Oversigt

Hjælper med at undgå over- eller undertræning ved at vejlede dig i at træne med den rette intensitet

Måler detaljerede oplysninger om din ydelse

Polar Fitness-testen måler din aerobe kondition under hvile og fortæller dig om din udvikling

Leveres med Polar ProTrainer 5 software, der bruges til at analysere, planlægge og føre en træningsdagbog

Media

Images

 • RS800CX

Funktioner

 • Funktioner
  • Manuel pulszone - slag pr. minut / % / % af pulsreserven

   Manuel pulszone - slag pr. minut / % / % af pulsreserven

   Denne funktion gør det muligt at definere den pulszone, du ønsker, og som er velegnet til din træning. Du kan indstille pulszonen til din træning som slag pr. minut (bpm), som en procent af din maksimumpuls eller som en procent af din pulsreserve (HRR%).

  • Maks puls (bruger indstillinger)
  • Maxpuls (aldersbaseret)

   Maxpuls (aldersbaseret)

   Det højeste antal hjerteslag i minuttet (bpm) ved maksimal fysisk anstrengelse. Træk din alder fra 220 for at få en omtrentlig vurdering af din maksimumpuls. HRmax er et nyttigt værktøj til at afgøre træningsintensiteten med, da intensitetszoner kan defineres ved hjælp af HRmax. Visse Polar-produkter definerer maksimumpulsen under Polar Fitness Test. Se også HRmax (Polar Fitness Test -baseret).

  • Maxpuls (baseret på Polar Fitness-test)
  • Polar Fitness Test
  • Polar OwnCode® (2.4 GHz W.I.N.D.) – kodet signal

   Polar OwnCode® (2.4 GHz W.I.N.D.) – kodet signal

   Kodet pulssignal låser automatisk din puls i en kode for at overføre den til træningscomputeren. Træningscomputeren opfanger kun din puls fra senderen. Kodning reducerer i høj grad forstyrrelser fra andre træningscomputere. 2.4 GHz W.I.N.D signal er fri for forstyrrelser fra andre elektroniske apparater.

  • Polar OwnCal® – Smart Kalorier med højdejustering

   Polar OwnCal® – Smart Kalorier med højdejustering

   Polar OwnCal beregner antal forbrændte kilokalorier under træning. Med denne funktion kan du følge med i hvor mange kilokalorier du bruger under et træningspas og hvor mange kilokalorier der er forbrændt ialt. Der tages hensyn til virkningerne af det omgivende lufttryk ved beregningen af kalorieforbrændingen: I moderat og stor højde er der mindre ilt i luften, så du kan udføre mindre arbejde og forbrænde færre kalorier ved den samme puls.

  • Målzone baseret på puls, med synlig og hørbar alarm

   Målzone baseret på puls, med synlig og hørbar alarm

   Du kan indstille dine målzoner for et træningspas baseret på puls for at hjælpe med at finde den rette intensitet. Når du træner uden for de forudindstillede zoner, vil træningscomputeren udsende en visuel og hørbar alarm.

  • Gennemsnitlig og max puls pr. omgang
  • Automatisk aldersbaseret pulszone - slag pr. minut / % / % af pulsreserven

   Automatisk aldersbaseret pulszone - slag pr. minut / % / % af pulsreserven

   For at hjælpe dig med at træne på en sikker og effektiv måde beregner pulsmåleren automatisk dine personlige pulszonegrænser i overensstemmelse med din aldersbaserede maksimumpuls (220 minus alder). Grænserne fastslås enten som slag i minuttet (bpm) eller som en procent (%) af din maksimumpuls eller som en pulsreserve (% HRR), dvs. forskellen mellem din hvilepuls og maksimumpuls (HRR = HRmax - HRrest). Se også Manuel pulszone.

  • Gennemsnitlig, min og max puls af træningspasset
  • Puls - slag pr. minut / % / % af pulsreserven

   Puls - slag pr. minut / % / % af pulsreserven

   Puls er målingen af det arbejde, dit hjerte udfører. Puls kan udtrykkes som antal slag i minuttet (bpm) eller som en procent (%) af din maksimumpuls eller som en procent af din pulsreserve (% HRR), dvs. forskellen mellem din hvilepuls og maksimumpuls (HRR = HRmax - HRrest).

