Oversigt

Hjælper med at undgå over- eller undertræning ved at vejlede dig i at træne med den rette intensitet

Måler detaljerede oplysninger om din ydelse

Polar Fitness-testen måler din aerobe kondition under hvile og fortæller dig om din udvikling

Leveres med Polar ProTrainer 5 software, der bruges til at analysere, planlægge og føre en træningsdagbog

Media

Images

 • RS400

Funktioner

 • Funktioner
  • Manuel pulszone - slag pr. minut / %

   Manuel pulszone - slag pr. minut / %

   Denne funktion gør det muligt at definere den pulszone, du ønsker, og som er velegnet til din træning. Du kan indstille pulszonen for din træning som slag i minuttet (bpm) eller som en procent af din maksimumpuls.

  • Maks puls (bruger indstillinger)
  • Maxpuls (aldersbaseret)

   Maxpuls (aldersbaseret)

   Det højeste antal hjerteslag i minuttet (bpm) ved maksimal fysisk anstrengelse. Træk din alder fra 220 for at få en omtrentlig vurdering af din maksimumpuls. HRmax er et nyttigt værktøj til at afgøre træningsintensiteten med, da intensitetszoner kan defineres ved hjælp af HRmax. Visse Polar-produkter definerer maksimumpulsen under Polar Fitness Test. Se også HRmax (Polar Fitness Test -baseret).

  • Maxpuls (baseret på Polar Fitness-test)
  • Polar Fitness Test
  • Polar OwnCode® (5kHz) – kodet signal

   Polar OwnCode® (5kHz) – kodet signal

   Kodet pulssignal låser automatisk din puls i en kode for at overføre den til træningscomputeren. Træningscomputeren opfanger kun din puls fra senderen. Kodning forhindrer forstyrrelser fra andre træningscomputere.

  • Polar OwnCal ® - Smarte kalorier

   Polar OwnCal ® - Smarte kalorier

   Den mest nøjagtige kalorietæller på markedet beregner antallet af forbrændte kalorier. Beregningen er baseret på dine individuelle data: din vægt, højde, alder samt dit køn og intensiteten af fysisk aktivitet. Smarte Kalorier fås i pulsmålere og aktivitetsmålere.

  • Målzone baseret på puls, med synlig og hørbar alarm

   Målzone baseret på puls, med synlig og hørbar alarm

   Du kan indstille dine målzoner for et træningspas baseret på puls for at hjælpe med at finde den rette intensitet. Når du træner uden for de forudindstillede zoner, vil træningscomputeren udsende en visuel og hørbar alarm.

  • Gennemsnitlig og max puls pr. omgang
  • Automatisk aldersbaseret pulszone - slag pr. minut / %

   Automatisk aldersbaseret pulszone - slag pr. minut / %

   For at hjælpe dig med at træne på en sikker og effektiv måde beregner pulsmåleren automatisk dine personlige pulszonegrænser i overensstemmelse med din aldersbaserede maksimumpuls (220 minus alder). Grænserne fastslås enten som slag pr. minut (bpm) eller som en procent (%) af din maksimumpuls. Se også Manuel pulszone.

  • Gennemsnitlig, min og max puls af træningspasset
  • Puls - slag pr. minut / %

   Puls - slag pr. minut / %

   Puls er målingen af det arbejde, dit hjerte udfører. Puls kan udtrykkes som antal slag pr. minut (bpm) eller som en procent (%) af din maksimumpuls.

  • Polar OwnOptimizer – personlig træningsstatus
  • Polar sportszoner

   Polar sportszoner

   Polar sportszoner gør det nemt at vælge og måle intensiteten af din træning og at følge træningsprogrammer, der er baseret på sportszoner. Træning er opdelt på fem zoner, der er baseret på procenten af din maksimumpuls: meget let (50-60%HRmax), let (60-70%HRmax), moderat (70-80%HRmax), hård (80-90%HRmax) og maksimum (90-100%HRmax).

  • Polar OwnZone® – personlig pulszone

   Polar OwnZone® – personlig pulszone

   Polar OwnZone® fastslår de personlige pulsgrænser for et træningspas. Afhængigt at dagen og tidspunktet kan din fysiologiske tilstand muligvis variere, for eksempel hvis du er stresset eller træt, eller hvis du ikke har restitueret dig helt fra dit seneste træningspas, kan Polar fastslå det ud fra din puls og vejlede dig til din ideelle træningszone på det aktuelle tidspunkt.

 • Overførsel af data
  • Kompatibel med softwaren Polar ProTrainer 5 via IrDA USB-adapter
  • Kompatibel med polarpersonaltrainer.com via IrDA USB-adapter
  • Kompatibel med PC via IrDA USB-adapter
 • Polar ProTrainer 5-funktioner
  • Dagbog
  • Indstillinger for træningscomputer
  • Rapporter
  • Avanceret træningsanalyse
 • Polarpersonaltrainer.com-funktioner
  • Træningsbelastning
  • Dagbog
  • Træningsprogrammer
  • Avanceret træningsanalyse
 • Funktioner for Memory
  • Total

   Total

   Total inkluderer dine træningsdata fra din sidste nulstilling og frem, hvilket gør det muligt for dig at følge din langsigtede træning.

