Ordlista

Aktivitetsmätning

Aktivitetsmätning 24/7
Aktivitetsmätning 24/7 registrerar fortlöpande dina dagliga aktiviteter vid olika intensitetsnivåer, 24 timmar per dag, 7 dagar i veckan. Den visar hur länge du vilar och hur länge du sitter samt dagliga aktiviteter vid låga, medelhöga och höga intensiteter. Beräknar även din kaloriförbrukning och antalet steg under dygnet.
Aktivitetsguide
Aktivitetsguiden visar hur aktiv du har varit under dagen. Den visar också hur mycket du behöver röra på dig för att nå rekommendationerna för daglig fysisk aktivitet. Med praktisk vägledning, som "promenera 50 minuter” eller ”jogga 20 minuter", kan du välja hur du vill uppnå ditt dagliga aktivitetsmål. Uppfyll ditt mål snabbare med mer intensiva aktiviteter eller utför aktiviteterna i ett lugnare tempo som sträcker sig över hela dagen.
Antal steg
Räknar antalet steg du tar under dagen, vilket ger ett konkret och tydligt aktivitetsmål. En grundläggande rekommendation är att sikta på 10 000 steg eller mer per dag.
Inaktivitetsvarning
Påminner dig när du har suttit för länge.

Basfunktioner

Ortostatiskt test
Ett ortostatiskt test är ett enkelt och tillförlitligt test för att fastställa din aktuella träningsstatus och kroppens återhämtningsstatus. Testet visar hur din puls reagerar på träning och faktorer såsom stress och sjukdom. Genom att göra testet regelbundet, lär du dig vilka faktorer som påverkar din puls och återhämtning. Du kan sedan anpassa din träning så att din kropp kan återhämta sig när den behöver.
Fastställande av pulszoner
Du kan modifiera och ställa in dina pulszoner på tre sätt: Som standard pulszoner som automatiskt beräknas utifrån din maxpuls, som manuella pulszoner där du själv definierar gränsvärdet, eller som pulszoner baserade på tröskelvärden som du definierar själv.
Programmerbar träningszon i slag/minut (endast övre gräns)
Med denna funktion kan du ange den övre gränsen för din träningszon. Du kan ställa in den övre gränsen för träningszonen i slag per minut.
Programmerbar träningszon i slag/minut eller % av max
Med denna funktion kan du ange önskad träningszon som är lämplig för din träning. Du kan ställa in träningszonen för din träning i slag per minut eller i procent (%) av din maxpuls.
Programmerbar träningszon i slag/minut
Med denna funktion kan du ange önskad träningszon som är lämplig för din träning. Du kan ställa in träningszonen för din träning i slag per minut.
Beräkning av uppskattad maxpuls (åldersbaserad)
Det högsta antal slag hjärtat kan slå (slag per minut) vid maximal fysisk ansträngning. En grov uppskattning av din maxpuls är att dra ifrån din ålder från 220. HRmax är ett användbart verktyg för att bestämma intensiteten i träningen eftersom intensitetszoner kan anges med hjälp av HRmax. Vissa Polar-produkter anger maxpulsen under Polar Fitness Test, se även HRmax (Polar Fitness Test-baserad).
Polar EnergyPointer
EnergyPointer är en användarvänlig funktion som under ett träningspass anger om huvudeffekten av din träning är fettförbrukning eller förbättrad kondition. EnergyPointer anger visuellt mittpunkten mellan dessa två träningseffekter. När du är under den punkten förbättrar du fettförbränningen och över den punkten förbättrar du den aeroba konditionen.
Polar OwnCode® (5kHz) – kodad sändare
Kodad pulsöverföring låser automatiskt en kod för att överföra din puls till träningsdatorn. Träningsdatorn tar emot din puls från endast din sändare. Kodning förhindrar störningar från andra träningsdatorer.
Polar OwnCode® (2.4 GHz W.I.N.D.) – kodad sändare
Kodad pulsöverföring låser automatiskt en kod för att överföra din puls till träningsdatorn. Träningsdatorn tar emot din puls från endast din sändare. Kodning minskar markant störningar från andra träningsdatorer. 2,4 GHz W.I.N.D-överföringen är fri från störningar från andra elektroniska apparater.
Polar OwnCal® – kaloriförbrukning med fettprocent
Polar OwnCal beräknar antalet kilokalorier som förbrukas under träning. Med denna funktion kan du följa energiförbrukningen (antal kcal) under ett träningspass och den totala energimängden (antal kcal) som förbrukats under flera träningspass. Denna funktion beräknar även andelen kalorier från fett (fat% på displayen); andelen kilokalorier som förbrukats från fett under ett träningspass visas i procent av det totala antalet kilokalorier som har förbrukats.
Polar OwnCal ® - Smarta kalorier
Den mest exakta kaloriräknaren på marknaden beräknar antalet kalorier som förbrukas. Beräkningen baseras på dina personliga data: vikt, längd, ålder, kön och den fysiska intensitetsnivån. Smarta kalorier finns i Polar pulsmätare och aktivitetsmätare.