  • Polar OwnOptimizer – personlig træningsstatus
  • Polar sportszoner

   Polar sportszoner

   Polar sportszoner gør det nemt at vælge og måle intensiteten af din træning og at følge træningsprogrammer, der er baseret på sportszoner. Træning er opdelt på fem zoner, der er baseret på procenten af din maksimumpuls: meget let (50-60%HRmax), let (60-70%HRmax), moderat (70-80%HRmax), hård (80-90%HRmax) og maksimum (90-100%HRmax).

  • Polar OwnZone® – personlig pulszone

   Polar OwnZone® – personlig pulszone

   Polar OwnZone® fastslår de personlige pulsgrænser for et træningspas. Afhængigt at dagen og tidspunktet kan din fysiologiske tilstand muligvis variere, for eksempel hvis du er stresset eller træt, eller hvis du ikke har restitueret dig helt fra dit seneste træningspas, kan Polar fastslå det ud fra din puls og vejlede dig til din ideelle træningszone på det aktuelle tidspunkt.

  • R-R intervaller / Online Puls Variabilitet

   R-R intervaller / Online Puls Variabilitet

   Funktionen R-R intervaller / Online Puls Variabilitet måler dine pulsintervaller og reflekterer det autonome nervesystems aktivitet i pulsreguleringen. R-R-intervalmålingen er mest brugbar ved hvile og under lave intensiteter. Restitutionsmål angiver tilstanden af din fysiske restitution.

 • Træningsfunktioner
  • Intervaltræning styret af timer

   Intervaltræning styret af timer

   Opret intervaltræning baseret på tid, puls, hastighed/tempo eller afstand og få vejledning under træning.

  • Display zoom

   Display zoom

   Funktionen Display zoom gør det muligt for dig at zoome ind på information på displayet under træning.

  • Antal omgange - 99
  • Viser grafisk målzone

   Viser grafisk målzone

   Denne funktion viser grafisk på displayet den zone, du befinder dig i under et træningspas, og hjælper dig hermed med at forblive i den ønskede intensitetszone.

  • Automatisk måling af omgange

   Automatisk måling af omgange

   With this feature you can set your training computer to take laps based on preset distance, for example, every 1 km/mi. Afhængigt af et produkt kan du også indstille tids- eller stedbaserede omgange.

  • Tid og distancebaseret intervalstyring

   Tid og distancebaseret intervalstyring

   Brug for eksempel timere som et træningsværktøj i intervaltræning til at fortælle dig, hvornår du bør skifte fra en hårdere til en lettere periode og omvendt. Timerne kan være tids- eller distancebaserede.

  • ZonePointer
  • Bruger defineret display - alle linier

   Bruger defineret display - alle linier

   Ved hjælp af denne funktion kan du konfigurere displayet på træningscomputeren, så den viser den information, du har brug for under dit træningspas. Du kan enten gøre det i din træningscomputer, softwaren ProTrainer 5 eller på webtjenesten Polar Flow.

  • Påmindelse om træning

   Påmindelse om træning

   Minder dig om at drikke, spise eller foretage andre vigtige handlinger under træning.

  • Zone lås

   Zone lås

   Funktionen Zone lås hjælper dig med at holde en bestemt intensitet. Du kan enten låse en zone inden et træningspas eller under den ved at trykke på en knap, når du befinder dig i den ønskede zone.

 • Funktioner for Memory
  • Total

   Total

   Total inkluderer dine træningsdata fra din sidste nulstilling og frem, hvilket gør det muligt for dig at følge din langsigtede træning.

  • Viser hvor meget hukommelse der er tilbage
  • Indstillelig memory funktion - 1 sek, 2 sek, 5 sek, 15 sek, 60 sek
  • Træningsfiler (med resumé) - 99
  • Sammenlagte træningsfiler

   Sammenlagte træningsfiler

   Denne funktion gør det muligt at kombinere på hinanden efterfølgende træningspas. Når du starter et nyt træningspas inden for en time efter den forrige, kan du kombinere det nye træningspas med den forrige.