  • Viser hvor meget hukommelse der er tilbage
  • Indstillelig memory funktion - 1 sek, 5 sek, 15 sek, 60 sek

   Indstillelig memory funktion - 1 sek, 5 sek, 15 sek, 60 sek

   Prøverne af din puls, hastighed, cykelkadence, effekt og højde lagres i intervaller på 1, 5, 15 eller 60 sekunder. Et længere interval giver dig mere registreringstid, mens et kortere interval giver dig mulighed for at registrere mere detaljerede data. En kortere registreringsfrekvens opbruger hukommelsen for træningscomputeren hurtigere, men gør det muligt at udføre en mere nøjagtig dataanalyse med Polar software.

  • Træningsfiler (med resumé) - 99
  • Ugentlig opfølgning

   Ugentlig opfølgning

   Ugentlig opfølgning opsamler dine ugentlige træningsdata. Når du vælger en uge, kan du gennemgå dine træningsdata for ugen.

 • Træningsfunktioner
  • Intervaltræning styret af timer

   Intervaltræning styret af timer

   Opret intervaltræning baseret på tid, puls, hastighed/tempo eller afstand og få vejledning under træning.

  • HeartTouch - betjening uden brug af knap

   HeartTouch - betjening uden brug af knap

   Når HeartTouch er aktiveret, kan du få adgang til forskellige træningsoplysninger uden at trykke på knapper, for eksempel når det er svært at trykke på knapper pga. handsker, ved at holde din træningscomputer tæt på din sender.

  • Display zoom

   Display zoom

   Funktionen Display zoom gør det muligt for dig at zoome ind på information på displayet under træning.

  • Antal omgange - 99
  • Viser grafisk målzone

   Viser grafisk målzone

   Denne funktion viser grafisk på displayet den zone, du befinder dig i under et træningspas, og hjælper dig hermed med at forblive i den ønskede intensitetszone.

  • Automatisk måling af omgange

   Automatisk måling af omgange

   With this feature you can set your training computer to take laps based on preset distance, for example, every 1 km/mi. Afhængigt af et produkt kan du også indstille tids- eller stedbaserede omgange.

  • Tid og distancebaseret intervalstyring

   Tid og distancebaseret intervalstyring

   Brug for eksempel timere som et træningsværktøj i intervaltræning til at fortælle dig, hvornår du bør skifte fra en hårdere til en lettere periode og omvendt. Timerne kan være tids- eller distancebaserede.

  • ZonePointer
  • Bruger defineret display - alle linier

   Bruger defineret display - alle linier

   Ved hjælp af denne funktion kan du konfigurere displayet på træningscomputeren, så den viser den information, du har brug for under dit træningspas. Du kan enten gøre det i din træningscomputer, softwaren ProTrainer 5 eller på webtjenesten Polar Flow.

  • Zone lås

   Zone lås

   Funktionen Zone lås hjælper dig med at holde en bestemt intensitet. Du kan enten låse en zone inden et træningspas eller under den ved at trykke på en knap, når du befinder dig i den ønskede zone.

 • Urets funktioner
  • Baggrundslys
  • Viser dato og ugedag
  • Display tekst på engelsk, tysk, fransk og spansk.
  • Flere tidszoner
  • Knaplås
  • Indikator for lavt batteri
  • Påmindelser

   Påmindelser

   Du kan indstille påmindelserne til at meddele dig om forskellige opgaver eller træningspas, som for eksempel at minde dig om at drikke under et træningspas.

  • Tidsvisning (12/24) med alarm og snooze
  • Batteri kan udskiftes af brugeren selv
  • Vandtæt-50m
 • Funktioner for S1 skosensor
  • Målzoner baseret på hastighed/tempo, med synlig og hørbar alarm

   Målzoner baseret på hastighed/tempo, med synlig og hørbar alarm

   Du kan indstille dine målzoner for et træningspas baseret på hastighed. Når du træner uden for de forudindstillede zoner, vil træningscomputeren udsende en visuel og hørbar alarm.

  • Hastighed/tempo - aktuel, gennemsnitlig og maksimal

   Hastighed/tempo - aktuel, gennemsnitlig og maksimal

   Tempo (udtrykt som min/km eller min/mil) står for hastighedsgraden. Tempo bruges normalt i løb. Når du indstiller et måltempo, kan du følge, hvor hurtigt du skal løbe for at nå en bestemt distance på en foruddefineret tid.

  • Distance - træning, omgang og total

   Distance - træning, omgang og total

   Distance (km, mil) kan indstilles og måles på flere måder. Træningsdistance fortæller dig den distance, du har bevæget dig i løbet af et træningspas. Triptælledistance fortæller dig distancen fra den seneste triptæller nulstilling. Omgangsdistance fortæller dig distancen af én omgang. Total distance er den akkumerede distance siden den seneste nulstilling. Kilometertæller fortæller dig den akkumulerede distance, som du ikke kan nulstille.

  • Valg af sko - indstillinger for to par sko

   Valg af sko - indstillinger for to par sko

   Ved hjælp af funktionen til valg af sko kan du vælge sko til en bestemt sensor i din træningscomputer og følge din træningsdistance for dette bestemte par sko.

  • LøbeIndex

   LøbeIndex

   LøbeIndexet er baseret på puls og hastighedsdata, der bliver målt under løbetræningen. Det giver dagligt information om dit præstationsniveau, både aerob kondition og løbeøkonomi. En forbedring i løbeeffektivitet indikerer en forbedret økonomi for løbepræstation.

Æsken indeholder