check tag wrench cart
Hero section background of a runner

Różnica pomiędzy marzeniami a celami

Zamień swoje marzenia w cele z zawodowym triathlonistą, Timem Donem.

Jaki masz cel na 2019 rok? Udostępnij go innym na Wall of Goals i uzyskaj dostęp do specjalnej serii filmików z udziałem Tima Dona.

Jaki masz cel treningowy na 2019 rok?

Podziel się swoim celem treningowym na Wall of Goals i uzyskaj dostęp do specjalnej serii filmików z Timem Donem – rekordzistą świata w zawodach Ironman. Ta czteroczęściowa seria opowiada o procesie osiągania celów – od marzeń do rezultatów. Wyślemy Ci link do każdego odcinka e-mailem, wraz z małymi zadaniami, które pomogą Ci określić własne marzenia i cele.

Wall of Goals 2019

Pobierz więcej

Seria Polar Vantage

Nowy multisportowy zegarek z GPS pomoże Ci odkryć w sobie zwycięzcę.

Przeczytaj więcej

Black Polar Vantage V

Polar Vantage V

Red Polar Vantage M

Polar Vantage M

Na blogu Polar

Blog
Get to know professional triathlete Tim Don

There are few people in the sport of triathlon who carry the clout and respect Tim Don holds within the community and amongst his peers.

Read

Blog
The Fittest Woman On Earth Annie Thorisdottir: "Dream big, do more!"

Polar Athlete Annie Thorisdottir, the 'Fittest Woman on Earth', reminds us that even though dreaming is important, it's not enough.

Read

Blog
Goal setting for athletes: A minimalist approach to achieving all your 38 (sports) goals

Let’s start with the positive: You can achieve anything! But – there’s always a but – you can’t do everything at the same time.

Read

Change region

If your country is not listed on this page, please find your local contact details, retailers and stores and service points on our global site.

Stwórz swój cel

Zapisz swój cel treningowy i podziel się nim na Wall of Goals.

Wybierz swój obraz

Podgląd

#mydreamandgoal

Pola oznaczone (*) są prywatne i nie będą widoczne, gdy podzielisz się swoim celem. Wysyłając zgłoszenie, zgadzasz się na Warunki kampanii i potwierdzasz zapoznanie się z naszą Informacją o prywatności i Warunkami użytkowania.

REGULAMIN KAMPANII „MARZENIA I CELE”

Warunki uczestnictwa w kampanii „Marzenia i cele”

Jak uzyskać dostęp do specjalnej serii wideo z Timem Donem – rekordzistą świata w zawodach Ironman.

Udostępnij lub stwórz swój cel treningowy* na stronie głównej kampanii polar.com/pl/dreamsandgoals i uzyskaj dostęp do specjalnej serii filmików z Timem Donem – rekordzistą świata w zawodach Ironman. Jeśli do 30 listopada 2018 r. podzielisz się swoim celem treningowym*, uzyskasz także prawo do udziału w naszym konkursie. Zgłaszając swój udział, wyrażasz zgodę na otrzymywanie od nas wiadomości marketingowych, które są związane z tą kampanią. Kampania trwa od 15 listopada 2018 r. do 31 stycznia 2019 r. do godz. 23:59 GMT.

*Możesz również zdecydować, aby Twój cel pozostał prywatny – podczas tworzenia celu na stronie głównej kampanii kliknij opcję „Nie publikuj mojego celu na Wall of Goals”.

Czas trwania konkursu

15 listopada 2018 r. – 30 listopada 2018 r.

Nagroda

Zwycięzca zostanie wybrany losowo spośród wszystkich uczestników. Ze zwycięzcą skontaktujemy się osobiście pocztą elektroniczną.

Nagroda: Nagrodą w konkursie są produkty ze sklepu internetowego Polar o wartości 2200 zł. Zwycięzca otrzyma nagrodę złożoną z produktów, które są dostępne w sklepie internetowym Polar. Wartość nagrody w wysokości 2200 zł zostanie obliczona na podstawie cen sprzedaży sklepu internetowego Polar z dnia 30 listopada 2018 r.

Zgłaszając udział w kampanii Marzenia i cele, akceptujesz Warunki uczestnictwa.