  • R-R Recording

   R-R Recording

   R-R-registreringsfrekvens gemmer pulsintervaller, dvs. intervaller mellem på hinanden efterfølgende hjerteslag. Denne information vises også som øjeblikkelig puls i slag pr. minut i registrerede prøver. Med RS800CX og CS600x kan du analysere din pulsvariabilitet (HRV) med en nøjagtighed på 1 ms ved at bruge ProTrainer 5 softwaren. Med V800 kan du analysere det på Polar Flow webservice.

  • Ugentlig opfølgning

   Ugentlig opfølgning

   Ugentlig opfølgning opsamler dine ugentlige træningsdata. Når du vælger en uge, kan du gennemgå dine træningsdata for ugen.

 • Funktioner for højdemåler
  • Temperatur
  • Højde, stigning og fald - meter, grader, procent

   Højde, stigning og fald - meter, grader, procent

   Højden måles med en atmosfærisk lufttryksensor. Højde vises som op- og nedstegne meter/fod og opad-/nedadgående stejlhed i procent og grader (kræver Polar Speed sensor Bluetooth® Smart).

  • Højdekurve tilgængelig i PolarProTrainer 5 software

   Højdekurve tilgængelig i PolarProTrainer 5 software

   Højden måles med en atmosfærisk lufttryksensor. Højde vises som op- og nedstegne meter/fod og opad-/nedadgående stejlhed i procent og grader.

 • Polarpersonaltrainer.com-funktioner
  • Træningsbelastning
  • Dagbog
  • Træningsprogrammer
  • Avanceret træningsanalyse
 • Polar ProTrainer 5-funktioner
  • Dagbog
  • Rutevisning - valgfri med GPS-sensor
  • Indstillinger for træningscomputer
  • Rapporter
  • Avanceret træningsanalyse
 • Funktioner for CS kadancesensor W.I.N.D
  • Kadance - aktuel, gennemsnit og maksimal
  • Cykelindstillinger - for to cykler

   Cykelindstillinger - for to cykler

   .Du kan definere indstillinger for op til to cykler i din træningscomputer. Når du påbegynder træningen, kan du vælge cyklen med de korrekte indstillinger for det pågældende træningspas

  • Målzone baseret på kadance, med synlig og hørbar alarm

   Målzone baseret på kadance, med synlig og hørbar alarm

   Du kan indstille dine målzoner for et træningspas baseret på kadence. Når du træner uden for de forudindstillede zoner, vil træningscomputeren informere dig med en visuel og hørbar alarm.

 • Funktioner for CS hastighedssensor W.I.N.D
  • SpeedPointer

   SpeedPointer

   Funktionen SpeedPointer fortæller dig om din hastighed inden for indstillede hastighedsgrænser.

  • Hastighedsbaseret målzone, med synlig og hørbar alarm

   Hastighedsbaseret målzone, med synlig og hørbar alarm

   Du kan indstille dine målzoner for et træningspas baseret på hastighed. Når du træner uden for de forudindstillede zoner, vil træningscomputeren udsende en visuel og hørbar alarm.

  • Hastighed - aktuel, gennemsnitlig og maksimal
  • Stigningsmåling

   Stigningsmåling

   Stigningsmåling fortæller dig den opad- eller nedadgående hældning i numerisk form og hjælper dig herved med at justere cykelydelsen derefter. Funktionen viser dig den opad-/nedadgående stejlhed i procent og grader.

  • Autostart/stop

   Autostart/stop

   Hvis funktionen autostart/autostop aktiveres, starter og stopper cykelcomputeren automatisk træningsmålingen, når du begynder eller holder op med at cykle.

  • Cykelindstillinger - for to cykler

   Cykelindstillinger - for to cykler

   Du kan definere indstillinger for op til to cykler i din træningscomputer. Når du påbegynder træningen, kan du vælge cyklen med de korrekte indstillinger for det pågældende træningspas

  • Interval baseret på distance
  • Distance - træning, omgang, triptæller og total

   Distance - træning, omgang, triptæller og total

   Distance (km, mil) kan indstilles og måles på flere måder. Træningsdistance fortæller dig den distance, du har bevæget dig i løbet af et træningspas. Triptælledistance fortæller dig distancen fra den seneste triptæller nulstilling. Omgangsdistance fortæller dig distancen af én omgang. Total distance er den akkumerede distance siden den seneste nulstilling. Kilometertæller fortæller dig den akkumulerede distance, som du ikke kan nulstille.