Polar OwnCal® – Smart Calories med höjdjustering
Polar OwnCal beräknar antalet kilokalorier som förbrukas under träning. Med denna funktion kan du följa energiförbrukningen (antal kcal) under ett träningspass och den totala energimängden (antal kcal) som förbrukats under flera träningspass. I beräkningen av antalet förbrukade kalorier tas hänsyn till inverkan av det omgivande lufttrycket; på måttlig till hög höjd är det mindre syre i luften så du kan inte utföra lika stort arbete och förbruka lika många kalorier vid samma puls.
Pulsbaserade träningszoner med larmsignal
Du kan ställa in dina träningszoner för ett träningspass baserat på din puls för att hjälpa dig att ange rätt intensitet. När du befinner dig utanför de förinställda zonerna kommer träningsdatorn att meddela dig via en larmsignal.
Automatisk åldersbaserad pulszon i slag/minut eller % av maxpuls
Träningsdatorn hjälper dig att träna säkert och effektivt och beräknar automatiskt en pulszon utifrån din åldersbaserade maxpuls (220 minus ålder). Gränserna bestäms antingen i slag/minut eller i procent (%) av maxpuls. Se också Manuell träningszon
Automatisk åldersbaserad pulszon i slag/minut
Träningsdatorn hjälper dig att träna säkert och effektivt och beräknar automatiskt en pulszon utifrån din åldersbaserade maxpuls (220 minus ålder). Zonerna beräknas i slag per minut. Se också Manuell träningszon
Pulsmätning i slag/minut eller % av maxpuls samt grafisk trend
Pulsen mäter hjärtats arbete. Pulsen kan uttryckas som antal slag per minut eller i procent (%) av din maxpuls. Pulsen kan också visas som en grafisk trend på displayen.
Pulsmätning i slag/minut
Pulsen mäter hjärtats arbete. Pulsen visas som antal slag per minut.
Pulsmätning i slag/minut eller % av maxpuls
Pulsen mäter hjärtats arbete. Pulsen kan uttryckas som antal slag per minut eller i procent (%) av din maxpuls.
Polar STAR träningsprogram
Det personlig anpassade Polar STAR träningsprogrammet hjälper dig att nå dina träningsmål. Träningsprogrammet ger dig veckomål, inklusive intensitet och varaktighet, för din träning. Polar STAR träningsprogram är baserat på din konditionsnivå, aktivitetsnivå, dina träningsmål och din personliga information (vikt, längd, ålder och kön).
Polar Sportzoner
Polar sportzoner är ett enkelt sätt att välja och kontrollera intensiteten under träningen och att följa sportzonsbaserade träningsprogram. Träningen är uppdelad i fem zoner baserat på procenttalen för din maxpuls: mycket lätt (50-60 %HRmax), lätt (60-70 %HRmax), medel (70-80 %HRmax), svår (80-90 %HRmax) och max (90-100 %HRmax).
Pulszoner
Pulszoner är en smart och enkel metod att använda när du vill kontrollera intensiteten under träningen och följa ett pulsbaseradt träningsprogram. Standardpulszonerna är indelade i fem zoner baserade på procentandelen av din maxpuls: mycket lätt (50-60 % av maxpuls), lätt (60-70 % av maxpuls), medel (70-80 % av maxpuls), svår (80-90 % av maxpuls) och max (90-100 % av maxpuls). Du kan även fastställa zonerna efter eget önskemål.
Polar OwnZone® – individuell pulszon utifrån dagsform
Polar OwnZone® fastställer din individuella pulszon för träningspasset. Din fysiska status kan variera beroende på dag och tid. Om du t.ex. är stressad eller trött eller om du inte har återhämtat dig helt från ditt senaste träningspass kan Polar fastställa informationen från din puls och guida dig till din idealiska träningszon.
Träningseffekt
Motiverande och informativ feedback som ges direkt till dig efter avslutat träningspass. är något som kan Om du vill veta effekten av olika träningspass, får du all information du behöver via denna funktion. Du får en snabb översikt efter varje träningspass. För mer detaljerad feedback kan du antingen kontrollera din träningsfil eller få en ingående analys på Polar Flow .
Träningsbelastning
Visar hur träningen påverkar din kropp och hjälper dig att jämföra belastningen från olika pass. Kontinuerlig uppföljning av träningsbelastningen hjälper dig att definiera dina personliga gränser och justera träningsintensitet och varaktighet utifrån dina mål.
Återhätmningsstatus
Hitta den perfekta balansen mellan träning och vila och få en rättvisande bild av din återhämtningsstatus, innan du kör igång med nästa pass. Din återhämtningsstatus baseras på den sammanlagda belastningen av dina dagliga aktiviteter och träningspass.Kontinuerlig uppföljning av återhämtningsstatusen hjälper dig att planera din träning så att du undviker över-/underträning.