Szczegółowe warunki uczestnictwa

 1. Organizatorem konkursu jest Polar Electro Oy. Kampania jest prowadzona na stronie internetowej polar.com/pl/dreamsandgoals.
 2. Udział w konkursie nie wymaga dokonania zakupu ani wniesienia opłaty. Zgłaszając udział w konkursie, uczestnicy potwierdzają, że akceptują i rozumieją niniejsze warunki (Warunki szczegółowe i ogólne).
 3. Konkurs trwa od 15 listopada 2018 r. do 30 listopada 2018 r., godz. 23:59 GMT.
 4. Konkurs jest dostępny tylko dla osób, które mają co najmniej 18 lat, w momencie zgłoszenia udziału w konkursie. W konkursie nie mogą uczestniczyć mieszkańcy Szwecji, stanu Nowy Jork i stanu Floryda. Konkurs jest niedostępny tam, gdzie jego przeprowadzenie jest zabronione lub ograniczone przepisami prawa. W konkursie mogą brać udział mieszkańcy wybranych krajów. Lista uprawnionych krajów znajduje się na końcu niniejszych warunków. Polar Electro Oy zastrzega sobie prawo wprowadzania dodatkowych ograniczeń geograficznych.
 5. Aby wziąć udział w konkursie, uczestnicy muszą się zarejestrować, podając swoje dane na stronie startowej kampanii.
 6. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, ani administrowany przez serwisy Facebook, Twitter, Pinterest i Instagram. Wchodząc na stronę konkursu, niniejszym zwalniasz odpowiedzialność firm Facebook, Twitter, Pinterest i Instagram w związku z tym konkursem.
 7. Jakiekolwiek formy przystąpienia do konkursu przy użyciu metody innej niż podana nie będą akceptowane. Przystąpienia generowane za pomocą skryptu, makra lub innych automatycznych środków lub praktyk, lub za pomocą środków naruszających proces przystąpienia będą nieważne.
 8. Uprawnione osoby mogą brać udział dowolną liczbę razy. Nieprawidłowe lub niepełne zgłoszenia będą odrzucane. Wszystkie zgłoszenia należy przesyłać za pośrednictwem aktywnego konta.
 9. Polar Electro Oy wybierze losowo jednego (1) zwycięzcę. Ze zwycięzcą skontaktujemy się za pomocą poczty elektronicznej i poprosimy o podanie adresu pocztowego w celu wysłania nagrody. Zwycięzca musi odpowiedzieć na tę wiadomość w ciągu pięciu (5) dni od ogłoszenia wyników. Jeśli zwycięzca nie odpowie na wiadomość w ciągu pięciu (5) dni od ogłoszenia wyników, Polar Electro Oy zastrzega sobie prawo wyboru innego zwycięzcy.
 10. Zwycięzca otrzyma nagrodę w postaci vouchera z kodem do sklepu internetowego Polar o wartości 2200 zł. Voucher jest ważny tylko na jeden zakup.
 11. Nagroda będzie dostępna dla osób, które są uprawnione do udziału w konkursie.
 12. Polar Electro Oy wybierze zwycięzcę 3 grudnia 2018 roku. Ze zwycięzcą skontaktujemy się osobiście pocztą elektroniczną.
 13. Dostarczanie nagród: Polar Electro Oy wyśle nagrodę do zwycięzcy do dnia 15 grudnia 2018 roku.
 14. W przypadku niezgodności pomiędzy niniejszymi Warunkami szczegółowymi a Warunkami ogólnymi, mającymi zastosowanie do konkursów organizowanych przez Polar Electro Oy, pierwszeństwo mają niniejsze Warunki szczegółowe.
 15. Wszystkie aspekty tego konkursu podlegają prawu fińskiemu.

Ogólne warunki uczestnictwa

Niniejsze zasady konkursu mają zastosowanie do relacji pomiędzy użytkownikiem a Polar Electro Oy, w związku z jego udziałem w którymkolwiek z naszych konkursów lub kampanii. Poniższe definicje mają charakter ogólny i odnoszą się do wszystkich konkursów i kampanii internetowych. W przypadku konkretnego konkursu/konkretnej kampanii należy kliknąć link na odpowiedniej stronie, prowadzący do regulaminu danego konkursu/danej kampanii.

Pracownicy firmy Polar Electro Oy i jej przedstawicieli, podmiotów powiązanych, zależnych i nadrzędnych, przedstawicieli handlowych, współpracowników i partnerów marketingowych, dystrybutorów, agencji reklamowych i promocyjnych oraz członkowie ich najbliższych rodzin i osoby należące do wspólnego gospodarstwa domowego nie są uprawnieni do nagród. Organizator opłaca stosowny podatek od nagród, jeśli taki występuje. Zwycięzca zobowiązany jest do uiszczenia pozostałych podatków związanych z wygraną. Udział w konkursie nie wymaga dokonania zakupu ani uiszczania opłat wstępnych. Organizatorem konkursu jest Polar Electro Oy, Professorintie 5, 90440 Kempele, Finlandia.

„Konkurs” oznacza każdy konkurs organizowany przez nas w Internecie; określenia „my”, „nas”, „nasz” itp. oznaczają Polar Electro Oy, Professorintie 5, 90440 Kempele, Finlandia, a „strona internetowa” — każdą stronę, która umożliwia dostęp do konkursu.

1. Uczestnicząc w dowolnym organizowanym przez nas Konkursie, osoby zgłaszające się wyrażają zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu (który od czasu do czasu może się zmieniać) i postępowanie zgodne z podjętymi przez nas decyzjami, które mają charakter ostateczny we wszystkich kwestiach związanych z Konkursem.

2. Żadnych nagród nie można przenosić na inne osoby ani wymieniać na równowartość w gotówce. Odpowiadamy za organizację przekazania nagród. Zastrzegamy sobie prawo, wedle własnego uznania, do zastępowania dowolnych nagród nagrodami o porównywalnej wartości. Wszystkie nagrody podlegają regulaminowi producenta i dostawcy.

