check tag wrench cart

Ylitä itsesi -kampanjan ehdot ja säännöt

‎”Ylitä itsesi” -kampanjan ehdot ja säännöt

Näin saat käyttöösi Annie Thorisdottirin valmentajan Frederik Aegidiuksen suunnitteleman ainutlaatuisen treeniohjelman:

Kun ilmoittaudut mukaan 17.6.2019 mennessä, osallistut myös kilpailuun. Osallistumalla kilpailuun suostut vastaanottamaan kampanjaan liittyviä markkinointiviestejä. Kampanja alkaa 20.5.2019 ja päättyy 17.6.2019 kello 23.59 (GMT).

Kilpailuaika

‎20.5.2019–17.6.2019

Palkinto

Voittaja valitaan sattumanvaraisesti kaikkien osallistujien joukosta. Voittajaan otetaan yhteyttä sähköpostitse.

Palkinto: Kilpailun palkintona on 250 euron arvoinen tuotelahjakortti Polar-verkkokauppaan. Voittaja saa palkinnot Polar-verkkokaupan tuotevalikoimasta. Palkinnon arvo 250 € lasketaan Polar-verkkokaupassa 17.6.2019 voimassa olevien myyntihintojen perusteella.

Osallistumalla Ylitä itsesi -kampanjaan hyväksyt kilpailun ehdot ja säännöt.

Kilpailun ehdot ja säännöt

‎1. Kilpailun järjestäjä on Polar Electro Oy. Kampanja on käynnissä osoitteessa polar.com/fitness.

‎2. Kilpailuun osallistuminen ei edellytä tuotteen ostoa tai osallistumismaksua. Osallistumalla kilpailuun osallistujat vahvistavat hyväksyvänsä ja ymmärtävänsä nämä ehdot ja säännöt (Kilpailun ehdot ja säännöt sekä Yleiset ehdot ja säännöt).

‎3. Kilpailu alkaa 20.5.2019 ja päättyy 17.6.2019 kello 23.59 (GMT).

‎4. Kilpailuun voivat osallistua vain henkilöt, joiden ikä on vähintään 18 vuotta sillä hetkellä, kun he rekisteröityvät kilpailuun. Ruotsin, New Yorkin ja Floridan asukkaat eivät voi osallistua kilpailuun. Kilpailu ei ole voimassa, jos paikallinen laki estää sen tai rajoittaa sitä. Oikeus osallistua kilpailuun koskee vain tiettyjen maiden asukkaita. Kyseiset maat luetellaan näiden sääntöjen lopussa. Polar Electro Oy pidättää oikeuden lisätä uusia maantieteellisiä rajoituksia.

‎5. Osallistujat voivat osallistua kilpailuun ilmoittamalla pyydetyt tiedot kampanjan aloitussivulla.

‎6. Facebook, Twitter, Pinterest tai Instagram eivät sponsoroi, mainosta tai hallinnoi kilpailua eivätkä liity kilpailuun millään muulla tavoin. Osallistumalla kilpailuun vapautat Facebookin, Twitterin, Pinterestin ja Instagramin kaikesta kilpailuun liittyvästä vastuusta.

‎7. Kilpailuun ei voi osallistua muuten kuin määritellyillä tavoilla. Osallistumiset, jotka on tehty käyttäen komentosarjaa, makroa, muita automaattisia keinoja tai mitä tahansa osallistumisprosessin vastaisia keinoja, mitätöidään.

‎8. Vaatimukset täyttävä henkilö voi osallistua kilpailuun niin monta kertaa kuin haluaa. Virheelliset tai puutteelliset osallistumiset hylätään. Kaikki osallistumiset on tehtävä voimassa olevaa tiliä käyttäen.

‎9. Polar Electro Oy valitsee yhden (1) voittajan sattumanvaraisesti. Voittajaan otetaan henkilökohtaisesti yhteyttä sähköpostiviestillä, jossa pyydetään hänen postiosoitettaan palkinnon lähettämistä varten. Voittajan tulee vastata viestiin viiden (5) päivän kuluessa ilmoituksen lähettämisestä. Jos voittaja ei vastaa viestiin viiden (5) päivän kuluessa ilmoituksen lähettämisestä, Polar Electro Oy varaa oikeuden valita toisen voittajan.