Cadence sensor Bluetooth® Smart features

Funktioner i Polar Flow mobilapp

Steg
Räknar antalet steg som tas under dagen, vilket på ett enkelt sätt tydliggör hur mycket du rör dig under en dag. . En grundläggande rekommendation är att sikta på 10 000 steg eller mer per dag.
Sovtid och sömnkvalitet
Börjar automatiskt spåra din sovtid när du ligger ner och dina kroppsrörelser saktar ner. Polar Flows mobilapp och webbtjänst talar om för dig hur länge du sovit totalt och hur vilsam din sömn varit. Genom att visa dig förhållandet mellan vilsam och orolig sömn ger den dig en god insikt i hur väl du sover på nätterna, så att du kan se om den påverkas av förändringar i ditt dagliga liv.
Kompatibilitet med mobilapp
iPad (3:e och 4:e generationen), iPad mini, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPod touch (5:e generationen). App för Android kommer i december 2014.
Sträcka mäts utifrån aktivitet
Sträckan du tillryggalägger under dagen mäts genom dina aktiviteter. Polar Flows mobilapp och webbtjänst talar om för dig hur många kilometer eller miles du har avverkat. Sträckan mäts baserat på dina kroppsrörelser.
Aktivitetszoner
Polar Loop delar upp dina dagliga aktiviteter i fem intensitetsnivåer: vila, sittande samt låg-, medel- och högintensiv aktivitet. Den mäter de olika aktivitetszonerna (låg, medel, hög), ju högre intensiteten är, desto snabbare når du ditt dagliga aktivitetsmål. I Polar Loop betyder "UP" lågintensiv aktivitet, "WALK" medelintensiv aktivitet och "JOG" högintensiv aktivitet. Du hittar fler exempel på aktiviteter med låg, medel och hög intensitet på Polar Flow webbtjänst.
Inaktivitetsvarning
Påminner dig när du har suttit för länge. Med V800, visar Flow app när du har suttit/varit stilla för länge.
Avancerad aktivitetsanalys
Aktivitetsrapporterna lagrar alla dina dagliga aktiviteter, så att du enkelt får en överblick och kan analysera dina dagliga-/ långsiktiga fysiska aktiviteter. Den totala aktiva tiden anger den kumulativa tiden för kroppsrörelser som är bra för din kropp och förbättrar din allmänhälsa. Utöver den information du får om dina fysiska aktiviteter och hälsoeffekter relaterat till dessa, så kan du också se inaktiva perioder och när du har varit stilla för länge.

Funktioner i polarpersonaltrainer.com

Funktioner via CS hastighetssensor W.I.N.D.

