informații sunt disponibile în secțiunea din Polar Flow.

Puteți contacta departamentul nostru de Relații cu clienții pentru informații suplimentare privind înregistrarea Polar Flow.

Polar Beat

Polar Beat este o aplicație gratuită de fitness și antrenament pentru dispozitivele mobile. Cu Polar Beat vă puteți antrena cu ritm cardiac live (atunci când utilizați un senzor de ritm cardiac Polar) și orientări în timp real, puteți urmări ruta și distanța și personaliza feedback-ul la fiecare activitate.

Informațiile pe care le adăugați în aplicație și datele ultimului antrenament rămân pe dispozitiv. Pentru a obține maximumul de la Polar Beat, vă recomandăm să creați și un cont Polar Flow. Cu Polar Flow, puteți obține un set complex de instrumente de analiză a antrenamentului. Când utilizați Polar Beat împreună cu Polar Flow, datele dvs. de antrenament sunt salvate și în serviciul Polar Flow. Toate datele privind antrenamentul dvs. sunt transferate direct către serverele serviciului Polar Flow�. Notificarea privind confidențialitatea serviciului Flow� se aplică procesării datelor. Mai multe informații sunt disponibile în secțiunea din Polar Flow.

Puteți contacta departamentul nostru de Relații cu clienții pentru informații suplimentare privind înregistrarea Polar Flow.

Asistență/Relații cu clienții

Departamentul de Relații cu clienții Polar� vă ajută la orice problemă ați avea cu produsele sau serviciile noastre. Departamentul nostru de Relații cu clienții menține două registre: Formularul și Serviciul de contact. Informațiile sunt salvate pe ambele prin intermediul paginii Polar.com. Clienții completează informațiile necesare în formular, de unde sunt transferate către sistemele Polar�. Datele stocate în sistemele Polar� pot fi salvate pe servere situate în Finlanda sau pe serverele furnizorilor de servicii Polar�� fie din sau în afara UE. Citiți mai multe despre transferul datelor și mecanismele de protecție aferente aici. Departamentul de Relații cu clienții Polar� operează în diverse țări pentru a se asigura că putem oferi servicii de asistență în diverse țări și fusuri orare.

Formularul de Contact: informațiile înregistrate în acest formular sunt transferate către un sistem de Relații cu clienții parte terță utilizat de Polar. Acest sistem este disponibil pentru întregul personal al departamentului de Relații cu clienții Polar�. Datele înregistrate în sistem sunt stocate pe serverele furnizorului de servicii �situate în UE. Pe acest formular, vi se solicită să furnizați informațiile de contact (cum ar fi adresa de e-mail și țara) pentru a ne permite să vă răspundem la solicitare. Informațiile dvs. sunt manipulate în confidențialitate, iar furnizorul de servicii nu are acces la datele curente. Informațiile sunt stocate timp de 10 ani, cu excepția prevederilor contrare ale legislației locale pentru o stocare mai îndelungată.

Service: informațiile înregistrate în acest formular sunt utilizate pentru a conecta dispozitivul și proprietarul său, oferind un dispozitiv servisat sau o piesă de rezervă comandată clientului, facturarea și manipularea plăților, trimiterea autocolantelor cu adresa pentru retururi, trimiterea unui-email automat privind progresul sau finalizarea serviciului, transmiterea cererilor suplimentare aferente serviciului și furnizarea unei estimări de cost pentru serviciu. Datele provenite din formularul de Service sunt transferate către sistemul de service global Polar. Informațiile despre adresă sunt transferate și către serviciile poștale externe pentru livrarea produsului. Informațiile sunt stocate timp de 10 ani, cu excepția prevederilor contrare ale legislației locale pentru o stocare mai îndelungată.

Apelarea departamentul nostru de Relații cu clienții

Orice apel către departamentul de relații cu clienții Polar poate fi înregistrat în unele țări. Numărul la care apelați este înregistrat în sistemul departamentului nostru de Relații cu clienții și în sistemul telefonic. Informațiile de conectare sunt stocate timp de șase luni.

Puteți contacta și departamentul de Relații cu clienții Polar� prin canalele rețelelor de socializare (Twitter, Facebook și Google Play) și prin serviciul de chat (nu este disponibil în toate țările). Aceste evenimente de contact sunt înregistrate în sistemul departamentului de Relații cu clienții.

Puteți contacta departamentul nostru de Relații cu clienții pentru informații suplimentare privind formularul Contactați-ne și Service.