‎10. Alankomaissa, Australiassa, Belgiassa, Espanjassa, Hong Kongissa, Italiassa, Itävallassa, Japanissa, Norjassa, Ranskassa, Saksassa, Singaporessa, Suomessa, Sveitsissä, Tanskassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Yhdysvalloissa voittaja saa palkinnoksi 250 euron arvoisen kupongin Polar-verkkokauppaan. Kuponki on käytettävä yhdellä ostokerralla. Argentiinassa, Brasiliassa, Chilessä, Costa Ricassa, Ecuadorissa, Egyptissä, Etelä-Afrikassa, Filippiineillä, Guatemalassa, Indonesiassa, Intiassa, Irlannissa, Islannissa, Israelissa, Kanadassa, Kiinassa, Kolumbiassa, Koreassa, Kreikassa, Kroatiassa, Malesiassa, Meksikossa, Panamassa, Perussa, Portugalissa, Puolassa, Romaniassa, Sloveniassa, Taiwanissa, Tšekin tasavallassa, Turkissa, Unkarissa, Uudessa-Seelannissa, Venezuelassa, Venäjällä, Virossa ja Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa voittaja saa palkinnoksi valitsemansa tuotepaketin, jonka arvo on enintään 250 euroa. Arvo määräytyy Suomen Polar-verkkokaupassa 17.6.2019 voimassa olevien hintojen perusteella.

‎11. Palkinnot jaetaan kaikkien niiden lainkäyttöalueiden kesken, joiden asukkaat voivat osallistua kilpailuun.

‎12. Polar Electro Oy valitsee voittajat 28.6.2019. Voittajaan otetaan yhteyttä sähköpostitse.

‎13. Palkintojen toimitus: Polar Electro Oy lähettää palkinnon voittajalle 7.7.2019 mennessä.

‎14. Mikäli näiden kilpailun ehtojen ja sääntöjen ja Polar Electro Oy:n järjestämiä kilpailuja koskevien yleisten ehtojen ja sääntöjen välillä on ristiriitoja, sovelletaan näitä kilpailun ehtoja ja sääntöjä.

‎15. Kaikkiin tämän kilpailun osa-alueisiin sovelletaan Suomen lakia.

Yleiset ehdot ja säännöt

Näitä kilpailusääntöjä sovelletaan osallistujan ja Polar Electro Oy:n väliseen suhteeseen osallistujan osallistuessa mihin tahansa Polar Electro Oy:n kilpailuun tai kampanjaan. Seuraavat määritykset koskevat kaikkia verkossa järjestettäviä kilpailujamme ja kampanjoitamme. Yksittäisen kilpailun/kampanjan tapauksessa osallistujan on seurattava verkkosivuston asianmukaisella sivulla olevia linkkejä kyseisen kilpailun/kampanjan erityisiin sääntöihin.

Polar Electro Oy:n työntekijät sekä yrityksen edustajien, tytäryhtiöiden, sivuliikkeiden ja emoyhtiön, myyntiedustajien, markkinointiyhtiöiden ja -yhteistyökumppaneiden, jälleenmyyjien, mainos- ja markkinointiyhtiöiden työntekijät sekä heidän perheenjäsenensä ja samassa taloudessa asuvat henkilöt eivät voi saada palkintoja. Järjestäjä maksaa mahdollisen arpajaisveron. Palkinnon voittaja maksaa muut palkinnon voittamisesta aiheutuvat verot. Osallistuminen ei edellytä tuotteen ostoa tai osallistumismaksua. Kilpailun järjestää Polar Electro Oy, Professorintie 5, 90440 Kempele. ‎"Kilpailu" tarkoittaa mitä tahansa verkossa järjestämäämme kilpailua, "järjestäjä" tai "me" eri taivutusmuodoissaan tarkoittavat Polar Electro Oy:tä, jonka osoite on Professorintie 5, 90440 Kempele, ja "verkkosivusto" tarkoittaa mitä tahansa verkkosivustoa, jolla kilpailu järjestetään verkossa.

‎1. Osallistumalla kilpailuihimme osallistujat hyväksyvät nämä säännöt (joita voidaan täydentää tai muuttaa ajoittain) ja järjestäjän päätökset, jotka ovat lopullisia kaikissa kilpailua koskevissa asioissa.

‎2. Palkintoja ei voi siirtää toiselle henkilölle eikä niitä voi vaihtaa rahaksi. Järjestäjä vastaa palkinnon toteuttamisen edellyttämistä valmisteluista. Järjestäjä pidättää oikeuden korvata minkä tahansa palkinnon toisella, samanarvoisella palkinnolla oman harkintansa mukaan. Kaikkiin palkintoihin sovelletaan valmistajan tai toimittajan ehtoja ja sääntöjä.

‎3. Voidakseen vastaanottaa palkinnon voittajan tai voittajien (ja mahdollisten vieraiden) on (1) allekirjoitettava tarvittaessa valaehtoinen todistus osallistumiskelpoisuudesta, (2) vapautettava järjestäjä kaikesta vastuusta, vaateista, vaatimuksista ja kanteen perusteluista, jotka aiheutuvat kilpailuun tai palkinnon tai sen osan käyttämiseen tai vastaanottamiseen liittyvistä henkilövahingoista ja/tai vaurioista, varkauksista tai menetyksistä lukuun ottamatta tapauksia, joissa ne johtuvat järjestäjän laiminlyönnistä, ja (3) allekirjoitettava mainontalupa, jossa voittajat (ja mahdolliset vieraat) antavat järjestäjälle luvan käyttää nimeään ja kuvaansa mainonta- ja markkinointitarkoituksiin ilman erillistä korvausta. Osallistuminen kilpailuun tarkoittaa, että voittaessaan osallistuja allekirjoittaa nämä luvat. Voittajan tai voittajien (ja mahdollisen vieraan) on täytettävä kaikki lakisääteiset asiakirjat ja toimitettava ne järjestäjälle neljäntoista (14) päivän kuluessa niiden vastaanottamisesta. Jos voittaja ei noudata näitä ehtoja, voittaja hylätään ja tilalle valitaan uusi voittaja.

