"Jag mår bättre och mina betyg har blivit bättre"

Parnian Bahador, klass 8B, Grosvadsskolan, Finspång

Polars produkter för högre elevhälsa, måluppfyllelse och pedagogiska idrottslektioner


Pulsmätning

Vårt system för aktiv pulsträning används i många skolor. Flera skolor använder det i syfte att förbättra måluppfyllelse och elevhälsa. Andra använder det som ett verktyg i Idrott och hälsa. 

 

Regelbunden pulsträning på Runbacka skolor i Sollentuna

ELEVER

”Jag har mycket lättare att koncentrera mig under lektionerna”

Bättre betyg, sammanhållningen har ökat och det är lugnare både i klassrummen och korridorerna. Det är elevernas egen upplevelse av förändringen efter att pulspass infördes.

Theodor Westerberg och Tuva Berglund, klass 8A, Runbacka skolor i Sollentuna
Amelie Sundström, klass 8A, Runbacka skolor i Sollentuna

LÄRARE

 Undersökning visar: 55 av 55 elever upplever att de presterar bättre i teoretiska ämnen

Under pulshöjande rörelse frigörs ämnen som skapar välmående och glädje. Då uppfattas även matte och svenska mer positivt samtidigt som elevernas koncentration, minne och inlärningsförmåga ökar.

REKTOR

 ”Ingen stor investering men ger mycket bra resultat”

Meritpoängen har ökat kraftig under tre års tid, måluppfyllelsen ligger högre än tidigare och Runbacka skolor har den lägsta mobbningen av alla 100-tals skolor som deltar i Olweusprogrammet.

Hedda Rosendahl, klass 8A, Runbacka skolor i Sollentuna
Alva Ivansson, klass 8A, Runbacka skolor i Sollentuna

BESLUTSFATTARE

”Delaktighet och
ägarskap är avgörande”

Barn- och utbildningskontoret i Sollentuna stimulerar till ökad fysisk aktivitet i kommunens skolor. Det ingår som en naturlig del i ambitionen att bli Sveriges bästa skolkommun.

SKOLHÄLSOVÅRD

”Det finns egentligen
bara fördelar…”

I Sollentuna bedrivs ett aktivt förebyggande hälsoarbete i kommunens grundskolor i syfte att stärka elevhälsan. Det började med Aktivitet på recept och har sedan fortsatt med pulshöjande aktiviteter.

Tina Khaleghi Khosani, klass 8A, Runbacka skolor i Sollentuna
 

20 minuter i rätt pulszon
då händer det i hjärnan

PULSMÄTNING. En organiserad pulsträning tre gånger á 30 minuter i veckan utvecklar hjärnan och ökar inlärning och koncentration.

Detta behöver du för pulsmätning

 • Polar GoFit-appen
 • Användarkonto på polargofit.com
 • iPad med Polar GoFit-appen
 • H10 pulssensorer eller pulsklocka
Läs mer
 

 

Ett vetenskapligt och beprövat system för skolor

 • HJÄRNAN ÄR PÅVERKBAR
  HJÄRNAN ÄR PÅVERKBAR Moderna hjärnforskning visar att motion och träning får fullständigt ofattbara effekter på hjärnan.
 • PULSTRÄNING I 20 MINUTER
  PULSTRÄNING I 20 MINUTER När pulsen ligger mellan 65 och 85 procent av maxpulsen påverkas minne, inlärning och fokus.
 • RÖRELSE GÖR OSS SMARTARE
  RÖRELSE GÖR OSS SMARTARE Vetenskapen visar att återkommande pulshöjande aktivitet leder till bestående effekter.
 • TRÄNING ÖKAR KONCENTRATIONEN
  TRÄNING ÖKAR KONCENTRATIONEN Dopaminnivåerna ökar efter träning. Det bidrar till skärpa, fokus och lugn. Man mår bättre.
 • GLÄDJE OCH VÄLMÅENDE
  GLÄDJE OCH VÄLMÅENDE Elevernas uthållighet, styrka, smidighet och självförtroende ökar i och med regelbunden aktivitet.
 • MINNET STÄRKS
  MINNET STÄRKS Hjärnan blir effektivare av pulsträning. Kopplingen mellan hjärncellerna sker snabbare.
 • MINSKAR STRESS
  MINSKAR STRESS Hjärnforskning påvisar att rörelse får positiva psykosociala effekter, t ex ökar motivationen.

Polar erbjuder en rad olika lösningar för dina elever och för olika undervisningsbehov. Vi har över 30 års erfarenhet av att hjälpa människor att nå sina mål - en erfarenhet vi gärna delar med oss av.