Polar.com

Pagina web Polar.com este un site public care oferă informații privind Polar și produsele, serviciile și partenerii săi colaboratori. Nu trebuie să vă înregistrați sau să furnizați informații despre dvs. pentru a utiliza pagina web. Cu toate acestea, Polar utilizează module Cookie pentru a colecta informații despre traficul de pe pagina web. Aflați mai multe despre modulele cookie aici.

Vă puteți abona la buletinele de știri Polar� pe pagina web Polar.com, unde trebuie să furnizați adresa dvs. de e-mail. Vă puteți dezabona în orice moment urmând instrucțiunile furnizate în buletinul de știri. De asemenea, puteți cumpăra produse Polar� prin linkurile furnizate pe pagina web Polar.com. Citiți mai multe despre magazinul on-line Polar� aici.

Magazin online

Magazinul online Polar� este un serviciu retail public unde puteți cumpăra un produs fie ca și client înregistrat, fie ca și oaspete. Pentru a activa livrarea produsului, salvăm informațiile despre adresă pe care le furnizați și adresa dvs. de e-mail, astfel încât vă putem ține la curent cu privire la stadiul livrării. De asemenea, vă vom contacta la adresa de e-mail pentru a vă solicita feedback privind experiența dvs. în calitate de client. Acesta ne ajută să ne îmbunătățim serviciile. Dacă creați un cont de client conex plasării unei comenzi, noi stocăm aceste date pentru a vă asista la orice achiziție ulterioară. Plata actuală este efectuată prin intermediul unui sistem de plată parte terță. Singurele informații salvate în sistemul Polar� pentru evenimentul de plată sunt informațiile despre metoda de plată și, pentru produsele B2B, și numărul cardului de credit cu parolă. Polar stochează unele informații, cum ar fi adresa IP pe care ați utilizat-o, în sistemul său pentru o perioadă de timp pe baza intereselor legitime de a garanta securitatea serviciului.

Informațiile de achiziție sunt stocate timp de 10 ani, cu excepția prevederilor contrare ale legislației locale pentru o stocare mai îndelungată.

Puteți contacta departamentul nostru de Relații cu clienții pentru informații suplimentare privind înregistrarea în magazinul on-line.

Polarpersonaltrainer.com

Polarpersonaltrainer.com este o aplicație gratuită online de fitness și antrenament concepută pentru produsele generațiilor anterioare Polar�. Aceasta vă permite să transferați datele dvs. despre antrenament spre sistemele noastre online. Cu ajutorul aplicației, vă puteți monitoriza progresul și îmbunătăți rezultatele. Serviciul nu va fi disponibil după 2019.

Înainte de a vă înregistra pentru polarpersonaltrainer.com, trebuie să citiți Termenii de utilizare ai serviciului și Notificarea privind confidențialitatea. Vi se va solicita să aprobați� Termenii de utilizare a serviciului. Aprobând termenii de utilizare, încheiați un acord cu Polar. Vă vom solicita să indicați că ați citit Notificarea privind confidențialitatea Polar�.

De asemenea, dorim să vă ținem la curent cu toate știrile, ofertele și actualizările Polar, astfel că �vă vom solicita consimțământul și pentru mesajele de marketing. Refuzul este întotdeauna setarea implicită pentru această cerere. Puteți modifica selecția dvs. la o dată ulterioară din setările contului dvs.

Când vă creați contul de utilizator, solicităm consimțămintul și în ceea ce privește câteva chestiuni aferente manipulării datelor: consimțământul pentru manipularea informațiilor personale consimțământul pentru manipularea informațiilor personale cu caracter sensibil (inclusiv datele privind ritmul cardiac) și consimțământul pentru transferul datelor către o țară diferită de țara dvs. natală (Polar folosește servere furnizate de o parte terță pentru a presta serviciile polarpersonaltrainer.com). Aceste servere pot fi situate fie în UE, fie în afara acesteia. Datele actuale ale utilizatorului sunt stocate pe serverele situate în UE, dar informații, precum datele de monitorizare a� sistemului sunt salvate pe serverele furnizorilor de servicii� situate în afara UE. Puteți citi mai multe despre transferul datelor și mecanismele de protecție aferente aici. Pentru clienții cu vârste sub 13 ani, solicităm consimțământul pentru manipularea datelor din partea unui tutore. După înregistrare, veți primi un mesaj pentru a vă verifica adresa de e-mail și a confirma că contul a fost creat în mod voluntar. Contul trebuie verificat în decurs de 30 de zile.