3. Aby zakwalifikować się do odbioru nagrody, zwycięzca (i osoba mu towarzysząca, jeśli ma to zastosowanie) musi wyrazić zgodę na: (1) podpisanie oświadczenia o kwalifikowaniu się do odbioru nagrody, jeśli jest ono wymagane; (2) zwolnienie naszej firmy z wszelkiej odpowiedzialności, zrzeczenie się roszczeń, żądań i powództw dotyczących obrażeń ciała i/lub szkód na mieniu, kradzieży lub strat poniesionych w związku z Konkursem lub wykorzystywaniem bądź przyjęciem nagrody lub jej części, z wyjątkiem kwestii wynikłych z naszego zaniedbania; oraz (3) podpisanie deklaracji nadającej nam prawo do wykorzystywania nazwiska zwycięzcy i powiązanych danych w celach reklamowych i promocyjnych bez dodatkowego wynagrodzenia. Przystąpienie do Konkursu wiąże się z koniecznością podpisania takich deklaracji. Zwycięzca (i ewentualnie osoba towarzysząca) muszą wypełnić dokumenty prawne i zwrócić je nam w ciągu czternastu (14) dni od ich otrzymania. Niezastosowanie się do tych warunków skutkuje zdyskwalifikowaniem obecnego zwycięzcy i wyborem nowego.

4. Otrzymanie jakiejkolwiek części nagrody warunkowane jest przestrzeganiem wszelkich stosownych zasad, przepisów i regulacji prawnych. Zwycięzca ponosi wyłączną odpowiedzialność za ubezpieczenie, opłatę stosownych podatków i koszty niezawarte w opisie nagrody.

5. Zastrzegamy sobie prawo do stosowania wymagań dotyczących wieku, gdy zajdzie taka konieczność. Przed zgłoszeniem swojego udziału w Konkursie osoby mające 15 lat lub mniej (18 lat lub mniej w Stanach Zjednoczonych) muszą uzyskać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego. W Konkursach nie mogą brać udziału pracownicy ani członkowie najbliższej rodziny pracowników firmy Polar Electro Oy, spółek stowarzyszonych i zależnych oraz żadnych sponsorów. Zastrzegamy sobie również prawo do stosowania ograniczeń geograficznych w zakresie uczestnictwa w konkursie.

6. Przystępując do Konkursu, wszyscy uczestnicy dokonują cesji praw, tytułów i zysków związanych z zamieszczaniem w witrynie materiałów kreatywnych.

7. Aby uzyskać listę zwycięzców do jednego (1) miesiąca od zakończenia Konkursu, należy wysłać wiadomość zawierającą nazwę Konkursu wraz z zaadresowaną i opłaconą kopertą zwrotną na adres Polar Electro Oy, Internet Marketing Team, Professorintie 5, 90440 Kempele, Finlandia.

8. Zwycięzca potwierdza, że Polar Electro Oy, jej spółki zależne, stowarzyszone, powiązane firmy i pracownicy ani żadni inni sponsorzy nie są powiązani z przyjęciem lub korzystaniem z żadnej z przyznanych nagród. Zastrzegamy sobie prawo do dyskwalifikacji uczestnika i/lub zwycięzcy wedle naszego uznania.

9. Dane osobowe takie jak nazwisko i imię, wiek, adres, numer telefonu i/lub adres e-mail uzyskane przez nas od uczestnika przystępującego do udziału w Konkursie mogą bez ograniczeń, za zgodą uczestnika, być przez nas wykorzystywane lub ujawniane osobom trzecim w celach marketingowych, badawczych, analitycznych lub podobnych. Więcej informacji na temat wykorzystywania danych osobowych oraz prawa użytkownika do ich usunięcia z naszej bazy danych można znaleźć na stronie http://www.polar.com/pl/legal/privacy-notice.

ARGENTYNA

AUSTRALIA

AUSTRIA

BELGIA

BRAZYLIA

KANADA

CHILE

CHINY

KOLUMBIA

KOSTARYKA

CHORWACJA

CZECHY

DANIA

EKWADOR

EGIPT

ESTONIA

FINLANDIA

FRANCJA

NIEMCY

WIELKA BRYTANIA / IRLANDIA

GRECJA

GWATEMALA

HONGKONG

WĘGRY

ISLANDIA

INDIE

INDONEZJA

IZRAEL

WŁOCHY

JAPONIA

KOREA

MALEZJA

MEKSYK

HOLANDIA

NOWA ZELANDIA

NORWEGIA

PANAMA

PERU

FILIPINY

POLSKA

PORTUGALIA

RUMUNIA

ROSJA

SINGAPUR

SŁOWENIA

RPA

HISZPANIA

SZWAJCARIA

TAJWAN

TURCJA

ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE

USA (mieszkańcy stanów Nowy Jork i Floryda nie mogą brać udziału w konkursie)

WENEZUELA

11943