  • Restitions pause baseret på distance
 • Funktioner for G3 GPS-sensor W.I.N.D
  • SpeedPointer

   SpeedPointer

   Funktionen SpeedPointer fortæller dig om din hastighed inden for indstillede hastighedsgrænser.

  • Stigningsmåling

   Stigningsmåling

   Stigningsmåling fortæller dig den opad- eller nedadgående hældning i numerisk form og hjælper dig herved med at justere cykelydelsen derefter. Funktionen viser dig den opad-/nedadgående stejlhed i procent og grader.

  • Distance - træning, omgang, triptæller og total

   Distance - træning, omgang, triptæller og total

   Distance (km, mil) kan indstilles og måles på flere måder. Træningsdistance fortæller dig den distance, du har bevæget dig i løbet af et træningspas. Triptælledistance fortæller dig distancen fra den seneste triptæller nulstilling. Omgangsdistance fortæller dig distancen af én omgang. Total distance er den akkumerede distance siden den seneste nulstilling. Kilometertæller fortæller dig den akkumulerede distance, som du ikke kan nulstille.

  • Restitions pause baseret på distance
  • Interval baseret på distance
  • Rutevisning – valgfrit med webtjenesten polarpersonaltrainer.com
  • Hastighed/tempo - aktuel, gennemsnitlig og maksimal

   Hastighed/tempo - aktuel, gennemsnitlig og maksimal

   Tempo (udtrykt som min/km eller min/mil) står for hastighedsgraden. Tempo bruges normalt i løb. Når du indstiller et måltempo, kan du følge, hvor hurtigt du skal løbe for at nå en bestemt distance på en foruddefineret tid.

  • Rutevisning via Pro Trainer 5 software

   Rutevisning via Pro Trainer 5 software

   Din træningscomputer lagrer dine rutedata under træning med GPS-sensor og gør det muligt for dig at downloade ruteinformation til en computer efter træningspasset. Der vises ruter i softwaren ProTrainer 5, og du kan også nemt eksportere dem til andre kort- eller positionssoftware, som for eksempel Google Earth.

  • Hastighedsbaseret målzone, med synlig og hørbar alarm

   Hastighedsbaseret målzone, med synlig og hørbar alarm

   Du kan indstille dine målzoner for et træningspas baseret på hastighed. Når du træner uden for de forudindstillede zoner, vil træningscomputeren udsende en visuel og hørbar alarm.

 • G5 GPS-sensorfunktioner
  • Incline Measurement
  • Distance - træning, omgang, triptæller og total

   Distance - træning, omgang, triptæller og total

   Distance (km, mil) kan indstilles og måles på flere måder. Træningsdistance fortæller dig den distance, du har bevæget dig i løbet af et træningspas. Triptælledistance fortæller dig distancen fra den seneste triptæller nulstilling. Omgangsdistance fortæller dig distancen af én omgang. Total distance er den akkumerede distance siden den seneste nulstilling. Kilometertæller fortæller dig den akkumulerede distance, som du ikke kan nulstille.

  • Interval baseret på distance
  • Rutevisning – valgfrit med webtjenesten polarpersonaltrainer.com
  • Rutevisning via Pro Trainer 5 software

   Rutevisning via Pro Trainer 5 software

   Din træningscomputer lagrer dine rutedata under træning med GPS-sensor og gør det muligt for dig at downloade ruteinformation til en computer efter træningspasset. Der vises ruter i softwaren ProTrainer 5, og du kan også nemt eksportere dem til andre kort- eller positionssoftware, som for eksempel Google Earth.

  • SpeedPointer

   SpeedPointer

   Funktionen SpeedPointer fortæller dig om din hastighed inden for indstillede hastighedsgrænser.