SpeedPointer
Funktionen SpeedPointer anger din hastighet inom de inställda hastighetszonerna.
Hastighetsbaserade träningszoner med larmsignal
Du kan ange dina träningszoner för ett träningspass baserat på hastighet. När du befinner dig utanför de förinställda zonerna kommer träningsdatorn att meddela dig via en larmsignal.
Lutningsmätare
Stigningsmätning anger upp- och nedförslutning i numerisk form, vilket hjälper dig att justera cykelprestandan. Denna funktion visar upp- och nedförslutning i procent och grader.
Cykelinställningar – för tre cyklar
Du kan ange inställningar för upp till tre cyklar i din träningsdator. När du börjar träna kan du välja cykeln med korrekta inställningar för det specifika träningspasset.
Autostart/-stopp
Genom att aktivera funktionen autostart/autostopp startar och stoppar cykeldatorn träningsregistreringen automatiskt när du börjar eller slutar att trampa.
Cykelinställningar – för två cyklar
Du kan ange inställningar för upp till två cyklar i din träningsdator. När du börjar träna kan du välja cykeln med korrekta inställningar för det specifika träningspasset.
Distans – per träning, varv, tripp och total
Distans (km) kan ställas in och mätas på flera sätt. Träningsdistans anger den sträcka du genomfört under ett träningspass. Stegdistans anger sträckan från den senaste steginställningen. Varvdistans anger sträckan för ett varv. Totaldistans är sträckan som ackumulerats sedan den senaste nollställningen. Odometer anger den kumulativa sträckan som du inte kan nollställa.
Distans – per träning, varv och total
Distans (km) kan ställas in och mätas på flera sätt. Träningsdistans anger den sträcka du genomfört under ett träningspass. Stegdistans anger sträckan från den senaste steginställningen. Varvdistans anger sträckan för ett varv. Totaldistans är sträckan som ackumulerats sedan den senaste nollställningen. Odometer anger den kumulativa sträckan som du inte kan nollställa.

Funktioner via CS kadenssensor W.I.N.D.

Cykelinställningar – för två cyklar
Du kan ange inställningar för upp till två cyklar i din träningsdator. När du börjar träna kan du välja cykeln med korrekta inställningar för det specifika träningspasset.
Cykelinställningar – för tre cyklar
Du kan ange inställningar för upp till tre cyklar i din träningsdator. När du börjar träna kan du välja cykeln med korrekta inställningar för det specifika träningspasset.

Funktioner via G1 GPS-sensor

Hastighet/tempo – aktuell, snitt och max
Tempo (uttrycks i min/km eller min/mile) står för hastighetsnivå. Tempo används vanligtvis vid löpning Genom att ställa in ett träningstempo kan du följa hur snabbt du behöver springa för att nå en viss sträcka på en förinställd tid.
Hastighetsbaserade träningszoner med larmsignal
Du kan ange dina träningszoner för ett träningspass baserat på hastighet. När du befinner dig utanför de förinställda zonerna kommer träningsdatorn att meddela dig via en larmsignal.
Distans – per träning, varv och total
Distans (km) kan ställas in och mätas på flera sätt. Träningsdistans anger den sträcka du genomfört under ett träningspass. Stegdistans anger sträckan från den senaste steginställningen. Varvdistans anger sträckan för ett varv. Totaldistans är sträckan som ackumulerats sedan den senaste nollställningen. Odometer anger den kumulativa sträckan som du inte kan nollställa.
Distans – per träning och total
Distans (km) kan ställas in och mätas på flera sätt. Träningsdistans anger den sträcka du genomfört under ett träningspass. Stegdistans anger sträckan från den senaste steginställningen. Varvdistans anger sträckan för ett varv. Totaldistans är sträckan som ackumulerats sedan den senaste nollställningen. Odometer anger den kumulativa sträckan som du inte kan nollställa.

Funktioner via G3 GPS-sensor W.I.N.D.

