Περίληψη

Υποστηρίζει on-line απεικόνιση R-R και καταγραφή καρδιακής συχνότητας

Λειτουργεί με ειδική ενημέρωση του λογισμικού ProTrainer 5™

Μεταφέρει δεδομένα καρδιακής συχνότητας R-R και RLX απευθείας από ένα πομπό Polar WearLink®+ W.I.N.D. προς ένα PC

Εμβέλεια μετάδοσης: 20 μέτρα