  • Målzoner baseret på hastighed/tempo, med synlig og hørbar alarm

   Målzoner baseret på hastighed/tempo, med synlig og hørbar alarm

   Du kan indstille dine målzoner for et træningspas baseret på hastighed. Når du træner uden for de forudindstillede zoner, vil træningscomputeren udsende en visuel og hørbar alarm.

  • Hastighed/tempo - aktuel, gennemsnitlig og maksimal

   Hastighed/tempo - aktuel, gennemsnitlig og maksimal

   Tempo (udtrykt som min/km eller min/mil) står for hastighedsgraden. Tempo bruges normalt i løb. Når du indstiller et måltempo, kan du følge, hvor hurtigt du skal løbe for at nå en bestemt distance på en foruddefineret tid.

 • s3/s3+ stride sensor-funktioner
  • Målzoner baseret på hastighed/tempo, med synlig og hørbar alarm

   Målzoner baseret på hastighed/tempo, med synlig og hørbar alarm

   Du kan indstille dine målzoner for et træningspas baseret på hastighed. Når du træner uden for de forudindstillede zoner, vil træningscomputeren udsende en visuel og hørbar alarm.

  • Hastighed/tempo - aktuel, gennemsnitlig og maksimal

   Hastighed/tempo - aktuel, gennemsnitlig og maksimal

   Tempo (udtrykt som min/km eller min/mil) står for hastighedsgraden. Tempo bruges normalt i løb. Når du indstiller et måltempo, kan du følge, hvor hurtigt du skal løbe for at nå en bestemt distance på en foruddefineret tid.

  • Valg af sko, indstillinger for tre par sko

   Valg af sko, indstillinger for tre par sko

   Ved hjælp af funktionen til valg af sko kan du vælge sko til en bestemt sensor i din træningscomputer og følge din træningsdistance for dette bestemte par sko.

  • LøbeIndex

   LøbeIndex

   LøbeIndexet er baseret på puls og hastighedsdata, der bliver målt under løbetræningen. Det giver dagligt information om dit præstationsniveau, både aerob kondition og løbeøkonomi. En forbedring i løbeeffektivitet indikerer en forbedret økonomi for løbepræstation.

  • Gennemsnitlig skridtlængde

   Gennemsnitlig skridtlængde

   Skridtlængden er den gennemsnitlige længde af ét skridt, dvs. afstanden mellem din højre og venstre fod, der har kontakt med jorden. Løbere justerer skridtlængden for at øge hastighed: skridtlængden øges, efterhånden som hastigheden øges. Alligevel er en af de mest almindelige fejl hos nye løbere at tage for store skridt. Den mest effektive skridtlængde er den naturlige - den der føles mest behagelig.

  • Kadance - aktuel, gennemsnit og maksimal
  • Distance - træning, omgang, triptæller og total

   Distance - træning, omgang, triptæller og total

   Distance (km, mil) kan indstilles og måles på flere måder. Træningsdistance fortæller dig den distance, du har bevæget dig i løbet af et træningspas. Triptælledistance fortæller dig distancen fra den seneste triptæller nulstilling. Omgangsdistance fortæller dig distancen af én omgang. Total distance er den akkumerede distance siden den seneste nulstilling. Kilometertæller fortæller dig den akkumulerede distance, som du ikke kan nulstille.

 • Overførsel af data
  • Kompatibel med softwaren Polar ProTrainer 5 via IrDA USB-adapter
  • Kompatibel med polarpersonaltrainer.com via IrDA USB-adapter
  • Kompatibel med PC via IrDA USB-adapter
 • Urets funktioner
  • Baggrundslys
  • Viser dato og ugedag
  • Display tekst på engelsk, tysk, fransk, spansk og italiensk
  • Flere tidszoner
  • Knaplås
  • Indikator for lavt batteri
  • Påmindelser

   Påmindelser

   Du kan indstille påmindelserne til at meddele dig om forskellige opgaver eller træningspas, som for eksempel at minde dig om at drikke under et træningspas.

  • Tidsvisning (12/24) med alarm og snooze
  • Batteri kan udskiftes af brugeren selv
  • Vandtæt-50m

Æsken indeholder