Dacă doriți, puteți partaja informațiile despre serviciile Polar� pe sisteme parte terță�, cum ar fi Facebook sau Strava. Polar nu este responsabilă pentru date după transferul acestora în afara sistemului Polar și nu mai poate influența aceste date. Sunteți responsabil(ă) pentru precizia informațiilor pe care le partajați sau transferați în afara sistemului.

Având în vedere că Polar depune eforturi pentru a-și dezvolta serviciile, datele privind exercițiile pe care le salvați în serviciul polapersonaltrainer.com pot fi utilizate pentru a realiza interesele legitime ale Polar în cercetarea și dezvoltarea produsului. În acest scop, datele sunt utilizate, de regulă, în format anonimizat și utilizatorii individuali nu pot fi identificați. Informațiile pot fi folosite și pentru transmiterea mesajelor de marketing dacă v-ați acordat consimțământul pentru acest aspect, fie în legătură cu înregistrarea, fie la o dată ulterioară.

Informațiile sunt stocate în serviciul polarpersonaltrainer.com până la sfârșitul anului 2019 când serviciul încetează a mai funcționa. Polar își informează clienții cu privire la modificările aduse perioadelor de stocare a datelor.

Puteți contacta departamentul nostru de Relații cu clienții pentru informații suplimentare privind înregistrarea în polarpersonaltrainer.com.

Polar Club

Polar Club este o aplicație de fitness și exerciții pe baza ritmului cardiac care permite urmărirea și afișarea în timp real a datelor performanței membrilor clubului, cum ar fi ritmul cardiac, intensitatea și caloriile arse, în timpul unei sesiuni de exerciții. Sintezele exercițiilor participanților� vor fi încărcate automat pe Polar Flow unde aceștia își pot urmări progresele și atinge obiectivele. Atunci când un club de fitness achiziționează Polar Club, acesta semnează un acord cu Polar. În baza acestui acord, Polar acționează ca operator de date cu caracter personal, în timp ce clubul este controlerul de date. Clubul este responsabil pentru informațiile salvate în sistem și modul în care sunt manipulate. De asemenea, clubul este informat pentru precizia informațiilor utilizatorilor� și solicitările aferente datelor ale utilizatorilor individuali (cum ar fi cererile de ștergere a informațiilor).

Informațiile despre cluburile care utilizează serviciul sunt colectate în registrul Polar Club. Va fi creat un nume de utilizator pentru administratorul desemnat de club (administratorul clubului). Din acest motiv, adresa de e-mail a persoanei� este salvată în sistem.

Informațiile despre sesiunile de exerciții sunt stocate pe iPad-ul clubului timp de o lună. Celelalte date salvate pe dispozitiv includ datele aferente antrenamentului participanților și un cod de ID electronic pentru identificarea persoanelor, care poate fi utilizat pentru a conecta numele utilizatorului folosit la înregistrarea în baza de date Flow. Cu acest cod ID, datele de antrenament ale participanților pot fi transferate către contul lor personal Flow. Personalul clubului nu poate identifica utilizatorii pe baza acestor coduri ID. Pe iPad sunt stocate și datele ID-ului instructorului. Numele de utilizator Flow curent al participanților nu sunt stocate pe iPad. Toate informațiile utilizatorului stocate pentru numele de utilizator Flow sunt localizate în serviciul Flow, iar clubul nu are acces la aceste conturi. Datele serviciului Polar Flow �sunt salvate pe serverele furnizorului de servicii Polar��. Aceste servere pot fi situate fie în UE, fie în afara acesteia. Citiți mai multe despre transferul datelor și mecanismele de protecție aferente aici.

Clienții pot participa la sesiunile de exerciții prin intermediul contului lor Flow existent, creând un cont în legătură cu înscrierea pentru o sesiune sau prin înscrierea ca Vizitator.

Clienții cu un cont Flow:

Clientul se poate înscrie pentru o sesiune de exerciții Club utilizând un cont Flow existent. Alternativ, utilizatorul poate crea un cont Flow împreună cu înscrierea. Nicio informație personală furnizată la crearea contului Flow nu este stocată pe iPad. Singurele informații stocate pe iPad sunt ID-ul electronic al participanților și datele privind exercițiile. Datele privind exercițiile ale clienților care folosesc contul Flow pentru a se înscrie la sesiune sunt transferate automat de pe iPad-ul clubul spre serviciul Polar Flow utilizând codul ID.

