Lyhyesti

Equine V800 -sykemittari

Equine H7 -sykesensori- ja vyösarja

V800-USB-johto

Polar Flow -verkkopalvelu