SpeedPointer
Funktionen SpeedPointer anger din hastighet inom de inställda hastighetszonerna.
Distans – per träning, varv, tripp och total
Distans (km) kan ställas in och mätas på flera sätt. Träningsdistans anger den sträcka du genomfört under ett träningspass. Stegdistans anger sträckan från den senaste steginställningen. Varvdistans anger sträckan för ett varv. Totaldistans är sträckan som ackumulerats sedan den senaste nollställningen. Odometer anger den kumulativa sträckan som du inte kan nollställa.
Hastighet/tempo – aktuell, snitt och max
Tempo (uttrycks i min/km eller min/mile) står för hastighetsnivå. Tempo används vanligtvis vid löpning Genom att ställa in ett träningstempo kan du följa hur snabbt du behöver springa för att nå en viss sträcka på en förinställd tid.
Running Index - löpekonomi
Running Index är baserat på puls och hastighet under löppasset. Indexvärdet ger dig information om din prestationsnivå, både aerob kondition och löpekonomi. Förbättringar i löpeffektiviteten visar på förbättrad ekonomi när det gäller prestationen.

Funktioner via G5 GPS-sensor

Distans – per träning, varv, tripp och total
Distans (km) kan ställas in och mätas på flera sätt. Träningsdistans anger den sträcka du genomfört under ett träningspass. Stegdistans anger sträckan från den senaste steginställningen. Varvdistans anger sträckan för ett varv. Totaldistans är sträckan som ackumulerats sedan den senaste nollställningen. Odometer anger den kumulativa sträckan som du inte kan nollställa.
SpeedPointer
Funktionen SpeedPointer anger din hastighet inom de inställda hastighetszonerna.
Hastighets-/tempobaserade träningszoner med larmsignal
Du kan ange dina träningszoner för ett träningspass baserat på hastighet. När du befinner dig utanför de förinställda zonerna kommer träningsdatorn att meddela dig via en larmsignal.
Hastighet/tempo – aktuell, snitt och max
Tempo (uttrycks i min/km eller min/mile) står för hastighetsnivå. Tempo används vanligtvis vid löpning Genom att ställa in ett träningstempo kan du följa hur snabbt du behöver springa för att nå en viss sträcka på en förinställd tid.
Running Index - löpekonomi
Running Index är baserat på puls och hastighet under löppasset. Indexvärdet ger dig information om din prestationsnivå, både aerob kondition och löpekonomi. Förbättringar i löpeffektiviteten visar på förbättrad ekonomi när det gäller prestationen.

Funktioner via Polar Flow webbtjänst

Steg
Räknar antalet steg som tas under dagen, vilket ger mycket enkla mål av daglig aktivitet. En grundläggande rekommendation är att sikta på 10 000 steg eller mer per dag.
Avancerad aktivitetsanalys
Du kan enkelt analysera varje detalj i din träning och få en djupare insikt i dina aktiviteter med många möjligheter att lära av vad du gör.
Kartvy
När du använder GPS får du din träningsrunda på en kartvy. På kartbilden kan du granska dina träningsdata mer i detalj.
Återupplev
En videofunktion som ger dig möjligheten att se höjdpunkter från din träning och dina rutter.
Sovtid och sömnkvalitet
Registrerar automatiskt din sovtid när du ligger ner och dina kroppsrörelser blir långsammare. Polar Flows mobilapp och webbtjänst registrerar det totala antalet sovtimmar och hur vilsam din sömn varit. Genom att visa dig förhållandet mellan vilsam och orolig sömn får duen god insikt i hur väl du sover om nätterna och kan följa om sömnen påverkas av förändringar i ditt dagliga liv.
Aktivitetszoner
Aktivitetsmätningsfunktionen följer dina dagliga aktiviteter genom att definiera fem intensitetsnivåer: vila, sittande, låg, medelhög och hög. Du kan kontrollera hur aktiv du har varit på Polar Flows webbtjänst och mobilapp. Du kan även jämföra intensiteten i de olika aktivitetszonerna (låg, medelhög, hög). Ju högre intensitet aktiviteten har, desto snabbare når du ditt aktivitetsmål. Du hittar fler exempel på aktiviteter med låg, medelhög och hög intensitet på Polar Flow webbtjänst.
Avancerad aktivitetsanalys
Aktivitetsrapporterna lagrar alla dina dagliga aktiviteter, så att du enkelt får en överblick och kan analysera dina dagliga-/ långsiktiga fysiska aktiviteter. Den totala aktiva tiden anger den kumulativa tiden för kroppsrörelser som är bra för din kropp och förbättrar din allmänhälsa. Utöver den information du får om dina fysiska aktiviteter och hälsoeffekter relaterade till dessa, kan du även se inaktiva perioder och när du har varit stilla för länge.
Träningsdagbok
Träningsdagbok finns på Polars webbtjänst. När du för över träningsresultat från Polar Loop till träningsdagboken kan du enkelt följa upp dina aktiviteter och planera för framtida träningspass. Du kan välja att se din träningshistorik i en månads- eller veckovy tillsammans med en månads- eller veckosummering.
Träningsbelastning
Visar hur träningen påverkar din kropp och hjälper dig att jämföra belastningen från olika pass. Kontinuerlig uppföljning av träningsbelastningen hjälper dig att definiera dina personliga gränser och justera träningsintensitet och varaktighet utifrån dina mål.
Återhätmningsstatus
Hitta den perfekta balansen mellan träning och vila och få en rättvisande bild av din återhämtningsstatus, innan du kör igång med nästa pass. Din återhämtningsstatus baseras på den sammanlagda belastningen av dina dagliga aktiviteter och träningspass.Kontinuerlig uppföljning av återhämtningsstatusen hjälper dig att planera din träning så att du undviker över-/underträning.