Clienții care se înscriu ca și Vizitator:

Clienții se pot înscrie la sesiunile de exerciții ale Clubului ca și Vizitator, caz în care participanții oferă un nume pe care îl doresc afișat pe ecran în timpul sesiunii, cum ar fi o poreclă sau un alt ID (de ex., un cuvânt sau un șir de caractere). Nu se colectează sau salvează nicio informație. Participanții care s-au înscris ca și Vizitatori își pot stoca datele despre exerciții după o sesiune prin crearea unui cont Flow sau utilizând un cont Flow existent.

Soluția Polar Club oferă cluburilor și clienților lor un canal de discuții a sesiunilor de exerciții și alte aspecte similare în cadrul comunității clubului�. Serviciul Comunității poate fi găsit în secțiunea Cluburilor Comunitate - Flow. La participarea la discuțiile din cadrul serviciului, participanțiii pot partaja informații aferente acestora dacă doresc. Atunci când este cazul, clubul este responsabil pentru moderarea discuțiilor.

Puteți contacta departamentul nostru de Relații cu clienții pentru informații suplimentare privind înregistrarea în Polar Club.

Soluții Polar Team

Polar Team Pro

Polar Team Pro este o soluție de monitorizare a jucătorului pentru echipele sportive profesioniste. Aceasta combină datele GPS și de mișcare cu informațiile despre ritmul cardiac. Cu Polar Team Pro, antrenorul poate monitoriza sesiunea de antrenament a echipei prin iPad (trebuie achiziționată separat) fără o stație de bază sau antenă. Datele de antrenament pot fi colectate după antrenament prin sincronizarea senzorilor Team Pro prin intermediul staţiei de andocare Team Pro. Monitorizarea performanţei jucătorilor� oferă informații valoroase și precise care ajută echipa antrenată la activitatea sa de analiză.

Atunci când o echipă achiziționează Polar Team Pro, aceasta semnează un contract cu Polar privind utilizarea serviciului. În baza acestui contract, Polar acționează ca operator de date cu caracter personal, în timp ce clubul este controlerul de date. Echipa este responsabilă pentru informațiile salvate în sistem și modul în care sunt manipulate. De asemenea, echipa este responsabilă pentru acurateţea informațiilor și solicitările aferente datelor de către jucătorii individuali (cum ar fi cererile de ștergere a informațiilor).

Polar Team Pro colectează datele despre echipa care utilizează serviciul și membrii săi. Va fi creat un nume de utilizator pentru administratorul desemnat de echipă (administratorul Team Pro). Din acest motiv, adresa de e-mail a persoanei� este salvată în sistem. După înregistrare, veți primi un mesaj pentru a vă verifica adresa de e-mail și a confirma că contul a fost creat în mod voluntar. Contul trebuie verificat în decurs de 30 de zile pentru a utiliza Polar Team Pro. Administratorul creează o echipă în sistem prin adăugarea informațiilor despre membrii echipei� (cum ar fi numărul, numele și data nașterii jucătorului) în serviciul Team Pro. Datele sunt salvate pe serverul furnizorului de servicii Polar�. Datele despre antrenament sunt salvate pe iPad-ul echipei� timp de două luni de mult și sunt transferate de acolo în serviciul Team Pro. Conturile personale ale jucătorilor individuali� pot fi conectate la serviciul Team Pro, unde antrenorul le poate vizualiza. Conturile individuale Polar Flow sunt localizate în serviciul Flow de unde datele sunt salvate pe serverele �furnizorului de servicii� Polar. Aceste servere pot fi situate fie în UE, fie în afara acesteia. Citiți mai multe despre transferul datelor și mecanismele de protecție aferente aici.

Puteți contacta departamentul nostru de Relații cu clienții pentru informații suplimentare privind înregistrarea Polar Team Pro.

Polar Team

Aplicația Polar Team este o soluție de monitorizare a jucătorului care oferă date în timp real despre ritmul cardiac pentru sporturile de echipă de sală cu senzori de ritm cardiac Polar și un iPad (trebuie achiziționate separat).

Polar nu colectează sau stochează informații personale prin intermediul Polar Team. Toate datele sunt stocate pe iPad.

Polar GoFit

Polar GoFit este conceput pentru studenți, profesori și personal didactic pentru a le permite să vizualizeze și să măsoare ritmul cardiac și nivelurile activității fizice ale studenților și pentru a efectua determinări capacitive în școli. Serviciul Polar GoFit constă din aplicația Polar GoFit, pagina web Polar GoFit (www.polargofit.com, www.polargofit.cn) și dispozitivele de ritm cardiac și activitate Polar compatibile cu GoFit.

