Περίληψη

Μετράει την τρέχουσα, μέση και μέγιστη ταχύτητα

Παρακολουθεί τη μέση ταχύτητά σας για να δει την πρόοδο και την βελτίωση της επίδοσής σας

Ελαφρό, αλλά σταθερό, και εύκολο στην προσάρτηση