‎4. Kilpailun palkintojen ja niiden osien vastaanottaminen edellyttää kaikkien sovellettavien lakien, säännöksien ja määräysten noudattamista. Voittajat ovat yksinomaisessa vastuussa kaikista vakuutuksista, sovellettavista veroista ja mahdollisista kustannuksista, joita ei määritetä palkinnon kuvauksessa.

‎5. Järjestäjä pidättää oikeuden määrittää tarvittaessa ikärajoja. ‎15-vuotiaiden ja sitä nuorempien (Yhdysvalloissa 18-vuotiaiden ja sitä nuorempien) on saatava vanhempansa tai huoltajansa lupa ennen kilpailuun osallistumista. Polar Electro Oy:n sekä sen tytäryhtiöiden ja sivuliikkeiden sekä kilpailun sponsoreiden työntekijät ja heidän perheenjäsenensä eivät voi osallistua kilpailuun. Järjestäjä pidättää oikeuden asettaa myös maantieteellisiä osallistumisrajoituksia.

‎6. Osallistumalla kilpailuun osallistujat luovuttavat kaikki oikeudet ja omistusoikeudet kaikkeen sivustolle ladattuun luovaan materiaaliin ja siitä aiheutuviin etuihin.

‎7. Voit halutessasi tiedustella voittajien nimiä yhden (1) kuukauden ajan kilpailun päättymisestä lähettämällä palautuspostimerkillä ja osoitetiedoilla varustetun kirjeen osoitteeseen Polar Electro Oy, Internet Marketing Team, Professorintie 5, 90440 Kempele. Kirjoita kirjeeseen myös, mistä kilpailusta on kyse.

‎8. Voittajat hyväksyvät, että Polar Electro Oy, sen sivuliikkeet, tytäryhtiöt, sidosyritykset ja työntekijät tai muut tukijat eivät ole vastuussa mistään palkintojen vastaanottamiseen tai käyttämiseen liittyvästä. Järjestäjä pidättää oikeuden hylätä kenet tahansa osallistujan ja/tai voittajan yksinomaisella päätöksellään.

‎9. Osallistujan kilpailuun osallistuessaan ilmoittamia tietoja, mukaan lukien osallistujan nimi, ikä, osoite, puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite, voidaan osallistujan suostumuksella käyttää järjestäjän markkinointi-, markkinatutkimus- ja analyysitarkoituksiin sekä luovuttaa kolmansille osapuolille näihin tarkoituksiin. Lue lisätietoja henkilötietojen käytöstä ja oikeudestasi poistaa tietosi järjestäjän tietokannasta osoitteesta http://www.polar.com/en/legal_notice.

ARGENTIINA

AUSTRALIA

ITÄVALTA

BELGIA

BRASILIA

KANADA

CHILE

KIINA

KOLUMBIA

COSTA RICA

KROATIA

TŠEKIN TASAVALTA

TANSKA

ECUADOR

EGYPTI

VIRO

SUOMI

RANSKA

SAKSA

ISO-BRITANNIA/IRLANTI

KREIKKA

GUATEMALA

HONGKONG

UNKARI

ISLANTI

INTIA

INDONESIA

ISRAEL

ITALIA

JAPANI

KOREA

MALESIA

MEKSIKO

ALANKOMAAT

UUSI-SEELANTI

NORJA

PANAMA

PERU

FILIPPIINIT

PUOLA

PORTUGALI

ROMANIA

VENÄJÄ

SINGAPORE

SLOVENIA

ETELÄ-AFRIKKA

ESPANJA

SVEITSI

TAIWAN

TURKKI

YHDISTYNEET ARABIEMIIRIKUNNAT

YHDYSVALLAT (New Yorkin ja Floridan asukkaat eivät voi osallistua)

VENEZUELA

Change region

If your country/region is not listed on this page, please find your local contact details, retailers and stores and service points on our global site.

Tilaa uutiskirje ja saat -10%

Varmista paikkasi sisäpiirissä. Tilaa nyt uutiskirjeemme, ja saat tietoa uutuuksista sekä tarjouksista ennen muita. Saat myös –10% alennuskoodin*.

Kun klikkaat Tilaa-painiketta, suostut samalla vastaanottamaan sähköpostia Polarilta ja vahvistat lukeneesi tietosuojakäytäntömme

* tätä tarjousta ei voi yhdistää muihin tarjouksiin tai kampanjoihin.