סקירה כללית

מתאים ומווסת עצימות אימון

מתעד ולומד מידע על אודות הכושר בזמן אמת עבור 28 שחקנים

מנתח עצימויות אימון וזמן התאוששות בהשתמש בפרמטר עומס האימון