Funktioner via S1 fotsensor

Hastighets-/tempobaserade träningszoner med larmsignal
Du kan ange dina träningszoner för ett träningspass baserat på hastighet. När du befinner dig utanför de förinställda zonerna kommer träningsdatorn att meddela dig via en larmsignal.
Hastighet/tempo – aktuell, snitt och max
Tempo (uttrycks i min/km eller min/mile) står för hastighetsnivå. Tempo används vanligtvis vid löpning Genom att ställa in ett träningstempo kan du följa hur snabbt du behöver springa för att nå en viss sträcka på en förinställd tid.
Distans – per träning och total
Distans (km) kan ställas in och mätas på flera sätt. Träningsdistans anger den sträcka du genomfört under ett träningspass. Stegdistans anger sträckan från den senaste steginställningen. Varvdistans anger sträckan för ett varv. Totaldistans är sträckan som ackumulerats sedan den senaste nollställningen. Odometer anger den kumulativa sträckan som du inte kan nollställa.
Distans – per träning, varv och total
Distans (km) kan ställas in och mätas på flera sätt. Träningsdistans anger den sträcka du genomfört under ett träningspass. Stegdistans anger sträckan från den senaste steginställningen. Varvdistans anger sträckan för ett varv. Totaldistans är sträckan som ackumulerats sedan den senaste nollställningen. Odometer anger den kumulativa sträckan som du inte kan nollställa.

Funktioner via s3/s3+ stegsensor

Hastighets-/tempobaserade träningszoner med larmsignal
Du kan ange dina träningszoner för ett träningspass baserat på hastighet. När du befinner dig utanför de förinställda zonerna kommer träningsdatorn att meddela dig via en larmsignal.
Hastighet/tempo – aktuell, snitt och max
Tempo (uttrycks i min/km eller min/mile) står för hastighetsnivå. Tempo används vanligtvis vid löpning Genom att ställa in ett träningstempo kan du följa hur snabbt du behöver springa för att nå en viss sträcka på en förinställd tid.
Running Index - löpekonomi
Running Index är baserat på puls och hastighet under löppasset. Indexvärdet ger dig information om din prestationsnivå, både aerob kondition och löpekonomi. Förbättringar i löpeffektiviteten visar på förbättrad ekonomi när det gäller prestationen.
Genomsnittlig steglängd
Steglängden är den genomsnittliga längden för ett steg, dvs. avståndet mellan höger och vänster fot när de rör marken. Löpare justerar steglängden för att öka hastigheten: steglängden ökar när hastigheten ökar. Trots det är ett av de vanligaste misstagen nybörjare gör är att ta för långa steg. Den effektivaste steglängden är den naturliga – den som känns bekvämast.
Distans – per träning, varv, tripp och total
Distans (km) kan ställas in och mätas på flera sätt. Träningsdistans anger den sträcka du genomfört under ett träningspass. Stegdistans anger sträckan från den senaste steginställningen. Varvdistans anger sträckan för ett varv. Totaldistans är sträckan som ackumulerats sedan den senaste nollställningen. Odometer anger den kumulativa sträckan som du inte kan nollställa.

