סקירה כללית

משדרים קבוצתיים של Polar עם פרופילים מבטיחים ניהול קל יותר של נתוני האימון

נפח זיכרון של למעלה מ-11 שעות, המאפשר לתעד נתונים ממספר אימונים

עם התרחבות הקבוצה תוכל להוסיף משדרים, מכיוון שהם נמכרים בנפרד