Pregled

Puni bežićno 10 primopredajnika istovremeno

Dolazi sa AC adapterom

Postavljanje na stol ili na zid