Höjdmätningsfunktioner

Aktuell höjd, uppför och utför – i meter, grader och procent
Höjd mäts med en atmosfärisk lufttryckssensor. Höjd visas som antal meter/fot du går uppför eller nerför och upp- och nedförslutning visas i procent och grader.
Höjdmätning med grafisk trend – via webtjänsten polarpersonaltrainer.com
Höjd mäts med en atmosfärisk lufttryckssensor. Höjd visas som antal meter/fot du går uppför eller nerför och upp- och nedförslutning visas i procent och grader.

Klockfunktioner

Uppdatering av programvaran
Du kan alltid uppdatera programvaran till den senaste versionen via den medföljande USB-kabeln.
Vattenresistent – WR20
Kan användas vid simning
Vattenresistens – IPX7
Inte lämplig vid bad eller simning. Skyddad mot vattenstänk och regndroppar.

Kéo Power Bluetooth® Smart features

Minne / lagringsfunktioner

Totalvärden
Totalvärden inkluderar dina träningsdata fr.o.m. den senaste nollställningen, vilket gör att du kan följa din långsiktiga träning.
Träningsdagbok
Lagrar upp till 80 tim. av träningstid (kan variera beroende på dina språkinställningar). Du kan se din träningshistorik från de senaste fyra veckorna och vad du har planerat för fyra veckor framåt.
R-R registrering
Registrering av hjärtslag (RR) sparar hjärtslagsintervallen, dvs. tiden mellan varje hjärtslag. Denna information visas också som momentan puls i slag per minut för registrerade värden. Med RS800CX och CS600X kan du analysera hjärtfrekvensvariationen (HFV) med en exakthet på 1 ms, via programvaran Protrainer 5. Med V800 kan du analysera den via Polar Flow webbtjänst.
Veckosummering
Veckosummering samlar dina träningsdata under en vecka. Genom att välja en vecka kan du granska dina träningsdata för den veckan.
Veckosummering – via polarpersonaltrainer.com
Veckosummering samlar dina träningsdata under en vecka. Genom att välja en vecka kan du granska dina träningsdata för den veckan.

Polar LOOK Kéo Power-funktioner

Speed sensor Bluetooth® Smart features

Cykelinställningar – för tre cyklar
Du kan ange inställningar för upp till tre cyklar i din träningsdator. När du börjar träna kan du välja cykeln med korrekta inställningar för det särskilda träningspasset.
Autostart/-stopp
När du slår på den här funktionen startar och stoppar din träningsdator automatiskt träningsregistreringen när du börjar eller slutar röra dig.
Idealtempo
Med Idealtempo kan du ställa in målhastighet/-tempo för en förprogrammerad sträcka. Funktionen hjälper dig att hålla rätt tempo genom att visa det aktuella tempo du håller när du springer/cyklar samt att visa hur mycket du ligger före/efter för att nå det uppsatta målet.

Stride sensor Bluetooth® Smart features

Hopptest
Bedömer muskelstyrka, explosivitet och neuromuskulär trötthet . Kräver Polar stegsensor Bluetooth® Smart.
Löphastighet
Med Idealtempo kan du ställa in målhastighet/-tempo för en förprogrammerad sträcka. Funktionen hjälper dig att hålla rätt tempo genom att visa det aktuella tempo du håller när du springer/cyklar samt att visa hur mycket du ligger före/efter för att nå det uppsatta målet.
Running Index - löpekonomi
Running Index är baserat på puls och hastighet under löppasset. Indexvärdet ger dig information om din prestationsnivå, både aerob kondition och löpekonomi. Förbättringar i löpeffektiviteten visar på förbättrad ekonomi när det gäller prestationen. I V800 kan denna funktion även kännaav om du springer uppför eller utför.