Atunci când școala achiziționează GoFit, aceasta semnează un contract cu Polar sau reprezentantul său. În baza acestui contract, Polar acționează ca procesator de date în timp ce școala este controlerul de date. În calitate de controler de date, școala este responsabilă pentru informațiile salvate în sistem și modul în care sunt manipulate. De asemenea, școala este responsabilă pentru precizia informațiilor și solicitările aferente datelor de către studenții individuali (cum ar fi cererile de ștergere a informațiilor). De asemenea, școala este responsabilă pentru solicitarea permisiunii din partea studentului sau, în cazul unui minor, a tutorilor lor înainte de a adăuga studentul la serviciu.

Informațiile despre profesorii și studenții care utilizează serviciul sunt salvate în registrul GoFit. Va fi creat un nume de utilizator pentru profesorul de contact desemnat de școală (și pentru profesorii suplimentari). Din acest motiv, adresa de e-mail a persoanei� este salvată în sistem. Profesorul adaugă informațiile utilizatorului student (cum ar fi numele) în sistem după ce a primit permisiunea din partea tutorilor. Studenții își pot utiliza conturile independent pentru a-și vizualiza datele despre exerciții, de exemplu. Datele de antrenament GoFit sunt stocate pe serverele furnizorului. Aceste servere sunt situate fie în UE, fie în afara acesteia sau SUA. Informațiile care aparțin clienților noștri chinezi GoFit sunt salvate pe un server al furnizorului serviciului� din China. Citiți mai multe despre transferul datelor și mecanismele de protecție aferente aici. Când este cazul și cu permisiunea studentului sau, în cazul unui minor, al tutorelui acestuia, informațiile pot fi partajate către o parte terță în mediul școlii. Când este cazul, informațiile pot fi partajate cu o parte terță în scopurile convenite separat.

Informațiile sunt șterse din sistemul GoFit atunci când contractul dintre Polar și școală expiră.

Puteți contacta departamentul nostru de Relații cu clienții pentru informații suplimentare privind înregistrarea Polar GoFit.

Polar API / Polar Open AccessLink

Polar Open AccessLink este interfața de programare a aplicației Polar� (API) care oferă un link direct de partajare a informațiilor între ecosistemul Polar și sistemele de date parte terță. Cu Polar Open AccessLink clienții noștri pot transfera date aferente informațiilor lor personale, antrenamentului și activității fizice de pe dispozitivele Polar și sistemul Polar Flow către un sistem parte terță care apare pe lista sistemelor disponibile, cum ar fi aplicațiile de fitness și antrenament. Clienții Polar își pot transfera date similare de pe sistemele parte terță către dispozitivele Polar și Polar Flow (această caracteristică poate să nu fie disponibilă în momentul în care se activează această versiune a Notificării privind confidențialitatea).

Pentru dezvoltatorii parte terță:

Pentru sistemele parte terță, Polar oferă interfața Polar Oper AccessLink și instrucțiunile care permit părții terțe să își înregistreze propria aplicație în sistemul Polar și să dezvolte o opțiune de a primi date.

Dezvoltatorii își utilizează numele de utilizatori Polar Flow pentru a se conecta la serviciul Polar API/Polar Open AccessLink. O aplicație nouă se înregistrează prin furnizarea informațiilor despre aplicație și companie. Este necesară aprobarea Termenilor de utilizare. Nu se colectează nicio informație personală aferentă înregistrării; în schimb, aplicația este conectată la contul Flow utilizat pentru înregistrare. La același cont Flow se pot conecta mai multe aplicații.

Utilizatorii sunt responsabili pentru conectarea serviciilor parte terță pe care doresc să le utilizeze la contul lor Polar Flow. Informațiile sunt recuperate de către serviciile parte terță sau transmise prin Polar Electro când utilizatorul sincronizează datele cu serviciul Polar Flow sau când utilizatorul transmite datele senzorilor către partea terță. Polar nu este responsabilă pentru date după transferul acestora în afara sistemului Polar și nu mai poate influența aceste date. Utilizatorii sunt responsabili pentru precizia informațiilor pe care le partajează sau transferă în afara sistemului.

Puteți contacta departamentul nostru de Relații cu clienții pentru informații suplimentare privind înregistrarea Polar Flow.