Träningsfunktioner

Intervallträningsfunktion – baserad på puls, tempo eller distans
Skapa intervallpass baserade på tid, puls, hastighet/tempo eller sträcka och få vägledning under träningen.
Intervallträningsguide – puls / distans
Skapa intervallpass baserade på tid, puls eller distans och få vägledning under passet.
HeartTouch – ändrar displayinformation utan knapptryck
När HeartTouch är på kan du få åtkomst till olika träningsinformation under träning, t.ex. när det är svårt att trycka på knappar med handskar på, genom att föra din träningsdator nära sändaren.
Vibrations- och ljudvarningar
Under träningen meddelas du med ett ljud eller en vibration, till exempel när du behöver sakta ner eller öka farten för att din träning ska genomföras som planerat.
Simfunktioner (lanseras under okt, 2014)
Analysera din simning och prestationer med omfattande statistik. Mäter simmad distans, tid, tempo och räknar antal armtag. Funktionen kan även identifiera ditt simsätt. Med hjälp av SWOLF-värdet kan du förbättra din simteknik.
Knackfunktioner
När du knackar på displayen på din träningsdator i klockläget visas din återhämtningsstatus. Under träning kan du också lagra varvtid, ändra träningsdisplay eller aktivera lyset genom att knacka på displayen.
Displayzoom
Med funktionen displayzoom kan du zooma in information på displayen under träning.
Programmering av träningsdatorn
Beroende på din träningsdator kan du redigera inställningarna antingen med programmet WebSync eller via webbtjänsten Polar Flow.
Påminnelser – baserad på kaloriförbrukning, distans eller tid
Du kan ställa in påminnelser som meddelar dig om olika uppgifter eller träningspass, som t.ex. en påminnelse om att dricka under ett träningspass.
Sportprofiler (4 förinställda sportprofiler)
Det finns en sportprofil för löpning, två för cykling och en för annan sport. I varje sportprofil kan du aktivera de sensorer du vill använda för den aktuella sporten. Det finns specifika sensorer tillgängliga för respektive sportprofil.
Grafisk indikator för träningszon
Denna funktion visar grafiskt på displayen vilken zon du är i under träningspasset, vilket hjälper dig att stanna i den önskade intensitetszonen.
Automatisk displayscroll
Växla mellan displayer under träning utan att släppa händerna från styret. Aktivering av automatisk bläddring på displayen förbättrar säkerheten och komforten.
Sportprofiler (justerbara)
Du kan lägga till alla dina favoritsporter och ange särskilda inställningar för var och en av dem. Du kan till exempel skapa skräddarsydda displayer för varje sport du utför och välja vilka data du vill se när du tränar: bara din puls eller bara hastighet och sträcka – det som passar dig och dina träningsbehov och önskemål bäst. Den detekterar även sensorerna som du har lagt till. Du kan ställa in upp till 15 sportprofiler med Polar RCX5, upp till 20 sportprofiler med Polar V800 och upp till 4 sportprofiler med V650.
Övergångstider vid träning av flera sporter
Visar tiden det tar att byta från en sport till en annan.
Träna flera sporter
Med ett fåtal knapptryckningar kan du växla från en sport till en annan under träning, t.ex. i triathlon.
Tids- och distansbaserad intervallfunktion
Använd timers t.ex. som ett träningsverktyg i intervallträning för att ange när du ska växla från en svårare till en lättare period och vice versa. Timers kan vara tids- eller distansbaserade.
Modifierbar display – alla rader
Med denna funktion kan du konfigurera träningsdatorns displayer så att de visar informationen du behöver under ditt träningspass. Du kan göra det antingen i träningsdatorn, i programmet Protrainer 5 eller via webbtjänsten Polar Flow.
Modifierbar display – två rader
Med denna funktion kan du konfigurera träningsdatorns displayer så att de visar informationen du behöver under ditt träningspass. Konfigurera displayerna antingen i träningsdatorn eller i programmet ProTrainer 5.
Träningspåminnelse
Påminner dig om att dricka, äta eller vidta viktiga åtgärder under träning.
ZoneLock
Funktionen zonlås hjälper dig att ackumulera en viss intensitet. Du kan antingen låsa en zon före ett träningspass eller under passet genom att trycka på en knapp när du befinner dig i önskad zon.